de thi sử thpt quốc gia 2022

Câu 3: Đặc điểm lớn số 1, khác biệt nhất của cách mệnh nước ta nhập giai đoạn 1954 - 1975 là

A. Tiến hành mặt khác nhì trách nhiệm cách mệnh không giống nhau ở nhì miền giang sơn.

Bạn đang xem: de thi sử thpt quốc gia 2022

B. đất nước bị phân chia hạn chế thực hiện nhì miền với nhì cơ chế chủ yếu trị không giống nhau.

C. Việt Nam phát triển thành điểm phản ánh thâm thúy nhất xích míc thân thuộc nhì phe.

D. chiến đấu chống cuộc chiến tranh xâm lăng loại mới nhất của Mĩ và tay sai.

Xem thêm: tiếng anh lớp 6 unit 9 a closer look 2

Xem đáp án

A lựa chọn vì nhì miền triển khai nhì trách nhiệm không giống nhau nằm trong lệ thuộc 1 kế hoạch cách mệnh cộng đồng là trả thành cuộc cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ sở hữu dân (chống Mỹ, cứu vớt nước). 

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 40

B loại vì chỉ phản ánh Điểm sáng, ko phản ánh khác biệt của cách mệnh việt nam giai đoạn 1954 - 1975.

C, D loại vì ko phản ánh Điểm sáng của cách mệnh nước ta giai đoạn 1954 - 1975.

Chọn A.