cường độ điện trường có đơn vị là

ĐIỆN TRƯỜNG VÀ CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG

ĐƯỜNG SỨC ĐIỆN

I. Điện trường

1. Môi ngôi trường truyền tương tác điện 

Giả sử tao đặt điều nhị ngược cầu năng lượng điện ngược vệt vô một bình kín rồi bú mớm không còn bầu không khí đi ra. Ta vẫn biết, lực bú mớm của nhị ngược cầu không chỉ yếu ớt cút và lại mạnh lên. Như vậy nên sở hữu một môi trường thiên nhiên này cơ truyền tương tác năng lượng điện đằm thắm nhị ngược cầu. Môi ngôi trường này đó là năng lượng điện ngôi trường.

2. Điện trường

Điện ngôi trường là môi trường thiên nhiên (dạng vật chất) xung quanh năng lượng điện và nối liền với năng lượng điện. Điện ngôi trường ứng dụng lực năng lượng điện lên những năng lượng điện không giống đặt điều vô nó.

Nơi này sở hữu năng lượng điện thì xung xung quanh năng lượng điện cơ sở hữu năng lượng điện ngôi trường.

Một năng lượng điện Q ở bên trên một điểm vô không khí sẽ gây ra đi ra xung xung quanh nó một năng lượng điện ngôi trường. Một năng lượng điện q ở trong năng lượng điện ngôi trường cơ có khả năng sẽ bị Q ứng dụng một lực năng lượng điện và ngược lại, q cũng ứng dụng lên Q một lực đối (hình 3.1)

II. Cường chừng năng lượng điện trường

1. Khái niệm độ mạnh năng lượng điện trường

Giả sử sở hữu một năng lượng điện điểm Q ở bên trên điểm O. Điện tích này đưa đến một năng lượng điện ngôi trường xung xung quanh nó. Để phân tích năng lượng điện ngôi trường của Q bên trên điểm M, tao đặt điều bên trên cơ một năng lượng điện điểm q, gọi là năng lượng điện demo và xét lực năng lượng điện ứng dụng lên q (Hình 3.2). Theo ấn định luật Cu-lông, q càng không ở gần Q thì lực năng lượng điện càng nhỏ. Ta trình bày năng lượng điện ngôi trường bên trên những điểm càng xa thẳm Q càng yếu ớt. Vì thế rất cần phải xây đắp một định nghĩa đặc thù cho việc mạnh, yếu ớt của năng lượng điện ngôi trường bên trên một điểm. Khái niệm này đó là độ mạnh năng lượng điện ngôi trường.

2. Định nghĩa.

Thực nghiệm chứng minh rằng thứu tự những năng lượng điện demo q1, q2,… không giống nhau bên trên một điểm thì:

\(\dfrac{F_{1}}{q_{1}}=\dfrac{F_{2}}{q_{2}}=...\)

Ta hoàn toàn có thể thấy khuôn khổ của lực năng lượng điện ứng dụng lên năng lượng điện demo q = +1C nhằm đặc thù mang đến độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên điểm nhưng mà tao xét. Tuy nhiên bám theo công thức (1.1), khuôn khổ F của lực năng lượng điện tỉ lệ thành phần thuận với q, nên thương số  \(\frac{F}{q}\) đó là khuôn khổ của lực năng lượng điện ứng dụng lên năng lượng điện 1C. Do cơ, tao tiếp tục lấy thương số này thực hiện số đo của độ mạnh năng lượng điện ngôi trường. Vậy  tao sở hữu khái niệm sau:

Cường chừng năng lượng điện ngôi trường bên trên một điểm là đại lượng đặc thù mang đến ứng dụng lực của năng lượng điện ngôi trường bên trên điểm cơ. Nó được xác lập vày thương số của khuôn khổ lực năng lượng điện F ứng dụng lên một năng lượng điện demo q (dương) đặt điều bên trên điểm cơ và khuôn khổ của q.

\(E=\dfrac{F}{q}\)                  (3.1)        

3. Vectơ độ mạnh năng lượng điện trường

Vì lực F là đại lượng vectơ, còn năng lượng điện q là đại lượng vô phía, nên độ mạnh năng lượng điện ngôi trường E cũng là 1 trong đại lượng vectơ.

Cường chừng năng lượng điện ngôi trường được trình diễn vày một vectơ gọi là vectơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường. Từ công thức (3.1), tao có:

Vectơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường \(\overrightarrow{E}\) có:

+ Phương và chiều trùng với phương và chiều của lực năng lượng điện ứng dụng lên năng lượng điện demo q dương.

+ Chiều lâu năm (môđun) trình diễn độ  rộng lớn của độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bám theo một tỉ lệ thành phần xích này cơ.

Xem thêm: mẫu bản kiểm điểm cá nhân học sinh

4. Đơn vị đo độ mạnh năng lượng điện ngôi trường.

Đơn vị đo độ mạnh năng lượng điện ngôi trường là Vôn bên trên mét (kí hiệu là V/m).

5. Công thức tính độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên một năng lượng điện điểm

Công thức tính độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên một năng lượng điện điểm Q:

\(E= \dfrac{F}{q}=k.\dfrac{|Q|}{\varepsilon .r^{2}}\)                   (3.2)

6. Nguyên lí ông xã hóa học năng lượng điện trường

Giả sử sở hữu nhị năng lượng điện điểm Q­1­ và Q phát sinh bên trên điểm M nhị vec tơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường \(\overrightarrow{E_{1}}\) và \(\overrightarrow{E_{2}}\).

Nguyên lí ông xã hóa học năng lượng điện trường: Các năng lượng điện ngôi trường E1 và E2 mặt khác ứng dụng lực năng lượng điện lên năng lượng điện q một cơ hội song lập cùng nhau. Cường chừng năng lượng điện ngôi trường bên trên một điểm vày tổ hợp của \(\overrightarrow{E_{1}}\) và \(\overrightarrow{E_{2}}\).

\(\overrightarrow{E}=\overrightarrow{E_{1}}+\overrightarrow{E_{2}}\)                              (3.3)

Các vectơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên một điểm được tổ hợp bám theo quy tắc hình bình hành.

III. Đường mức độ điện

1. Hình hình ảnh những lối mức độ điện

Người tao minh chứng được rằng, những phân tử nhỏ đã trở nên nhiễm năng lượng điện và ở dọc từ phương của lực năng lượng điện. Tập hợp ý những phân tử nhỏ tiếp tục ở dọc từ những lối nhưng mà tiếp tuyến bên trên từng điểm ở bám theo phương của vectơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên cơ. Mỗi lối cơ gọi là 1 trong lối mức độ năng lượng điện.

2. Định nghĩa

Đường mức độ năng lượng điện là lối nhưng mà tiếp tuyến bên trên từng điểm của chính nó là giá chỉ của vectơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên điểm cơ. Nói cách thứ hai, lối mức độ năng lượng điện là lối nhưng mà lực năng lượng điện ứng dụng dọc từ nó.

3. Các Điểm sáng của lối mức độ điện

+ Qua từng điểm vô năng lượng điện ngôi trường sở hữu một và có một lối mức độ năng lượng điện nhưng mà thôi.

+ Đường mức độ năng lượng điện là những lối được đặt theo hướng. Hướng của lối sức  năng lượng điện bên trên một điểm là vị trí hướng của vectơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên điểm cơ.

+ Đường mức độ năng lượng điện của năng lượng điện ngôi trường tĩnh năng lượng điện là hàng không kín. Nó rời khỏi năng lượng điện dương và kết thúc giục ở năng lượng điện âm.

+ Tuy những lối mức độ kể từ là dày quánh tuy nhiên người tao chỉ vẽ một trong những không nhiều lối bám theo quy tắc sau : Số lối mức độ trải qua một năng lượng điện chắc chắn đặt điều vuông góc với lối mức độ năng lượng điện bên trên điểm nhưng mà tao xét thì tỉ lệ thành phần với độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên điểm cơ.

4. Điện ngôi trường đều

Điện ngôi trường đều là năng lượng điện ngôi trường nhưng mà vectơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên từng điểm đều phải sở hữu nằm trong phương, nằm trong chiều, và nằm trong chừng lớn; lối mức độ năng lượng điện là những đường thẳng liền mạch tuy nhiên song cơ hội đều.

Điện ngôi trường vô một năng lượng điện môi đồng hóa học nằm ở vị trí đằm thắm nhị bạn dạng sắt kẽm kim loại phẳng lì đặt điều tuy nhiên song cùng nhau và năng lượng điện đều bằng nhau, ngược vệt là 1 trong năng lượng điện ngôi trường đều.

Xem thêm: lực ma sát là gì

Sơ đồ gia dụng suy nghĩ về năng lượng điện ngôi trường và độ mạnh năng lượng điện ngôi trường. Đường mức độ điện