dãy số nào sau đây có giới hạn bằng 0

Câu hỏi:

31/12/2019 82,714

A.un=-23n

Bạn đang xem: dãy số nào sau đây có giới hạn bằng 0

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Giá trị của lim(2n+1) bằng

A.0

B.1

C.+

D.-

Câu 2:

Tính tổng vô hạn sau: S=1+12+122+...+12n+...

A.2n-1

B.12.12n-112-1

C.4

D.2

Câu 3:

Giới hạn của hàm số lim3n+1n-2 bằng

A.-12

B.-32

Xem thêm: năng lượng không tái tạo

C.3

D.1

Câu 4:

Tính lim n(4n2+3-8n3+n3)

A.+

B.-

C.23

D.1

Câu 5:

Tính giới hạn limx-2-3+2xx+2

A.-

B.2

C.+

D.32

Câu 6:

Tính limx1ln xx-1

A.0

B.1

C.+

D.-

Xem thêm: làm tròn đến hàng đơn vị