dạng đột biến nhiễm sắc thể nào sau đây làm thay đổi cấu trúc nhiễm sắc thể

Câu hỏi:

31/01/2020 56,366

D. Đột phát triển thành hòn đảo đoạn.

Bạn đang xem: dạng đột biến nhiễm sắc thể nào sau đây làm thay đổi cấu trúc nhiễm sắc thể

Đáp án chủ yếu xác

Hướng dẫn: D.

Các dạng đột phát triển thành cấu hình NST: Mất đoạn, hòn đảo đoạn, lặp đoạn, gửi đoạn đều thực hiện thay cho thay đổi cấu hình NST.

Các dạng đột phát triển thành con số NST ko thực hiện thay cho thay đổi cấu hình NST nhưng mà chỉ thực hiện thay cho thay đổi con số NST

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Loại đột phát triển thành này tại đây ko thực hiện thay cho thay đổi con số nhiễm sắc thể?  

A. Đột phát triển thành nghiêng bội. 

B. Đột phát triển thành lặp đoạn NST. 

C. Đột phát triển thành tam bội.  

D. Đột phát triển thành tứ bội.

Câu 2:

Khi nói tới đột mất tích đoạn NST, với từng nào tuyên bố tại đây đúng? 

I. Đột mất tích đoạn luôn luôn dẫn cho tới thực hiện tách con số ren bên trên NST.

II. Mất đoạn nhỏ được dùng nhằm vô hiệu hóa ren có hại cho sức khỏe thoát ra khỏi loại ren của tương đương.

III. Sử dụng đột mất tích đoạn nhằm xác xác định trí của ren bên trên NST.

IV. Đột mất tích đoạn thông thường gây hư tổn mang đến thể đột phát triển thành nên ko nên là vật liệu của tiến thủ hóa.

A. 2.

B. 4. 

C. 3. 

D. 1.

Câu 3:

Trong những tuyên bố sau, với từng nào tuyên bố đúng?

I. Trong cấu hình phân tử mARN và tARN đều sở hữu những link hiđrô.

II. Trong quy trình dịch mã, ribôxôm dịch gửi bên trên phân tử mARN theo hướng 5' → 3'.

III. Trong quy trình nhân song ADN, bên trên mạch khuôn 5' → 3' thì mạch vừa được tổng con gián đoạn.

IV. Enzim ADN pôlimeraza tổ hợp mạch mới nhất theo hướng 3' → 5'.

A. 3.   

B. 2.   

Xem thêm: quần đảo hoàng sa thuộc tỉnh nào

C. 1.   

D. 4.

Câu 4:

Cho những loại đột phát triển thành sau đây:

I. Đột mất tích đoạn NST.                         II. Đột phát triển thành thể phụ vương.                             

III. Đột phát triển thành lặp đoạn NST.                 IV. Đột lay chuyển đoạn tương hỗ.     

Số loại đột phát triển thành hoàn toàn có thể thực hiện thay cho thay đổi chiều nhiều năm phân tử ADN là:

A. 3.

B. 2. 

C. 1. 

D. 4.

Câu 5:

Khi nói tới đột phát triển thành ren, với từng nào tuyên bố tại đây đúng?

I. Quá trình nhân song ADN không áp theo phép tắc bổ sung cập nhật thì tiếp tục đột biến chừng phát triển thành ren.

II. Đột phát triển thành ren trội ở dạng dị phù hợp cũng khá được gọi là thể đột phát triển thành.

III. Đột phát triển thành ren chỉ được đột biến khi nhập môi trường xung quanh với những tác hero lí, chất hóa học

IV. Nếu chế độ DT ở cấp cho phân tử ko ra mắt theo đòi phép tắc bổ sung cập nhật thì đều thực hiện đột biến đột phát triển thành ren.

A. 1.

B. 3. 

C. 2. 

D. 4.

Câu 6:

Khi nói tới đột phát triển thành cấu hình NST, với từng nào tuyên bố tại đây đúng?
I. Mất một quãng NST nhưng mà đoạn bị thất lạc ko đem ren quy toan tính trạng thì đột phát triển thành bại không khiến sợ hãi.
II. Mất một quãng NST có tính nhiều năm cân nhau thì con số ren bị thất lạc tiếp tục như nhau.
III. Mất một quãng NST nhưng mà đoạn bị thất lạc đều sở hữu 5 ren thì chừng nhiều năm của đoạn bị thất lạc tiếp tục cân nhau.
IV. Các đột mất tích đoạn NST ở những địa điểm không giống nhau bộc lộ loại hình không giống nhau.

A. 2

B. 3

C. 1

Xem thêm: kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất

D. 4