dãy các chất nào sau đây đều có phản ứng thủy phân trong môi trường axit

Câu hỏi:

23/08/2019 155,175

A. Tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, glucozơ

Bạn đang xem: dãy các chất nào sau đây đều có phản ứng thủy phân trong môi trường axit

B. Tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, polietilen

C. Tinh bột, xenlulozơ, poli(vinyl clorua)

D. Tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, hóa học béo

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

poli(vinyl clorua) :–(CH2–CHCl)n; glucozơ, polietilen ko nhập cuộc phản xạ thủy phân nhập môi trường xung quanh axit

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để minh chứng nhập phân tử của glucozơ có khá nhiều group hiđroxyl. người tao mang lại hỗn hợp glucozơ phản xạ với

A. nước brom

B. Cu(OH)2 ở nhiệt độ chừng thường

C. AgNO3 nhập hỗn hợp NH3, đun nóng

D. kim loại Na

Câu 2:

Khi bị đau đớn, mất mặt mức độ, nhiều người dịch thông thường được truyền dịch đàng nhằm bổ sung cập nhật nhanh chóng tích điện. Chất nhập dịch truyền có công năng bên trên là

A. Saccarozơ

B. Tinh bột

C. Fructozơ

D. Glucozơ

Câu 3:

Quá trình quang quẻ hợp ý của cây trái sinh rời khỏi khí O2 và tạo nên cacbohiđrat này bên dưới đây?

A. Xenlulozơ

Xem thêm: đại học ngân hàng, điểm chuẩn

B. Tinh bột

C. Glucozơ

D. Saccarozơ

Câu 4:

Chất X nhập công nghiệp thức ăn là nguyên vật liệu nhằm thực hiện các loại bánh kẹo, nước giải khát, thức uống. Trong công nghiệp dược phẩm được dùng làm pha trộn dung dịch. Dung dịch hóa học Y thực hiện thay đổi màu sắc quỳ tím nhập cuộc sống muối bột mononatri của Y được sử dụng thực hiện phụ gia thực phẩm (gọi là mì chủ yếu hoặc bột ngọt). Tên của X và Y bám theo trật tự là

A. Saccarozơ và axit glutamic

B. Glucozơ và lysin

C. Saccarozơ và lysin

D. Glucozơ và axit glutamic

Câu 5:

Cacbohiđrat X ko nhập cuộc phản xạ thủy phân nhập môi trường xung quanh axit và X làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom. Vậy X

A. Fructozơ

B. Tinh bột

C. Glucozơ

D. Saccarozơ

Câu 6:

Phát biểu này bên dưới đó là trúng ?

A. Fructozo đem phản xạ tráng bạc, chứng minh phân tử fructozo đem group chức CHO

B. Thủy phân xenlulozo nhận được glucozo

C. Cả xenlulozo và tinh ranh bột đều sở hữu phản xạ tráng bạc

Xem thêm: kể chuyện lời ước dưới trăng

D. Thủy phân tinh ranh bột nhận được glucozo và fructozo