đặc điểm không thuộc sinh sản vô tính là

Câu hỏi:

03/08/2019 73,177

A. Cơ thể con cái sinh đi ra trọn vẹn tương đương nhau và tương đương khung hình u ban đầu

Bạn đang xem: đặc điểm không thuộc sinh sản vô tính là

B. Tạo đi ra thành viên mới mẻ đặc biệt phong phú về những Đặc điểm mến nghi

Đáp án chủ yếu xác

C. Tạo đi ra con số rộng lớn con cái con cháu vô một thời hạn ngắn

D. Tạo đi ra những thành viên thích ứng đảm bảo chất lượng với môi trường xung quanh sinh sống ổn định định

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để nhân loài cây ăn trái ngược nhiều năm người tao thông thường tách cành vì?

A. Cây con cái dễ dàng trồng và không nhiều công chuyên nghiệp sóc

B. Phương pháp này hùn nhân tương đương nhanh chóng và nhiều

C. Phương pháp này hùn tránh khỏi thâm thúy bệnh khiễn cho hại

D. Phương pháp này hùn tinh giảm thời hạn phát triển của cây, sớm thu hoạch và biết trước đặc điểm của quả

Câu 2:

Đặc điểm của bào tử là?

A. Tạo được nhiều thành viên của một mới, được phân phát nghiền chỉ nhờ nước, đáp ứng không ngừng mở rộng vùng phân bổ của loài

B. Tạo được ít thành viên của một mới, được phân phát nghiền nhờ dông, nước, đáp ứng không ngừng mở rộng vùng phân bổ của loài

C. Tạo được ít thành viên của một mới, được phân phát nghiền chỉ nhờ dông, đáp ứng không ngừng mở rộng vùng phân bổ của loài

D. Tạo được nhiều thành viên của một mới, được phân phát nghiền nhờ dông, nước, đáp ứng không ngừng mở rộng vùng phân bổ của loài

Xem thêm: trường đại học văn hoá tp hcm

Câu 3:

Hình thức sinh đẻ của cây dương xỉ là sinh sản?

A. bằng phẳng bào tử       

B. Phân đôi

C. Dinh dưỡng       

D. Hữu tính

Câu 4:

Trong sinh tạo ra chăm sóc ở thực vật, cây vừa mới được tạo nên ra?

A. Từ 1 phần của ban ngành sinh chăm sóc của cây

B. Chỉ kể từ rễ của cây

C. Chỉ kể từ 1 phần đằm thắm của cây

D. Chỉ kể từ lá của cây

Câu 5:

Sinh sản vô tính là mẫu mã sinh sản?

A. Cần 2 cá thể

B. Không sở hữu sự thống nhất đằm thắm phú tử đực và phú tử cái

C. Có sự thống nhất đằm thắm phú tử đực và phú tử cái

Xem thêm: lập trình python cơ bản

D. Chỉ cần thiết phú tử cái