độ dài tối đa của xâu kí tự trong pascal là

Câu hỏi:

17/01/2022 8,174

Độ nhiều năm tối nhiều của xâu kí tự động vô Pascal là 255 kí tự động. Trong tế bào miêu tả xâu hoàn toàn có thể bỏ dở phần khai báo chừng nhiều năm, Khi ê chừng nhiều năm lớn số 1 của xâu tiếp tục nhận độ quý hiếm ngầm tấp tểnh là 255.

Bạn đang xem: độ dài tối đa của xâu kí tự trong pascal là

Đáp án: B

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy lựa chọn phương án ghép trúng nhất. Thủ tục chuẩn chỉnh Insert(S1,S2,vt) thực hiện:

A. Chèn xâu S1 vô S2 chính thức từ vựng trí vt 

B. Chèn xâu S2 vô S1 chính thức từ vựng trí vt 

C. Nối xâu S2 vô S1 

D. Sao chép vào thời điểm cuối S1 một trong những phần của S2 từ vựng trí vt

Câu 2:

Trong ngôn từ thiết kế Pascal, xâu kí tự động không tồn tại kí tự động nào là gọi là?

A. Xâu không; 

B. Xâu rỗng; 

C. Xâu trắng; 

D. Không nên là xâu kí tự;

Câu 3:

Cho xâu S là ‘Hanoi-Vietnam’. Kết trái ngược của hàm Length(S) là: 

A. 12 

B. 13 

C. 14 

D. 15

Câu 4:

Đoạn lịch trình sau in đi ra sản phẩm nào là ?

Xem thêm: chức năng của khí khổng

Program Welcome ;

Var a : string[10];

Begin

a := ‘tinhoc ’;

writeln(length(a));

End.

A. 6; 

B. 7; 

C. 10; 

D. Chương trình đem lỗi;

Câu 5:

Cho xâu S là ‘Hanoi-Vietnam’. Kết trái ngược của hàm Pos(‘Vietnam’,S) là 

A. 5 

B. 6 

C. 7 

D. 8

Câu 6:

Cho khai báo sau: Var hoten : String;

Phát biểu nào là bên dưới đó là đúng?

A. Câu mệnh lệnh sai vì thế thiếu thốn chừng nhiều năm tối nhiều của xâu

B. Xâu có tính nhiều năm lớn số 1 là 0 

C. Xâu có tính nhiều năm lớn số 1 là 255 

Xem thêm: dấu hiệu chia hết cho 3

D. Cần nên khai báo độ dài rộng của xâu sau đó