để thao tác với tệp

Với 10 thắc mắc trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 15: Thao tác với tệp đem đáp án cụ thể không hề thiếu những cường độ gom học viên ôn luyện trắc nghiệm Tin 11 đạt thành phẩm cao.

Trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 15 (có đáp án): Thao tác với tệp

Quảng cáo

Bạn đang xem: để thao tác với tệp

Câu 1: Trong NNLT Pascal, cú pháp nhằm khai báo đổi thay tệp văn phiên bản là:

A. var < thương hiệu tệp > : txt; 

B. var < thương hiệu đổi thay tệp > : txt; 

C. var < thương hiệu tệp > : text; 

D. var < thương hiệu đổi thay tệp > : text;

Trả lời: Trong NNLT Pascal, cú pháp nhằm khai báo đổi thay tệp văn phiên bản là:

var < thương hiệu đổi thay tệp > : text;

Trong cơ tên biến tệp được bịa theo đuổi quy tắc mệnh danh nhập Pascal (không chính thức ngay số, lốt gạch ốp ngang, ko chứa chấp kí tự động quánh biêt, không thực sự 127 kí tự).

Đáp án: D

Câu 2: Để hoàn toàn có thể thao tác với tệp tài liệu bên trên đĩa trải qua đổi thay tệp mang lại trước thì bước thứ nhất tất cả chúng ta cần thực hiện gì?

A. Gắn thương hiệu tệp mang lại đổi thay tệp

B. Mở tệp nhằm ghi tài liệu nhập tệp

C. Mở tệp nhằm gọi tài liệu kể từ tệp

D. Đóng tệp

Trả lời: Để hoàn toàn có thể thao tác với tệp tài liệu bên trên đĩa trải qua đổi thay tệp mang lại trước thì bước thứ nhất tất cả chúng ta cần gắn thương hiệu tệp mang lại đổi thay tệp. Cú pháp nhằm gắn thương hiệu tệp mang lại đổi thay tệp là:

assign ( < đổi thay tệp > , < thương hiệu tệp > );

Trong đó: tên tệp là đổi thay xâu hoặc hằng xâu, biến tệp được mệnh danh theo đuổi quy tắc Pascal.

Đáp án: A     

Quảng cáo

Câu 3: Trong NNLT Pascal, cú pháp nhằm gắn thương hiệu tệp mang lại đổi thay tệp là:

A. < đổi thay tệp > := < thương hiệu tệp >;

B. < thương hiệu tệp > := < đổi thay tệp >;

C. assign ( < đổi thay tệp > , < thương hiệu tệp > );

D. assign ( < thương hiệu tệp > , < đổi thay tệp > );

Trả lời: Trong NNLT Pascal, cú pháp nhằm gắn thương hiệu tệp mang lại đổi thay tệp là:

assign ( < đổi thay tệp > , < thương hiệu tệp > );

Trong đó: tên tệp là đổi thay xâu hoặc hằng xâu, biến tệp được mệnh danh theo đuổi quy tắc Pascal.

Đáp án: C

Câu 4: Trong NNLT Pascal, cú pháp nhằm hé tệp ở cơ chế gọi tài liệu kể từ tệp là:

A. repeat( < đổi thay tệp >);

B. reset ( < đổi thay tệp >);

C. restart ( < đổi thay tệp >);

D. rewrite ( < đổi thay tệp >);

Trả lời: Trong NNLT Pascal, cú pháp nhằm hé tệp ở cơ chế gọi tài liệu kể từ tệp là:

reset ( < đổi thay tệp >);

Trong cơ biến tệp được mệnh danh theo đuổi quy tắc Pascal.

Đáp án: B

Câu 5: Cú pháp của giấy tờ thủ tục gọi tài liệu kể từ tệp văn phiên bản là:

A. read ( < đổi thay tệp > , < list đổi thay > );

B. readln ( < đổi thay tệp > , < list đổi thay > );

C. readln ( < thương hiệu tệp > , < list đổi thay > );

D. Cả đáp án A và B đều đúng

Trả lời: Cú pháp của giấy tờ thủ tục gọi tài liệu kể từ tệp văn phiên bản là:

 read ( < đổi thay tệp > , < list đổi thay > );

 readln ( < đổi thay tệp > , < list đổi thay > );

Trong đó: danh sách thành phẩm gồm một hoặc nhiều đổi thay đơn, những thành phần xa nhau bởi lốt phẩy.

Đáp án: D

Quảng cáo

Xem thêm: mgoh2 có kết tủa không

Câu 6: Cú pháp của giấy tờ thủ tục ghi tài liệu nhập tệp văn phiên bản là:

A. write (< đổi thay tệp > , < list thành phẩm >);

B. write (< thương hiệu tệp > , < list thành phẩm >);

C. writeln (< đổi thay tệp  > , < list thành phẩm >);

D. Cả đáp án A và C đều đúng

Trả lời: Cú pháp của giấy tờ thủ tục ghi tài liệu nhập tệp văn phiên bản là:

write (< đổi thay tệp > , < list thành phẩm >);

hoặc

writeln (< đổi thay tệp  > , < list thành phẩm >);

Trong đó: danh sách thành phẩm gồm một hoặc nhiều thành phần, những thành phần xa nhau bởi lốt phẩy. Phần tử là đổi thay đơn, biểu thức hoặc hằng xâu.

Đáp án: D

Câu 7: Hàm eof() trả về độ quý hiếm TRUE Lúc nào?

A. Khi con cái trỏ tệp đang được chỉ cho tới cuối tệp

B. Khi con cái trỏ tệp đang được chỉ cho tới đầu tệp

C. Khi con cái trỏ tệp đang được chỉ cho tới cuối dòng

D. Khi con cái trỏ tệp đang được chỉ cho tới đầu dòng

Trả lời: Hàm eof() (viết tắt kể từ giờ đồng hồ anh là End Of File) trả về độ quý hiếm TRUE Lúc con cái trỏ tệp đang được chỉ cho tới cuối tệp.

Đáp án: A

Câu 8: Hàm eoln() trả về độ quý hiếm TRUE Lúc nào?

A. Khi con cái trỏ tệp đang được chỉ cho tới cuối tệp

B. Khi con cái trỏ tệp đang được chỉ cho tới cuối dòng

C. Khi con cái trỏ tệp đang được chỉ cho tới đầu tệp

D. Khi con cái trỏ tệp đang được chỉ cho tới đầu dòng

Trả lời: Hàm eoln() (viết tắt kể từ giờ đồng hồ anh là End Of Line) trả về độ quý hiếm TRUE Lúc con cái trỏ tệp đang được chỉ cho tới cuối dòng sản phẩm.

Đáp án: B

Quảng cáo

Câu 9: Trong NNLT Pascal, sau thời điểm thao tác làm việc với tệp rất cần phải đóng góp tệp. Cú pháp nhằm đóng góp tệp là:

A. close( < thương hiệu tệp > );

B. close( < đổi thay tệp > );

C. close;

D. close all;

Trả lời: Trong NNLT Pascal, sau thời điểm thao tác làm việc với tệp rất cần phải đóng góp tệp. Việc đóng góp tệp là rất rất cần thiết sau thời điểm ghi tài liệu vì thế Lúc cơ khối hệ thống mới mẻ chấm dứt việc ghi tài liệu đi ra tệp. Cú pháp nhằm đóng góp tệp là:  close( < đổi thay tệp > );

Đáp án: B

Câu 10: Trong một công tác Pascal, sau thời điểm đang được đóng góp tệp bởi giấy tờ thủ tục đóng góp tệp thì hoàn toàn có thể mở ra tệp cơ hoặc không?

A. Không được phép tắc hé lại

B. Được phép tắc mở ra vô số chuyến tùy ý

C. Được phép tắc mở ra 1 chuyến duy nhất

D. Cần cần gắn lại thương hiệu tệp mang lại đổi thay tệp trước lúc mở

Trả lời: Trong một công tác Pascal, sau thời điểm đang được đóng góp tệp bởi giấy tờ thủ tục đóng góp tệp thì vẫn hoàn toàn có thể mở ra tệp cơ với số chuyến tùy ý. Khi mở ra nếu như vẫn người sử dụng đổi thay tệp cũ thì không nhất thiết phải gắn lại thương hiệu tệp mang lại đổi thay tệp trước lúc hé.

Đáp án: B

Xem thêm thắt những bài xích Câu căn vặn trắc nghiệm Tin học tập 11 tinh lọc, đem đáp án khác:

  • Trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 11: Kiểu mảng
  • Trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 12: Kiểu xâu
  • Trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 13: Kiểu phiên bản ghi
  • Trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 14: Kiểu tài liệu tệp

Săn SALE shopee mon 12:

  • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá khá mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề ganh đua giành cho nhà giáo và gia sư giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem ứng dụng VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.


Giải bài xích luyện lớp 11 sách mới mẻ những môn học