diện tích hình quạt tròn

Chủ đề công thức tính diện tích S quạt tròn: Công thức tính diện tích S quạt tròn trặn là Diện tích = 50% x nửa đường kính x cung của hình quạt. Đây là 1 trong công thức đơn giản và giản dị và tiện nghi nhằm tính diện tích S của hình dạng quạt tròn trặn. quý khách chỉ nên biết nửa đường kính và phỏng cung của hình quạt và vận dụng công thức này, chúng ta cũng có thể dễ dàng và đơn giản đo lường diện tích S một cơ hội đúng chuẩn.

Công thức tính diện tích S quạt tròn?

Công thức tính diện tích S quạt tròn trặn là Diện tích = 50% x nửa đường kính x cung của hình quạt.
Bước 1: Tìm nửa đường kính của hình tròn trụ đáy
- Nếu biết 2 lần bán kính hình tròn trụ lòng, tớ hoàn toàn có thể tính nửa đường kính vì chưng nửa 2 lần bán kính.
- Nếu ko biết 2 lần bán kính, tuy nhiên chỉ mất đàng tròn trặn tới từ hình tròn trụ lòng, tớ hoàn toàn có thể sử dụng công thức tính cung cấp kính: R = C / 2π, vô cơ R là nửa đường kính, C là đàng tròn trặn.
Bước 2: Tính cung của hình quạt
- Nếu biết góc con quay của quạt (được đo theo đuổi độ), tớ hoàn toàn có thể tính cung vì chưng công thức: cung = góc / 360 x 2πR, vô cơ R là nửa đường kính hình tròn trụ lòng.
- Nếu biết phỏng nhiều năm hình quạt, tớ hoàn toàn có thể tính cung vì chưng công thức: cung = phỏng nhiều năm / R, vô cơ phỏng nhiều năm là đoạn trực tiếp kể từ đỉnh quạt tới điểm bên trên đàng viền hình tròn trụ lòng.
Bước 3: Tính diện tích
Sử dụng công thức diện tích S hình tròn trụ, công thức tính diện tích S quạt tròn trặn được xem là Diện tích = 50% x nửa đường kính x cung của hình quạt. Subsituting nửa đường kính và cung vô công thức nhằm tính diện tích S.

Bạn đang xem: diện tích hình quạt tròn

Công thức tính diện tích S quạt tròn?

Công thức tính diện tích S quạt tròn trặn là gì?

Công thức tính diện tích S của một quạt tròn trặn là Diện tích = 50% x nửa đường kính x cung của hình quạt (S = 50% x R x l).
Bước 1: Xác ấn định nửa đường kính của hình tròn trụ lòng quạt (R).
Bước 2: Tính phỏng nhiều năm của cung (l) vì chưng công thức l = 2πR x (góc chia đều cho các bên của cung/360).
Bước 3: Sử dụng công thức tính diện tích S quạt S = 50% x R x l nhằm tính diện tích S của quạt tròn trặn.
Ví dụ: Giả sử nửa đường kính của hình tròn trụ lòng là 5 centimet và góc chia đều cho các bên của cung là 60 phỏng.
Bước 1: R = 5 cm
Bước 2: l = 2π x 5 x (60/360) = 10π/6 centimet (khoảng 5.24 cm)
Bước 3: S = 50% x 5 x 5.24 = 13.1 cm2
Vậy diện tích S của quạt tròn trặn vô ví dụ này là 13.1 cm2.

Diện tích của quạt tròn trặn tùy thuộc vào những nhân tố nào?

Điện tích của quạt tròn trặn tùy thuộc vào nhị nhân tố chính: nửa đường kính và góc banh của quạt.
Bước 1: Tính diện tích S hình tròn trụ đáy
Diện tích hình tròn trụ lòng được xem vì chưng công thức S = πR^2 (với R là nửa đường kính hình tròn trụ đáy).
Bước 2: Tính diện tích S quạt tròn
Diện tích quạt tròn trặn được xem vì chưng công thức S = 50% x diện tích S hình tròn trụ lòng x góc banh của quạt (trong cơ góc banh đo vì chưng phỏng và ở trong tầm kể từ 0 cho tới 360).
Ví dụ: Giả sử nửa đường kính hình tròn trụ lòng là R = 5 centimet và góc banh của quạt là 60 phỏng. Ta hoàn toàn có thể tính diện tích S quạt tròn trặn như sau:
- Tính diện tích S hình tròn trụ đáy: S = πR^2 = 3.14 x 5^2 = 78.5 cm^2.
- Tính diện tích S quạt tròn: S = 50% x 78.5 cm^2 x 60/360 = 6.54 cm^2.
Vậy diện tích S của quạt tròn trặn với nửa đường kính 5 centimet và góc banh 60 phỏng là 6.54 cm^2.

Diện tích hình tròn trụ, hình quạt tròn trặn - Bài 10 - Toán học tập 9 - Cô Vương Thị Hạnh DỄ HIỂU NHẤT

Diện tích hình tròn trụ và hình quạt tròn trặn là những định nghĩa thân thuộc vô toán học tập. Nếu mình thích mò mẫm hiểu về kiểu cách tính diện tích S của hình quạt tròn trặn, hãy coi đoạn Clip này. Công thức tính diện tích S quạt tròn trặn sẽ tiến hành phân tích và lý giải một cơ hội rõ nét và dễ dàng nắm bắt, giúp cho bạn nắm rõ kiến thức và kỹ năng toán học tập.

Giả sử nửa đường kính của quạt tròn trặn là R, thì công thức tính diện tích S là gì?

Công thức tính diện tích S của quạt tròn trặn sở hữu nửa đường kính R là:
S = 50% x R x cung của quạt
Để tính diện tích S, tớ nên biết độ quý hiếm của cung của quạt. Cung của quạt hoàn toàn có thể tính vì chưng công thức:
Cung = 360 phỏng x (góc thân thuộc cung và tâm đỉnh) / 360 độ
Vì quạt tròn trặn là 1 trong hình tròn trụ khá đầy đủ, nên góc trong số những cung của quạt và tâm đỉnh là 360 phỏng. Do cơ, công thức tính diện tích S quạt tròn trặn trở thành:
S = 50% x R x (360 phỏng x (360 phỏng / 360 độ))
S = 50% x R x 360 phỏng
S = 180 phỏng x R.
Vậy, công thức tính diện tích S quạt tròn trặn là S = 180 phỏng x R.

Để tính diện tích S quạt tròn trặn, sở hữu nên biết góc của quạt không?

Để tính diện tích S quạt tròn trặn, ko nên biết góc của quạt. Diện tích quạt tròn trặn được xem vì chưng công thức S= πR^2n/360 hoặc S=l.R^2, vô cơ S là diện tích S, R là nửa đường kính của quạt, n là số đơn vị chức năng góc và l là phỏng nhiều năm cung của quạt.

Để tính diện tích S quạt tròn trặn, sở hữu nên biết góc của quạt không?

Xem thêm: lời bài hát em gái mưa

_HOOK_

Nếu sở hữu góc của quạt, công thức tính diện tích S sở hữu thay cho thay đổi không?

Nếu sở hữu góc của quạt, công thức tính diện tích S tiếp tục thay cho thay đổi. Công thức thường thì nhằm tính diện tích hình quạt tròn là S = 50% x nửa đường kính x cung của hình quạt. Tuy nhiên, nếu như sở hữu góc của quạt, công thức tiếp tục khác lạ. Để tính diện tích S quạt tròn trặn với góc, tớ hoàn toàn có thể dùng công thức sau:
S = (Góc/360°) x πR^2
Trong cơ, Góc là số đo của góc quạt, R là nửa đường kính của hình tròn trụ lòng. Sử dụng công thức này, tớ hoàn toàn có thể đo lường diện tích S của quạt tròn trặn khi sở hữu góc cho tới trước. Hãy đáp ứng quy đổi góc kể từ đơn vị chức năng đo được cho tới trước sang trọng đơn vị chức năng đo của công thức là radian, nếu như quan trọng.

Liệu sở hữu công thức này không giống nhằm tính diện tích S quạt tròn trặn không?

Dựa bên trên thành quả mò mẫm kiếm bên trên Google và kiến thức và kỹ năng của người sử dụng, sở hữu nhị công thức phổ cập nhằm tính diện tích S quạt tròn trặn.
Công thức trước tiên là S=πR^2n/360 hoặc S=l.R^2, vô cơ S thay mặt đại diện cho tới diện tích S quạt tròn trặn, R là nửa đường kính của quạt tròn trặn và n là số đo góc của quạt tròn trặn.
Công thức loại nhị là Diện tích = 50% x nửa đường kính x cung của hình quạt. Trong công thức này, nửa đường kính là khoảng cách kể từ trung tâm hình tròn trụ lòng của quạt tròn trặn cho tới đỉnh của hình quạt và cung là đoạn cung của hình tròn trụ ứng với góc quạt tròn trặn.
Có thể sở hữu những công thức không giống nhằm tính diện tích S quạt tròn trặn song, công thức trước tiên và công thức loại nhị là nhị công thức phổ cập và được dùng rộng thoải mái vô đo lường diện tích S quạt tròn trặn.

Liệu sở hữu công thức này không giống nhằm tính diện tích S quạt tròn trặn không?

Diện tích quạt tròn trặn sở hữu tác động cho tới diện tích S hình tròn trụ không?

Diện tích quạt tròn trặn sở hữu tác động cho tới diện tích S hình tròn trụ. Để tính diện tích S quạt tròn trặn, tớ dùng công thức Diện tích = 50% x nửa đường kính x cung của hình quạt. Trong số đó, nửa đường kính là khoảng cách kể từ trung tâm hình tròn trụ lòng tới điểm bên trên hình tròn trụ lòng hạn chế với hình quạt. Cung của hình quạt là 1 trong phần của đàng tròn trặn lòng.
Vì vậy, diện tích hình quạt tròn tùy thuộc vào nửa đường kính và cung của hình quạt. Diện tích hình tròn trụ ko được tác động vì chưng diện tích hình quạt tròn, vì như thế diện tích S hình tròn trụ chỉ tùy thuộc vào nửa đường kính của chính nó (theo công thức S = πR^2). Tuy nhiên, diện tích hình quạt tròn tiếp tục tăng hoặc hạn chế tùy nằm trong vô nửa đường kính và cung của hình quạt.

Xem thêm: quần đảo hoàng sa thuộc tỉnh nào

Có thể tính diện tích S quạt tròn trặn dựa vào chu vi của hình tròn trụ không?

Có thể tính diện tích S quạt tròn trặn dựa vào chu vi của hình tròn trụ bằng phương pháp dùng quan hệ thân thuộc diện tích S và chu vi của hình tròn trụ. Công thức tính diện tích S quạt tròn trặn (S) là diện tích S của một trong những phần hạn chế của hình tròn trụ và được xem vì chưng một trong những phần của diện tích S hình tròn trụ.
Đầu tiên, tớ cần thiết tính chu vi (C) của hình tròn trụ. Chu vi của hình tròn trụ được xem vì chưng công thức C = 2πR, vô cơ R là nửa đường kính của hình tròn trụ.
Tiếp theo đuổi, tất cả chúng ta cần thiết xác lập góc (θ) của phần hạn chế quạt tròn trặn. Góc của phần hạn chế quạt tròn trặn là 1 trong phần tỉ lệ thành phần với góc toàn phần của hình tròn trụ. Góc này hoàn toàn có thể được xác lập bằng phương pháp dùng công thức θ = (n/360) * 2π, vô cơ n là số đơn vị chức năng góc của phần hạn chế.
Sau khi đã có được độ quý hiếm của chu vi hình tròn trụ (C) và góc phần hạn chế (θ), tớ hoàn toàn có thể tính diện tích S quạt tròn trặn vì chưng công thức S = (θ/360) * πR^2. Trong số đó, R là nửa đường kính của hình tròn trụ.
Ví dụ: Giả sử nửa đường kính của hình tròn trụ là 5 và góc phần hạn chế là 60 phỏng. Ta hoàn toàn có thể tính diện tích S quạt tròn trặn bằng phương pháp tiến hành quá trình sau:
1. Tính chu vi của hình tròn: C = 2πR = 2π * 5 = 10π
2. Xác ấn định góc phần cắt: θ = (n/360) * 2π = (60/360) * 2π = π/3
3. Tính diện tích S quạt tròn: S = (θ/360) * πR^2 = (π/3/360) * π * 5^2 = (1/6) * 25π = 25π/6
Vậy diện tích S của quạt tròn trặn với nửa đường kính 5 và góc phần hạn chế 60 phỏng là 25π/6 đơn vị chức năng diện tích S.

Làm thế này nhằm dùng công thức tính diện tích S quạt tròn trặn trong những Việc thực tế?

Để dùng công thức tính diện tích S quạt tròn trặn trong những Việc thực tiễn, chúng ta cũng có thể tuân theo quá trình sau:
Bước 1: Xác ấn định nửa đường kính của quạt tròn trặn là độ quý hiếm R.
Bước 2: Xác ấn định số phỏng của quạt tròn trặn là độ quý hiếm n. Số phỏng của quạt tròn trặn là góc tuy nhiên những cung của quạt tròn trặn cướp bên trên một vòng tròn trặn khá đầy đủ.
Bước 3: Sử dụng công thức tính diện tích S quạt tròn trặn là S = (π * R^2 * n) / 360 hoặc S = (l * R^2) / 2. Trong số đó, π là số Pi (khoảng 3.14), R là nửa đường kính của quạt tròn trặn, n là số phỏng của quạt tròn trặn và l là phỏng nhiều năm cung của quạt tròn trặn.
Ví dụ: Giả sử chúng ta sở hữu một Việc thực tiễn tương quan cho tới diện tích S quạt tròn trặn. quý khách hiểu được nửa đường kính của quạt tròn trặn là 5 centimet và số phỏng của quạt tròn trặn là 90.
Để tính diện tích S của quạt tròn trặn, tớ dùng công thức S = (π * R^2 * n) / 360 hoặc S = (l * R^2) / 2.
Trong tình huống này, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể dùng công thức S = (π * 5^2 * 90) / 360 hoặc S = (90 * 5^2) / 2 nhằm tính diện tích S của quạt tròn trặn.
Tiến hành đo lường, tớ có:
S = (π * 5^2 * 90) / 360 = (3.14 * 25 * 90) / 360 = 1.57 * 25 = 39.25 cm^2.
Vậy diện tích S của quạt tròn trặn vô ví dụ này là 39.25 cm^2.
Hy vọng câu vấn đáp bên trên tiếp tục giúp cho bạn hiểu cơ hội dùng công thức tính diện tích S quạt tròn trặn trong những Việc thực tiễn.

_HOOK_