giải sách tiếng việt lớp 4

Để học tập chất lượng tốt Tiếng Việt lớp 4

Nâng cung cấp gói Pro nhằm hưởng thụ trang web VnDoc.com KHÔNG quảng cáo, tải tệp tin rất rất nhanh ko chờ đón.

Bạn đang xem: giải sách tiếng việt lớp 4

Mua ngay lập tức Từ 79.000đ

Tìm hiểu thêm

Giải bài bác tập luyện SGK Tiếng Việt lớp 4 chỉ dẫn cụ thể tiếng giải theo dõi từng đơn vị chức năng bài học kinh nghiệm theo dõi từng tuần cho những em học viên tìm hiểu thêm, gia tăng kĩ năng biên soạn bài bác. Các bài bác giải hoặc, thú vị, cụ thể hùn những em học viên học tập chất lượng tốt môn Tiếng việt sẵn sàng cho những bài bác thi đua nhập năm học tập.

Để học tập chất lượng tốt Tiếng Việt 4 tập luyện 1

Tuần 1: Thương người như thể thương thân

 • Tập phát âm lớp 4: Dế mèn bênh vực kẻ yếu
 • Chính miêu tả lớp 4: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Cấu tạo ra của tiếng
 • Kể chuyện lớp 4: Sự tích hồ nước Ba Bể
 • Soạn bài bác Tập phát âm lớp 4: Mẹ ốm
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Thế nào là là kể chuyện
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Luyện tập luyện về cấu trúc của tiếng
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Nhân vật nhập truyện

Tuần 2: Thương người như thể thương thân

 • Tập phát âm lớp 4: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu ớt (tiếp theo)
 • Soạn bài bác Chính miêu tả lớp 4: Mười năm cõng các bạn cút học
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Nhân hậu - Đoàn kết
 • Kể chuyện lớp 4: Kể chuyện đang được nghe, đang được đọc
 • Soạn bài bác Tập phát âm lớp 4: Truyện cổ nước mình

Tuần 3: Thương người như thể thương thân

 • Tập phát âm lớp 4: Thư thăm hỏi bạn
 • Chính miêu tả lớp 4: Nghe - viết: Cháu nghe mẩu truyện của bà
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Từ đơn và kể từ phức
 • Kể chuyện lớp 4 tuần 3: Kể chuyện đang được nghe, đang được đọc
 • Soạn bài bác Tập phát âm lớp 4: Người ăn xin
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Kể lại tiếng thưa, ý nghĩ về của nhân vật
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Nhân hậu - Đoàn kết
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Viết thư

Tuần 4: Măng nhú thẳng

 • Soạn bài bác Tập phát âm lớp 4: Một người chủ yếu trực
 • Chính miêu tả lớp 4: Nhớ - viết: Truyện cổ nước bản thân, phân biệt r/d/gi, ân/âng
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Từ ghép và kể từ láy
 • Kể chuyện lớp 4: Một thi sĩ chân chính
 • Soạn bài bác Tập phát âm lớp 4: Tre Việt Nam
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Cốt truyện
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Luyện tập luyện về kể từ ghép và kể từ láy
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Luyện tập luyện xây đắp cốt truyện

Tuần 5: Măng nhú thẳng

 • Soạn bài bác Tập phát âm lớp 4: Những phân tử thóc giống
 • Soạn bài bác Chính miêu tả lớp 4: Những phân tử thóc giống
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Trung thực - Tự trọng
 • Kể chuyện lớp 4 tuần 5: Kể chuyện đang được nghe, đang được đọc
 • Soạn bài bác Tập phát âm lớp 4: Gà Trống và Cáo
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Viết thư (Bài đánh giá viết)
 • Văn khuôn mẫu lớp 4: Viết thư thăm hỏi động viên khích lệ đồng chí, người thân trong gia đình sở hữu chuyện buồn
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Đoạn văn nhập bài bác văn kể chuyện

Tuần 6: Măng nhú thẳng

 • Tập phát âm lớp 4: Nỗi dằn lặt vặt của An-đrây-ca
 • Chính miêu tả lớp 4: Nghe viết lách - Người viết lách truyện thiệt thà
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Danh kể từ cộng đồng và danh kể từ riêng
 • Kể chuyện lớp 4 tuần 6: Kể chuyện đang được nghe, đang được đọc
 • Văn khuôn mẫu lớp 4: Kể một mẩu truyện về lòng tự động trọng tuy nhiên em biết
 • Tập phát âm lớp 4: Chị em tôi
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Trung thực - Tự trọng
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Luyện tập luyện xây đắp đoạn văn kể chuyện

Tuần 7: Trên song cánh ước mơ

 • Tập phát âm lớp 4: Trung thu độc lập
 • Chính miêu tả lớp 4: Nhớ - viết: Gà Trống và Cáo
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Cách viết lách thương hiệu người, thương hiệu địa lí Việt Nam
 • Kể chuyện lớp 4: Lời ước bên dưới trăng
 • Tập phát âm lớp 4: Tại Vương quốc Tương Lai
 • Tập thực hiện văn lớp 4 tuần 7: Luyện tập luyện xây đắp đoạn văn kể chuyện
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Luyện tập luyện viết lách thương hiệu người, thương hiệu địa lí Việt Nam
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Luyện tập luyện cải cách và phát triển câu chuyện

Tuần 8: Trên song cánh ước mơ

 • Tập phát âm lớp 4: Nếu bọn chúng bản thân sở hữu luật lệ lạ
 • Chính miêu tả lớp 4: Nghe - viết: Trung thu độc lập
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Cách viết lách thương hiệu người, thương hiệu địa lí nước ngoài
 • Kể chuyện lớp 4: Kể chuyện đang được nghe đang được phát âm về những ước mơ rất đẹp hoặc những ước mơ viển vông phi lí
 • Tập phát âm lớp 4: Đôi giầy tía tao màu sắc xanh
 • Kể lại mẩu truyện Đôi giầy tía tao màu xanh lá cây theo dõi tiếng của em
 • Tập thực hiện văn lớp 4 tuần 8: Luyện tập luyện cải cách và phát triển câu chuyện
 • Tập thực hiện văn lớp 4 tuần 8: Luyện tập luyện cải cách và phát triển mẩu truyện (tiếp theo)
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Dấu ngoặc kép

Tuần 9: Trên song cánh ước mơ

 • Tập phát âm lớp 4: Thưa chuyện với mẹ
 • Chính miêu tả lớp 4: Nghe - viết: Thợ rèn
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Ước mơ
 • Kể chuyện lớp 4: Kể chuyện về một ước mơ rất đẹp của em hoặc của đồng chí, người thân
 • Tập phát âm lớp 4: Điều ước của vua Mi-đát
 • Tập thực hiện văn lớp 4 tuần 9: Luyện tập luyện cải cách và phát triển câu chuyện
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Động từ
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Luyện tập luyện trao thay đổi chủ ý với những người thân

Tuần 10: Ôn tập luyện thân thiện học tập kì 1

 • Ôn tập luyện thân thiện học tập kì 1 Tiếng Việt lớp 4: Tiết 1
 • Ôn tập luyện thân thiện học tập kì 1 Tiếng Việt lớp 4: Tiết 2
 • Ôn tập luyện thân thiện học tập kì 1 Tiếng Việt lớp 4: Tiết 3
 • Ôn tập luyện thân thiện học tập kì 1 Tiếng Việt lớp 4: Tiết 4
 • Ôn tập luyện thân thiện học tập kì 1 Tiếng Việt lớp 4: Tiết 5
 • Ôn tập luyện thân thiện học tập kì 1 Tiếng Việt lớp 4: Tiết 6
 • Ôn tập luyện thân thiện học tập kì 1 Tiếng Việt lớp 4: Tiết 7
 • Ôn tập luyện thân thiện học tập kì 1 Tiếng Việt lớp 4: Tiết 8

Tuần 11: Có chí thì nên

 • Tập phát âm lớp 4: Ông Trạng thả diều
 • Chính miêu tả lớp 4: Nhớ - viết: Nếu bọn chúng bản thân sở hữu luật lệ lạ
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Luyện tập luyện về động từ
 • Kể chuyện lớp 4: Yên chân kì diệu
 • Tập phát âm lớp 4: Có chí thì nên
 • Tập thực hiện văn lớp 4 tuần 11: Luyện tập luyện trao thay đổi chủ ý với những người thân
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Tính từ
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Mở bài bác nhập bài bác văn kể chuyện

Tuần 12: Có chí thì nên

 • Tập phát âm lớp 4: "Vua tàu thủy" Bạch Thái Bưởi
 • Chính miêu tả lớp 4: Nghe - viết: Người chiến sỹ nhiều nghị lực
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Ý chí - Nghị lực
 • Soạn bài bác Tập phát âm lớp 4: Vẽ trứng
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Kết bài bác nhập bài bác văn kể chuyện
 • Luyện kể từ và câu lớp 4 tuần 12: Tính từ
 • Tập thực hiện văn lớp 4 tuần 12: Bài đánh giá viết lách (Kể chuyện)
 • Kể lại mẩu truyện “Vua tàu thủy” Bạch Thái Bưởi bởi vì tiếng kể của một công ty tàu người Hoa hoặc người Pháp

Tuần 13: Có chí thì nên

 • Tập phát âm lớp 4: Người lần đàng lên những vì thế sao
 • Chính miêu tả lớp 4: Nghe - viết: Người lần đàng lên những vì thế sao
 • Luyện kể từ và câu lớp 4 tuần 13: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Ý chí - Nghị lực
 • Kể chuyện lớp 4 tuần 13: Kể chuyện được tận mắt chứng kiến, tham lam gia
 • Kể một mẩu truyện em được tận mắt chứng kiến hoặc nhập cuộc thể hiện tại ý thức kiên trì, vượt lên trên khó
 • Tập phát âm lớp 4: Văn hoặc chữ tốt
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Câu chất vấn và vệt chấm hỏi
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Ôn tập luyện văn kể chuyện

Tuần 14: Tiếng sáo diều

 • Tập phát âm lớp 4: Chú Đất Nung
 • Chính miêu tả lớp 4: Nghe - viết: Chiếc áo búp bê
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Luyện tập luyện về câu hỏi
 • Kể chuyện lớp 4: Búp bê của ai
 • Tập phát âm lớp 4: Chú Đất Nung (tiếp theo)
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Dùng thắc mắc nhập mục tiêu khác
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Thế nào là là miêu tả?
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Cấu tạo ra bài bác văn mô tả vật vật

Tuần 15: Tiếng sáo diều

 • Tập phát âm lớp 4: Cánh diều tuổi hạc thơ
 • Chính miêu tả lớp 4: (Nghe - viết): Cánh diều tuổi hạc thơ
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Đồ đùa - Trò chơi
 • Kể chuyện lớp 4 tuần 15: Kể chuyện đang được nghe, đang được đọc
 • Tập phát âm lớp 4: Tuổi Ngựa
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Luyện tập luyện mô tả vật vật
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Giữ luật lệ lịch thiệp lúc để câu hỏi
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Quan sát vật vật

Tuần 16: Tiếng sáo diều

Xem thêm: giới thiệu biểu đồ hình quạt

 • Tập phát âm lớp 4: Kéo co
 • Chính miêu tả lớp 4: (Nghe - viết): Kéo co
 • Luyện kể từ và câu lớp 4 tuần 16: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Đồ đùa - Trò chơi
 • Kể chuyện lớp 4: Kể một mẩu truyện tương quan cho tới vật đùa của em hoặc của chúng ta xung quanh
 • Tập phát âm lớp 4: Trong quán ăn "Ba cá bống"
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Luyện tập luyện trình làng địa phương
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Câu kể
 • Tập thực hiện văn lớp 4 tuần 16: Luyện tập luyện mô tả vật vật

Tuần 17: Tiếng sáo diều

 • Tập phát âm lớp 4: Rất nhiều mặt mũi trăng
 • Chính miêu tả lớp 4: (Nghe - viết): Mùa nhộn nhịp bên trên rẻo cao
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Câu kể Ai thực hiện gì?
 • Kể chuyện lớp 4: Một phát minh sáng tạo nho nhỏ
 • Tập phát âm lớp 4: Rất nhiều mặt mũi trăng (tiếp theo)
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Đoạn văn nhập bài bác văn mô tả vật vật
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Vị ngữ nhập câu kể Ai thực hiện gì?
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Luyện tập luyện xây đắp đoạn văn mô tả vật vật

Tuần 18: Ôn tập luyện cuối học tập kì 1

 • Ôn tập luyện cuối học tập kì 1 Tiếng Việt 4: Tiết 1
 • Ôn tập luyện cuối học tập kì 1 Tiếng Việt 4: Tiết 2
 • Ôn tập luyện cuối học tập kì 1 Tiếng Việt 4: Tiết 3 + 4
 • Ôn tập luyện cuối học tập kì 1 Tiếng Việt 4: Tiết 5 + 6
 • Ôn tập luyện cuối học tập kì 1 Tiếng Việt 4: Tiết 7
 • Ôn tập luyện cuối học tập kì 1 Tiếng Việt 4: Tiết 8

Để học tập chất lượng tốt Tiếng Việt 4 tập luyện 2

Tuần 19: Người tao là hoa đất

 • Tập phát âm lớp 4: Bốn anh tài
 • Chính miêu tả lớp 4: (Nghe - viết): Kim tự động tháp Ai Cập
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Chủ ngữ nhập câu kể Ai thực hiện gì?
 • Kể chuyện lớp 4: Bác tiến công cá và hắn hung thần
 • Tập phát âm lớp 4: Chuyện cổ tích về loại người
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Luyện tập luyện xây đắp hé bài bác nhập bài bác văn mô tả vật vật
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Tài năng
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Luyện tập luyện xây đắp kết bài bác nhập bài bác văn mô tả vật vật

Tuần 20: Người tao là hoa đất

 • Tập phát âm lớp 4: Bốn nhân tài (tiếp theo)
 • Chính miêu tả lớp 4: Nghe - viết lách - Cha đẻ của cái lốp xe cộ đạp
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Luyện tập luyện về Câu kể Ai thực hiện gì?
 • Kể chuyện lớp 4: Kể lại một mẩu truyện tuy nhiên em được nghe hoặc được phát âm về một người dân có tài
 • Tập phát âm lớp 4: Trống đồng Đông Sơn
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Bài đánh giá viết lách - Miêu miêu tả vật vật
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Sức khỏe
 • Tập thực hiện văn lớp 4 tuần 20: Luyện tập luyện trình làng địa phương

Tuần 21: Người tao là hoa đất

 • Tập phát âm lớp 4: Anh hùng làm việc Trần Đại Nghĩa
 • Tập phát âm lớp 4: Chuyện cổ tích về loại người
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Câu kể Ai thế nào?
 • Kể chuyện lớp 5 tuần 21: Kể chuyện được tận mắt chứng kiến hoặc tham lam gia
 • Tập phát âm lớp 4: Bè xuôi sông La
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Vị ngữ nhập câu kể Ai thế nào?
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Cấu tạo ra bài bác văn mô tả cây cối

Tuần 22: Vẻ rất đẹp muôn màu

 • Soạn bài: Tập phát âm lớp 4: Sầu riêng
 • Chính miêu tả lớp 4 (Nghe - viết): Sầu riêng
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Chủ ngữ nhập câu kể Ai thế nào?
 • Kể chuyện lớp 4: Con vịt xấu xí xí
 • Soạn bài bác Tập phát âm lớp 4: Chợ Tết
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Luyện tập luyện để ý cây cối
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Cái đẹp
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Luyện tập luyện mô tả những thành phần của cây cối

Tuần 23: Vẻ rất đẹp muôn màu

 • Tập phát âm lớp 4: Hoa học tập trò
 • Chính miêu tả lớp 4 (Nhớ - viết): Chợ Tết
 • Kể chuyện lớp 4 tuần 23: Kể chuyện em và đã được nghe, được đọc
 • Tập phát âm lớp 4: Khúc hát ru những em nhỏ xíu rộng lớn bên trên sườn lưng mẹ
 • Tập thực hiện văn lớp 4 tuần 23: Luyện tập luyện mô tả những thành phần của cây cối
 • Luyện kể từ và câu lớp 4 tuần 23: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Cái đẹp
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Đoạn văn nhập bài bác văn mô tả cây cối

Tuần 24: Vẻ rất đẹp muôn màu

 • Tập phát âm lớp 4: Vẽ về cuộc sống đời thường an toàn
 • Kể chuyện lớp 4 tuần 24: Kể chuyện được tận mắt chứng kiến hoặc tham lam gia
 • Tập phát âm lớp 4: Đoàn thuyền tiến công cá
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Luyện tập luyện xây đắp đoạn văn mô tả cây cối
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Vị ngữ nhập câu kể Ai là gì?
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Tóm tắt tin yêu tức

Tuần 25: Những người trái ngược cảm

 • Tập phát âm lớp 4: Khuất phục thương hiệu cướp biển
 • Chính miêu tả lớp 4: (Nghe - viết): Khuất phục thương hiệu cướp biển
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Chủ ngữ nhập câu kể Ai là gì?
 • Kể chuyện lớp 4: Những chú nhỏ xíu ko chết
 • Tập phát âm lớp 4: Bài thơ về tè group xe cộ ko kính
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Luyện tập luyện tóm lược tin yêu tức
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Luyện tập luyện xây đắp hé bài bác nhập bài bác văn mô tả cây cối

Tuần 26: Những người trái ngược cảm

 • Tập phát âm lớp 4: Thắng biển
 • Chính miêu tả lớp 4 (Nghe - viết): Thắng biển
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Luyện tập luyện về câu kể Ai là gì?
 • Kể chuyện lớp 4: Kể chuyện đang được nghe hoặc được đọc
 • Tập phát âm lớp 4: Ga-vrốt ngoài chiến lũy
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Luyện tập luyện xây đắp kết bài bác nhập bài bác văn mô tả cây cối
 • Tập thực hiện văn lớp 4 tuần 26: Luyện tập luyện mô tả cây cối

Tuần 27: Những người trái ngược cảm

 • Tập phát âm lớp 4: Dù sao trái ngược khu đất vẫn quay
 • Chính miêu tả lớp 4 (Nhớ - viết): Bài thơ về tè group xe cộ ko kính
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Câu khiến
 • Kể chuyện lớp 4 tuần 27: Kể chuyện được tận mắt chứng kiến hoặc tham lam gia
 • Tập phát âm lớp 4: Con sẻ
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Cách đặt điều câu khiến

Tuần 28: Ôn tập luyện thân thiện học tập kì 2

 • Ôn tập luyện thân thiện học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 4: Tiết 1 + 2
 • Ôn tập luyện thân thiện học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 4: Tiết 3
 • Ôn tập luyện thân thiện học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 4: Tiết 4
 • Ôn tập luyện thân thiện học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 4: Tiết 5
 • Ôn tập luyện thân thiện học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 4: Tiết 6
 • Ôn tập luyện thân thiện học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 4: Tiết 7
 • Ôn tập luyện thân thiện học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 4: Tiết 8

Tuần 29: Khám huỷ thế giới

 • Tập phát âm lớp 4: Đường cút Sa Pa
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Du lịch - Thám hiểm
 • Kể chuyện lớp 4: Đôi cánh của ngựa trắng
 • Tập phát âm lớp 4: Trăng ơi kể từ đâu đến?
 • Tập thực hiện văn lớp 4 tuần 29: Luyện tập luyện tóm lược tin yêu tức
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Giữ luật lệ lịch thiệp khi phân bua đòi hỏi đề nghị
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Cấu tạo ra của bài bác văn mô tả con cái vật

Tuần 30: Khám huỷ thế giới

 • Tập phát âm lớp 4: Một ngàn ngày xung xung quanh trái ngược đất
 • Chính miêu tả lớp 4: Nhớ - viết: Đường cút Sa Pa
 • Luyện kể từ và câu lớp 4 tuần 30: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Du lịch - Thám hiểm
 • Kể chuyện lớp 4: Kể lại mẩu truyện em đang được nghe, đang được phát âm về du ngoạn hoặc thám hiểm
 • Tập phát âm lớp 4: Dòng sông đem áo
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Luyện tập luyện để ý con cái vật
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Câu cảm
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Điền nhập sách vở và giấy tờ in sẵn

Tuần 31: Khám huỷ thế giới

 • Tập phát âm lớp 4: Ăng-co Vát
 • Chính miêu tả lớp 4 (Nghe - viết): Nghe tiếng chim nói
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Thêm trạng ngữ mang đến câu
 • Kể chuyện lớp 4: Kể chuyện về một cuộc du ngoạn hoặc cắm trại tuy nhiên em được tham lam gia
 • Tập phát âm lớp 4: Con chuồn chuồn nước
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Luyện tập luyện mô tả những cỗ phân của con cái vật
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Thêm trạng ngữ chỉ xứ sở mang đến câu
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Luyện tập luyện xây đắp đoạn văn mô tả con cái vật

Tuần 32: Tình yêu thương cuộc sống

 • Tập phát âm lớp 4: Vương quốc vắng tanh nụ cười
 • Chính miêu tả lớp 4 (Nghe - viết): Vương quốc vắng tanh nụ cười
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Thêm trạng ngữ chỉ thời hạn mang đến câu
 • Kể chuyện lớp 4: Khát vọng sống
 • Tập phát âm lớp 4: Ngắm trăng. Không đề
 • Tập thực hiện văn lớp 4 tuần 32: Luyện tập luyện xây đắp đoạn văn mô tả con cái vật
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Thêm trạng ngữ chỉ nguyên vẹn nhân mang đến câu

Tuần 33

Xem thêm: phân tích tâm trạng mị trong đêm tình mùa xuân

 • Tập phát âm lớp 4: Vương quốc vắng tanh nụ mỉm cười (tiếp theo)
 • Chính miêu tả lớp 4: (Nhớ - viết): Ngắm trăng. Không đề
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Lạc quan liêu - Yêu đời
 • Kể chuyện lớp 4: Kể lại mẩu truyện và đã được nghe hoặc phát âm về ý thức sáng sủa, yêu thương đời
 • Tập phát âm lớp 4: Con chim chiền chiện
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Thêm trạng ngữ chỉ mục tiêu mang đến câu
 • Tập thực hiện văn lớp 4 tuần 33: Điền nhập sách vở và giấy tờ in sẵn

Tuần 34: Tình yêu thương cuộc sống

 • Tập phát âm lớp 4: Tiếng mỉm cười là liều mình dung dịch bổ
 • Chính miêu tả lớp 4 (Nghe - viết): Nói ngược
 • Luyện kể từ và câu lớp 4 tuần 34: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Lạc quan liêu - Yêu đời
 • Kể chuyện lớp 4: Kể chuyện về một người vui sướng tính tuy nhiên em biết
 • Tập phát âm lớp 4: xơi "mầm đá"
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Thêm trạng ngữ chỉ phương tiện đi lại mang đến câu

Tuần 35: Ôn tập luyện học tập kì 2

 • Ôn tập luyện cuối học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 4 - Tiết 1
 • Ôn tập luyện cuối học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 4 - Tiết 2
 • Ôn tập luyện cuối học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 4 - Tiết 3 + 4
 • Ôn tập luyện cuối học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 4 - Tiết 5 + 6
 • Ôn tập luyện cuối học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 4 - Tiết 7
 • Ôn tập luyện cuối học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 4 - Tiết 8

Ngoài đi ra, những em học viên luyện giải bài bác tập luyện SGK Tiếng Việt 4 hoặc SGK môn Toán lớp 4 và SGK môn Khoa học tập 4, SGK Địa lí 4 được VnDoc thuế tầm, tinh lọc. Đồng thời những dạng đề thi đua học tập kì 1 lớp 4, đề thi đua học tập kì 2 theo dõi Thông tư 22 tiên tiến nhất được update. Mời những em học viên, những thầy cô với những bậc bố mẹ tìm hiểu thêm đề thi đua, bài bác tập luyện tiên tiến nhất.