gia tốc của một chất điểm dao động điều hòa biến thiên

Câu hỏi:

19/10/2019 123,778

A. nằm trong tần số và ngược trộn với li phỏng.

Bạn đang xem: gia tốc của một chất điểm dao động điều hòa biến thiên

Đáp án chủ yếu xác

B. không giống tần số và ngược trộn với li phỏng.

C. không giống tần số và nằm trong trộn với li phỏng.  

D. nằm trong tần số và nằm trong trộn với li phỏng.

Đáp án: A

 Gia tốc của một hóa học điểm xê dịch điều tiết a = - ω2x, tốc độ vươn lên là thiên nằm trong tần số và  ngược trộn với li phỏng x.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong xê dịch điều tiết thì li phỏng, véc tơ vận tốc tức thời và tốc độ là tía đại lượng đem điểm cộng đồng là

A. Cùng trộn

B. Cùng biên độ 

C. Cùng tần số góc 

D. Cùng trộn ban đầu

Câu 2:

Một hóa học điểm xê dịch điều tiết bên trên trục Ox. Khi cút từ vựng trí biên về địa điểm cân đối thì

A. động năng của hóa học điểm hạn chế.  

B. sự cân đối véc tơ vận tốc tức thời của hóa học điểm hạn chế.

C. sự cân đối li phỏng của hóa học điểm tăng. 

D. sự cân đối tốc độ của hóa học điểm hạn chế.

Câu 3:

Đồ thị trình diễn sự vươn lên là thiên của véc tơ vận tốc tức thời theo đòi li phỏng nhập xê dịch điều tiết đem hình dạng này sau đây?

A. Đường parabol

Xem thêm: ông lão đánh cá và con cá vàng

B. Đường tròn 

C. Đường elip

D. Đường hypebol

Câu 4:

Tại thời gian t thì tích của li phỏng và véc tơ vận tốc tức thời của vật xê dịch điều hoà có mức giá trị âm (x.v < 0), Khi cơ vật đang được hoạt động.

A. thời gian nhanh dần dần đều về địa điểm cân đối.

B. chậm rãi dần dần đều về địa điểm biên.

C. thời gian nhanh dần dần về địa điểm cân đối.

D. chậm rãi dần dần về địa điểm biên.

Câu 5:

Chọn tuyên bố sai: Lực tính năng nhập hóa học điểm xê dịch điều hoà

A. Có biểu thức F = -kx . 

B. Có sự cân đối ko thay đổi theo đòi thời hạn.

C. Luôn thiên về địa điểm cân đối.

D. Biến thiên điều hoà theo đòi thời hạn.

Câu 6:

Một vật nhỏ xê dịch điều tiết bên trên trục Ox với tần số góc ω. Ở  li phỏng x, vật đem tốc độ là

A. ω2x.   

B. ωx2.   

C. –ωx2.  

Xem thêm: bản chất quy luật phân li của menđen là

D. – ω2x.