định luật hacđi vanbec phản ánh sự

Câu hỏi:

25/03/2023 13,574

Bạn đang xem: định luật hacđi vanbec phản ánh sự

A. tổn thất ổn định toan tần số kha khá của những alen vô quần thể ngẫu phối.

B. tổn thất ổn định toan tần số những thể đồng hợp ý vô quần thể ngẫu phối.

C. ổn định toan về tần số alen và bộ phận loại ren vô quần thể ngẫu phối.

Đáp án chủ yếu xác

D. tổn thất cân đối bộ phận loại ren vô quần thể ngẫu phối.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một quần phân mục đem bộ phận loại ren lúc đầu 0,3AA. 0,45Aa: 0,25aa. Nếu thải trừ không còn group thành viên đem loại ren aa, thì qua quýt giao hợp tình cờ, ở mới sau những thành viên đem loại ren này xuất hiện nay quay về với tỉ lệ thành phần bao nhiêu?

A. 0,09   

B. 0,3

C. 0,16   

D. 0,4

Câu 2:

Ở người, bệnh dịch bạch tạng tự gen d tạo nên. Những người bạch tạng được bắt gặp với tần số khoảng chừng 1/20000. Tỉ lệ tỷ lệ số đứa ở thể dị hợp ý Dd là bao nhiêu?   

A. Khoảng 2,5%  

B. Khoảng 1,25%    

C. Khoảng 0,6951%

D. Khoảng 1,4%.

Câu 3:

Trong một quần thể cân đối, người tao xác lập đem trăng tròn,25% số thành viên đem lông nhiều năm và sót lại là lông ngắn ngủn. tường A. lông ngắn ngủn, a: lông nhiều năm. Tỉ lệ A/a của quần thể bên trên là bao nhiêu?

A. 0,80

Xem thêm: tác dụng của biện pháp liệt kê

B. 1,25  

C. 1,22   

D. 0,85

Câu 4:

Trong một quần thể giao hợp nếu như một gen đem 3 allele a1, a2, a3 thì sự giao hợp tự tại sẽ tạo nên ra  

A. 8 loại tổng hợp gen.   

B. 6 loại tổng hợp gen.

C. 10 loại tổng hợp gen.  

D. 4 loại tổng hợp gen.

Câu 5:

Xét 2 alen W, w của một quần thể cân đối với tổng số 225 thành viên, vô tê liệt số thành viên đồng hợp ý trội vội vàng gấp đôi số thành viên dị hợp ý và vội vàng 16 phiên số thành viên lặn. Số thành viên đem loại ren dị hợp ý vô quần thể là bao nhiêu?

A. 36 cá thể 

B. 144 thành viên. 

C. 18 cá thể 

D. 72 thành viên.

Câu 6:

Một quần thể ở tình trạng cân đối Hacđi-Vanbec đem 2 alen D, d; vô tê liệt số thành viên dd rung rinh tỉ lệ thành phần 16%. Tần số kha khá của từng alen vô quần thể là bao nhiêu?

A. D = 0,16; d = 0,84

B. D = 0,4; d = 0,6

C. D = 0,84; d = 0,16   

D. D = 0,6; d = 0,4

Xem thêm: cách tính hiệu suất phản ứng