đề thi tiếng việt lớp 3Bộ 200 Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 3 Học kì 1 & Học kì hai năm 2023 tinh lọc, sở hữu đáp án bám sát sách Kết nối học thức, Cánh diều, Chân trời phát minh chung Giáo viên và bố mẹ được thêm tư liệu Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 3 kể từ cơ chung học viên ôn luyện và đạt điểm trên cao trong những bài bác ganh đua môn Tiếng Việt lớp 3.

Top 200 Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 3 năm 2023 (có đáp án)

Xem demo Đề Tiếng Việt 3 KNTT Xem demo Đề Tiếng Việt 3 CTST Xem demo Đề Tiếng Việt 3 CD

Bạn đang xem: đề thi tiếng việt lớp 3

Chỉ kể từ 150k mua sắm hoàn hảo cỗ đề ganh đua Tiếng Việt lớp 3 cả năm (mỗi cỗ sách) bạn dạng word sở hữu lời nói giải chi tiết:

 • B1: gửi phí nhập tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân mặt hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin cẩn cho tới Zalo VietJack Official - nhấn nhập đây nhằm thông tin và nhận đề thi
 • Top 30 Đề ganh đua Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 3 năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề ganh đua Học kì 1 Tiếng Việt lớp 3 năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề ganh đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 3 năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề ganh đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 3 năm 2023

  Xem đề thi

Bộ đề ganh đua Tiếng Việt lớp 3 - Kết nối tri thức

- Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 3 Giữa kì 1

 • Đề ganh đua Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 3 Học kì 1

 • Đề ganh đua Học kì 1 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối học thức sở hữu đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 3 Giữa kì 2

 • Đề ganh đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 3 Học kì 2

 • Đề ganh đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối học thức sở hữu đáp án (10 đề)

  Xem đề thi


Bộ đề ganh đua Tiếng Việt lớp 3 - Cánh diều

- Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 3 Giữa kì 1

 • Đề ganh đua Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 3 Học kì 1

 • Đề ganh đua Học kì 1 Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều sở hữu đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 3 Giữa kì 2

 • Đề ganh đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 3 Học kì 2

 • Đề ganh đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều sở hữu đáp án (10 đề)

  Xem đề thi


Bộ đề ganh đua Tiếng Việt lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

- Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 3 Giữa kì 1

 • Đề ganh đua Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 3 Học kì 1

 • Đề ganh đua Học kì 1 Tiếng Việt lớp 3 Chân trời phát minh sở hữu đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 3 Giữa kì 2

 • Đề ganh đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 3 Học kì 2

 • Đề ganh đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 3 Chân trời phát minh sở hữu đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

Xem demo Đề Tiếng Việt 3 KNTT Xem demo Đề Tiếng Việt 3 CTST Xem demo Đề Tiếng Việt 3 CD


Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 (cả phụ thân sách)

Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Học kì 1 (sách mới)

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 1 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 2 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 3 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 4 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 5 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 6 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 7 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 8 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 9 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 10 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 11 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 12 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 13 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 14 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 15 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 16 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 17 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 18 (cả phụ thân sách)

Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Học kì 2 (sách mới)

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 19 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần trăng tròn (cả phụ thân sách)

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 21 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 22 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 23 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 24 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 25 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 26 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 27 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 28 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 29 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 30 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 31 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 32 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 33 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 34 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 35 (cả phụ thân sách)

Bài tập dượt hằng ngày lớp 3

 • Bài tập dượt Tiếng Việt lớp 3

 • Bài tập dượt Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

 • Bài tập dượt Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều

 • Bài tập dượt Toán lớp 3

 • Bài tập dượt Toán lớp 3 Kết nối tri thức

 • Bài tập dượt Toán lớp 3 Cánh diều

Ôn hè lớp 3 lên lớp 4

 • Ôn hè Tiếng Việt lớp 3 lên lớp 4
 • Ôn hè Toán lớp 3 lên lớp 4

Lời giải bài bác tập dượt môn Tiếng Việt lớp 3 sách mới:

 • (mới) Giải sgk Tiếng Việt lớp 3 (Kết nối tri thức)
 • (mới) Giải sgk Tiếng Việt lớp 3 (Chân trời sáng sủa tạo)
 • (mới) Giải sgk Tiếng Việt lớp 3 (Cánh diều)

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề ganh đua Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Tiếng Việt lớp 3

Thời gian lận thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn vạc đề)

A. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)

I. Đọc trở thành tiếng: (4 điểm)

- GV mang lại học viên bắt thăm hỏi hiểu một quãng văn bạn dạng trong những phiếu hiểu. Đảm bảo hiểu chính vận tốc, thời hạn 3 – 5 phút/ HS.

-  Dựa nhập nội dung bài bác hiểu, GV bịa thắc mắc nhằm học viên vấn đáp.

II. Đọc âm thầm và thực hiện bài bác tập: (6 điểm) 

Đọc đoạn văn sau:

CHUYỆN TRONG VƯỜN

Cây hoa giấy má và cây táo con cái nằm trong sinh sống nhập một quần thể vườn. Mùa xuân cho tới, cây hoa giấy má đâm chồi, nảy lộc. Hàng trăm hoa lá giấy má nở đỏ loét rực cả một góc vườn. Còn cây táo thì vẫn đứng lặng lẽ, thân thiện cành trơ trụi, nứt nẻ.

Cây hoa giấy má phát biểu :

- Táo ơi! Cậu đã thử xấu xí quần thể vườn này. Cậu nên cút ngoài điểm trên đây nhằm lấy vị trí mang lại tớ trổ hoa.

Cây táo con cái vẫn nép bản thân, tĩnh mịch. Ít lâu sau, nó chính thức nẩy các cái lá tròn trĩnh, bóng láng. Rồi cây táo nở hoa, hương thơm thơm ngát phảng phất nhẹ nhàng nhập bão. Thoáng chốc, hoa tàn và kết trở thành những trái ngược táo nhỏ màu xanh da trời. Đầu ngày thu, những trái ngược táo to tướng, chín vàng. Một hôm, nhì ông con cháu căn nhà vườn cút đi dạo. Ông với tay trẩy mang lại con cháu bao nhiêu trái ngược táo. Cô bé xíu ăn và luôn luôn mồm khen ngợi ngon. Cây hoa giấy má buồn trong khi thấy không một ai nhằm ý cho tới bản thân.

Cây táo nghiêng giã lá xanh lơ, âm thầm thì yên ủi các bạn :

- quý khách hàng chớ buồn! Hai tất cả chúng ta từng người một việc. Tôi dưng trái ngược ngon nhằm từng người

thưởng thức. Còn các bạn thì mang lại sắc hoa và bóng non.

Giờ thì cây hoa giấy má vẫn hiểu.

(Theo Thành Tuấn)

Khoanh tròn trĩnh nhập vần âm trước ý vấn đáp đúng:

Câu 1: Câu văn nào là mô tả vẻ đẹp nhất của cây hoa giấy? (0,5 điểm)

A. Mùa xuân cho tới, cây hoa giấy má đâm chồi, nảy lộc.

B. Mưa phùn thực hiện để lá cây cối mướt, tươi tốt.

C. Hàng trăm hoa lá giấy má nở đỏ loét rực cả một góc vườn.

Câu 2: Mùa xuân, cây táo như vậy nào?(0,5 điểm)

A. Thân cành trơ trụi, nứt nẻ.

B. Đâm chồi, nảy các cái lá rất hiếm.

C. Nở đi ra những hoa lá sở hữu hương thơm thơm ngát nhè nhẹ nhàng.

Câu 3: Câu hoa giấy má vẫn phát biểu gì với cây táo sau khoản thời gian thấy vẻ bên ngoài của cây táo? (0,5 điểm)

A. Cậu đã thử mang lại quần thể vườn tăng tươi tắn đẹp nhất.

B. Cậu thực hiện xấu xí quần thể vườn, cút nơi khác mang lại tớ nở hoa.

C. Cậu thực hiện mang lại quần thể vườn tăng chật hẹp.

Câu 4:  Sau trong khi thấy nhì ông con cháu ko nhằm ý gì cho tới bản thân, cây hoa giấy má vẫn cảm nhận thấy như vậy nào? (0,5 điểm)

A. Nó cảm nhận thấy sung sướng.

B. Nó cảm nhận thấy buồn buồn phiền.

C. Nó cảm nhận thấy phiền lòng.

Câu 5: Viết 1 – 2 câu nêu tâm lý của em về hành vi, việc thực hiện của cây táo? (1 điểm)

........................................................................................................

........................................................................................................

Câu 6: Em rút đi ra bài học kinh nghiệm gì cho chính bản thân mình kể từ mẩu truyện trên? (1 điểm)

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

Câu 7: Tìm một cặp kể từ ngữ sở hữu nghĩa tương đương nhau nhập bài bác hiểu.(0,5 điểm)

........................................................................................................

Câu 8: Chỉ đi ra những câu khiến cho được dùng nhập bài bác hiểu. (0,5 điểm)

........................................................................................................

Câu 9:Chọn lốt nhì chấm hoặc lốt phẩy thay cho mang lại dù vuông trong khúc văn tiếp sau đây.(1 điểm)

Xem thêm: ngành bưu chính nước ta hiện nay

       Trong rừng hoa căn nhà bà em□bà trồng thật nhiều loại hoa như□hoa giấy□hoa hồng□ hoa mai□hoa chục giờ□hoa huệ...Ngoài ra□bà còn trồng thêm 1 vài ba cây ăn trái ngược □ cây táo □ cây ổi □ cây mãng cầu và cây mít.

B. PHẦN KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)

1. Nghe – viết (4 điểm)

Hoa thiên lí

     Thiên lí là 1 trong những cây chão leo nhằng nhịt. Hoa nở trở thành từng chùm ở nách lá, nụ hoa màu xanh da trời lục, khi hoa nở có màu sắc vàng cực kỳ nhẹ nhàng (màu thiên lí). Hương thơm ngát lan nhập đêm tối và sáng sủa sớm. Khoảng đầu hè cho tới thân thiện thu là mùa hoa thiên lí nở. Sang tấp nập, cây rụng lá rồi bị tiêu diệt những cành nhỏ, chỉ với thân thiện chủ yếu và gốc cây vẫn sinh sống. Tháng nhì mon phụ thân thường niên, kể từ gốc cây và thân thiện chủ yếu thiên lí lại nảy chồi rồi cải tiến và phát triển.

 (Lê Linh)

2. Luyện tập (6 điểm)

Viết đoạn văn ngắn ngủn (8 – 10 câu) kể lại chuyến đi dạo của em cho tới tham ô quan lại một cảnh quan của giang sơn tớ.

Gợi ý:

- Giới thiệu về chuyến hành trình cơ. 

- Giới thiệu khái quát về cảnh quan tuy nhiên em vẫn cho tới tham ô quan lại.

- Nêu Đặc điểm nổi trội của cảnh quan.

- Nêu cảm tưởng của em về cảnh quan.

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề ganh đua Học kì 2 - Cánh diều

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Tiếng Việt lớp 3

Thời gian lận thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn vạc đề)

A. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)

I. Đọc trở thành tiếng: (4 điểm)

- GV mang lại học viên bắt thăm hỏi hiểu một quãng văn bạn dạng trong những phiếu hiểu. Đảm bảo hiểu chính vận tốc, thời hạn 3 – 5 phút/ HS.

-  Dựa nhập nội dung bài bác hiểu, GV bịa thắc mắc nhằm học viên vấn đáp.

II. Đọc âm thầm và thực hiện bài bác tập: (6 điểm) 

Đọc đoạn văn sau:

NGÔ QUYỀN ĐẠI PHÁ QUÂN NAM HÁN

     Ngô Quyền quê quán Đường Lâm (Ba Vì, Hà Thành ngày nay), thực hiện nha tướng tá mang lại Dương Đình Nghệ, được Dương Đình Nghệ gả đàn bà mang lại, lại mang lại quyền thống trị Ái Châu (Thanh Hoá ngày nay).

     Tháng Ba năm Đinh Dậu (937), Dương Đình Nghệ bị con cái nuôi là Kiều Công Tiễn thịt bị tiêu diệt.Tháng Chạp năm ấy, Ngô Quyền kéo quân kể từ Ái Châu đi ra căn vặn tội Kiều Công Tiễn. Kiều Công Tiễn e, sai sứ thanh lịch cầu cứu vớt quân Nam Hán (Trung Quốc). Vua Nam Hán ham muốn nhân VN sở hữu loàn tuy nhiên đem quân lấn chiếm, bèn sai con cái út ít là Hoằng Thao đem thiệt nhiều phi thuyền, bám theo sông Bạch Đằng tiến thủ nhập VN.

      lõi tin cẩn, Ngô Quyền với mọi tướng tá bàn lược mưu mẹo. Ôngliền sai đem cọc đóng góp xuống nhì mặt mày bờ cửa ngõ sông. Khi nước triều lên, Ngô Quyền sai quân đem thuyền nhẹ nhàng đi ra khiêu chiến rồi fake thua thiệt nhằm dụ địch xua đuổi bám theo. Quả nhiên Hoằng Thao trúng tiếp. Khi phi thuyền lọt được vào vùng cắm cọc, đợi cho tới Khi nước triều rút, cọc nhô dần dần lên, Ngô Quyền bèn tung quân, thục mạng bị tiêu diệt tuy nhiên tấn công. Quân Hoằng Thao bị rối loàn, nước triều lại xuống vội vàng, thuyền vướng cọc tuy nhiên lật úp, quân sĩ bị tiêu diệt cho tới vượt lên trên nửa. Ngô Quyền quá thắng xua đuổi tấn công, bắt và thịt được Hoằng Thao. Vua Nam Hán được tin cẩn, thương khóc mãi rồi thu nhặt tàn binh của Hoằng Thao còn còn lại và rút về.Ngô Quyền vẫn làm tan cả trăm vạn quân của Hoằng Thao, dựng nước và xưng vương vãi, khiến cho giặc phương Bắc nên lo ngại, không đủ can đảm léo hánh cho tới VN.

Khoanh tròn trĩnh nhập vần âm trước ý vấn đáp đúng:

Câu 1: Ngô Quyền sở hữu quan hệ ra làm sao với Dương Đình Nghệ? (0,5 điểm)

A. Con trai ruột.

B. Con trai nuôi.

C. Con rể.

Câu 2: Vì sao Ngô Quyền kéo quân cút căn vặn tội Kiều Công Tiễn? (0,5 điểm)

A. Vì Kiều Công Tiễn thực hiện con gián điệp cùng với nước Nam Hán.

B. Vì Kiều Công Tiễn thịt thân phụ nuôi của tớ.

C. Vì Kiều Công Tiễn thịt thân phụ ruột của tớ.

Câu 3: Ngô Quyền vẫn suy nghĩ đi ra mưu mẹo gì nhằm tiêu xài khử đại quân Nam Hán? (0,5 điểm)

A. Ông đem phi thuyền của nước bản thân cút tấn công quân Nam Hán.

B. Ông sử dụng kế cắm cọc mộc đầu nhọn xuống điểm trọng yếu ở sông Bạch Đằng, Khi thủy triều rút cọc tiếp tục đâm thủng thuyền giặc.

C. Ông sai binh lính sử dụng những thanh mộc đầu nhọn phi nhập những phi thuyền của quân Nam Hán nhập đêm tối.

Câu 4: Cuộc đại chiến vẫn ra mắt và thắng lợi như vậy nào? (0,5 điểm)

A. Quân Nam Hán quá thắng đem những phi thuyền của tớ tiến thủ nhập VN, quân tớ bị đàn áp nên đành rút quân.

B. Quân Nam Hán đoán được ý thiết bị của Ngô Quyền nên đành rút quân về nước.

C. Quân Nam Hán trúng tiếp của Ngô Quyền, thất bại thảm sợ hãi, quân tớ dành riêng thắng lợi vang lừng.

Câu 5: Qua mẩu truyện bên trên, em thấy Ngô Quyền là kẻ như vậy nào? (1 điểm)

........................................................................................................

........................................................................................................

Câu 6: Cuộc chiến này còn có chân thành và ý nghĩa ra làm sao so với nước ta? (1 điểm)

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

Câu 7:  Viết lại những thương hiệu riêng biệt sở hữu nhập bài bác hiểu và phân bọn chúng trở thành 2 loại sau (0,5 điểm)

- Tên người:.........................................................................................

- Tên riêng biệt địa lí:...................................................................................

Câu 8:Tìm 5 kể từ ngữ chỉ hoạt động và sinh hoạt nhập bài bác hiểu bên trên.(0,5 điểm)

Câu 9:Đặt một câu sở hữu dùng kể từ ngữ em vừa vặn tìm kiếm được ở câu 8.(1 điểm)

B. PHẦN KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)

1. Nghe – viết (4 điểm)

Quà của đồng nội

Khi trải qua những cánh đồng xanh lơ, các bạn sở hữu ngửi thấy hương thơm thơm ngát non của bông lúa non ko ? Trong cái vỏ xanh lơ cơ, sở hữu một giọt sữa white thơm ngát, phảng phất mùi vị ngàn cây cỏ. Dưới tia nắng, giọt sữa từ từ tấp nập lại, bông lúa càng ngày càng cong xuống, nặng nề vì thế hóa học quý trong sáng của trời.Đợi đến thời điểm vừa vặn nhất, người tớ gặt đem về. 

(Thạch Lam)

2. Luyện tập (6 điểm)

Viết một bức thư ngắn ngủn cho 1 người các bạn quốc tế nhằm thích nghi và giãi tỏ lòng thân thiện ái của em với các bạn.

Gợi ý:

- Về hình thức: Bức thư cần phải có vị trí, tháng ngày, năm, lời nói đầu thư, lời nói cuối thư, kí thương hiệu.

- Về nội dung:

+ Em tự động reviews về phần mình.

+ Lí tự viết lách thư.

+ Bày tỏ lòng thân thiện ái của em dành riêng cho mình.

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề ganh đua Học kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Tiếng Việt lớp 3

Thời gian lận thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn vạc đề)

A. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)

I. Đọc trở thành tiếng: (4 điểm)

- GV mang lại học viên bắt thăm hỏi hiểu một quãng văn bạn dạng trong những phiếu hiểu. Đảm bảo hiểu chính vận tốc, thời hạn 3 – 5 phút/ HS.

-  Dựa nhập nội dung bài bác hiểu, GV bịa thắc mắc nhằm học viên vấn đáp.

II. Đọc âm thầm và thực hiện bài bác tập: (6 điểm) 

Đọc đoạn văn sau:

SỰ TÍCH HOA CÚC TRẮNG

Ngày xưa sở hữu một cô bé xíu sinh sống nằm trong u nhập một túp lều tranh giành dột nát nhừ tuy nhiên cơ là 1 trong những bé xíu gái vô nằm trong hiếu hạnh. Thật rủi ro u của cô ý bé xíu lại bị bệnh dịch cực kỳ nặng nề tuy nhiên vì thế căn nhà túng nên ko sở hữu chi phí mua sắm dung dịch chữa trị, và cô bé xíu vô nằm trong buồn buồn phiền.

Một lượt đang được ngồi khóc mặt mày đàng đột sở hữu một ông lão trải qua thấy kỳ lạ bèn chớ lại căn vặn. Khi biết sự tình ông già nua phát biểu với cô bé:

- Cháu hãy nhập rừng và cho tới mặt mày gốc cây cổ thụ to tướng nhất nhập rừng hái lấy một hoa lá có một không hai bên trên cơ. Bông hoa ấy sở hữu từng nào cánh thì u con cháu sinh sống được do đó ngày.

Cô bé xíu ngay tắp lự nhập rừng và rất mất thời gian sau mới mẻ nhìn thấy hoa lá white cơ. Phải trở ngại lắm cô mới mẻ trèo lên được nhằm lấy hoa lá, tuy nhiên Khi kiểm điểm có duy nhất một cánh, hai cánh, ba cánh tứ cánh. Chỉ sở hữu tứ cánh hoa là sao chứ? Chẳng nhẽ u cô chỉ sinh sống được do đó ngày thôi sao? 

Không đành lòng cô ngay tắp lự sử dụng tay xé nhẹ nhàng dần dần từng cánh hoa rộng lớn trở thành những cánh hoa nhỏ và hoa lá cũng bám theo này mà nhiều cánh dần dần lên nhiều mà đến mức không hề kiểm điểm được nữa. Từ cơ trần giới gọi hoa lá ấy là hoa lá cúc white nhằm nói đến lòng hiếu hạnh của cô ý bé xíu cơ giành cho u bản thân.

Khoanh tròn trĩnh nhập vần âm trước ý vấn đáp đúng:

Câu 1: Cô bé xíu sở hữu yếu tố hoàn cảnh sinh sống như vậy nào? (0,5 điểm)

A. Cô bé xíu sinh sống với u nhập cảnh túng nàn.

B. Cô bé xíu sinh sống với phụ huynh nhập sang chảnh, trang trọng.

C. Cô bé xíu không cha mẹ, sinh sống ở ven đàng.

Câu 2: Ông lão vẫn phát biểu gì với cô bé xíu sau khoản thời gian biết sự tình? (0,5 điểm)

A. Ông lão bảo cô hái những hoa lá bên trên gốc cây cổ thụ to tướng nhất nhập rừng, số cánh hoa tiếp tục ứng với số ngày u cô bé xíu sinh sống.

B. Ông lão bảo cô chỉ hái một hoa lá có một không hai bên trên gốc cây cổ thụ to tướng nhất nhập rừng, số cánh hoa tiếp tục ứng với số ngày u cô bé xíu sinh sống.

C. Ông lão bảo cô chỉ việc hái hoa lá có một không hai bên trên gốc cây cổ thụ nhập rừng, số cánh hoa tiếp tục ứng với số ngày u cô bé xíu sinh sống.

Câu 3: Vì sao cô bé xíu lại xé từng cánh hoa rộng lớn trở thành những cánh hoa nhỏ? (0,5 điểm)

A. Vì cô bé xíu suy nghĩ hoa lá nhiều cánh nhỏ tiếp tục xinh xắn hơn.

B. Vì cô bé xíu suy nghĩ hoa lá nhiều cánh nhỏ tiếp tục kéo dãn được sự sinh sống của u.

C. Vì cô bé xíu suy nghĩ hoa lá nhiều cánh nhỏ là hoa lá quan trọng nhất nhằm dành riêng tặng u.

Câu 4: Theo em, hoa lá cúc white hình tượng mang lại điều gì trải qua câu truyện trên? (0,5 điểm)

A. Biểu tượng của sự tinh khiết, cao quý của một người đàn bà.

B. Biểu tượng của sự việc sinh sống, là sự hiếu hạnh của những người con cái so với u.

C. Biểu tượng của thương yêu vĩnh cửu.

Câu 5: Thông điệpđược gửi gắm là gì?(1 điểm)

........................................................................................................

........................................................................................................

Câu 6: Trong cuộc sống thường ngày, em thể hiện tại sự hiếu hạnh so với người thân trong gia đình nhập mái ấm gia đình tự những cơ hội nào? (1 điểm)

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

Câu 7: Tìm 5 kể từ ngữ chỉ Đặc điểm được dùng nhập mẩu truyện bên trên. (0,5 điểm)

........................................................................................................

Câu 8: Tìm kể từ ngữ sở hữu trái ngược nghĩa với những kể từ sau: buồn bã, khó khăn.(0,5 điểm)

........................................................................................................

Câu 9: Đặt một câu sở hữu hình hình ảnh đối chiếu về huê hồng.(1 điểm)

........................................................................................................

B. PHẦN KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)

1. Nghe – viết (4 điểm)

Cây gạo

Mùa xuân, cây gạo gọi cho tới từng nào là chim ríu rít. Từ xa vời coi lại, cây gạo lừng lững như 1 tháp đèn đẩy đà. Hàng ngàn hoa lá là hàng trăm ngàn ngọn lửa hồng tươi tắn. Hàng ngàn búp nõn lá, hàng trăm ngàn ánh nến nhập xanh lơ. Tất cả đều lóng lánh, lung linh nhập nắng và nóng. Chào mồng, cà cưỡng, sáo đen ngòm,...đàn đàn lũ lũ cất cánh cút cất cánh về, lượn lên lượn xuống.

 (Theo Vũ Tú Nam)

2. Luyện tập (6 điểm)

Viết đoạn văn ngắn ngủn (8 – 10 câu) nêu tình thương, xúc cảm của em với hero em yêu thương quí nhập một mẩu truyện vẫn học tập.

Gợi ý:

- Giới thiệu hero em yêu thương quí.

- Nêu lí tự em yêu thương quí hero cơ.
Lưu trữ: Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 3 (sách cũ)

Xem tăng đề ganh đua những môn học tập lớp 3 tinh lọc, sở hữu đáp án hoặc khác:

 • Đề ganh đua Toán lớp 3
 • Đề ganh đua Tiếng Anh 3
 • Đề ganh đua Tin học tập lớp 3

Xem demo Đề Tiếng Việt 3 KNTT Xem demo Đề Tiếng Việt 3 CTST Xem demo Đề Tiếng Việt 3 CD

Đã sở hữu lời nói giải bài bác tập dượt lớp 3 sách mới:

 • (mới) Giải bài bác tập dượt Lớp 3 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài bác tập dượt Lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài bác tập dượt Lớp 3 Cánh diều

Đã sở hữu tiện ích VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: tiếng anh lớp 5 unit 4 lesson 1

Loạt bài bác Đề ganh đua Tiếng Việt 3 sở hữu đáp án được biên soạn bám sát nội dung công tác Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.
Giải bài bác tập dượt lớp 3 những môn học