giấm ăn là dung dịch axit axetic có nồng độ

hint-header

Cập nhật ngày: 28-11-2022

Bạn đang xem: giấm ăn là dung dịch axit axetic có nồng độ


Chia sẻ bởi: Ngô Thị Báo Tâm


Giấm ăn là hỗn hợp axit axetic sở hữu mật độ kể từ 2% cho tới 5%. Công thức của axit axetic là

Chủ đề liên quan

Axit HCOOH không ứng dụng được với hóa học này sau đây?

Kết trái ngược thực nghiệm của những hóa học X, Y, Z với những dung dịch demo được ghi ở trên bảng sau:

Chất
Thuốc thử
Hiện tượng
X, Y
Quỳ tím
Quỳ tím chuyển màu sắc đỏ
Z
Dung dịch BaCl2
Tạo kết tủa trắng
Y
Dung dịch AgNO3
Tạo kết tủa White.

Các hóa học X, Y, Z thứu tự là

Thí nghiệm này tại đây không xẩy ra phản xạ hóa học?

A

Cho phân đạm (NH4Cl) nhập hỗn hợp Ba(OH)2 đun rét.

B

Cho sắt kẽm kim loại Fe nhập HNO3 đặc, nguội.

C

Cho Si nhập hỗn hợp NaOH.

D

Cho hỗn hợp HCl nhập hỗn hợp NaHCO3.

Chất này tại đây không ứng dụng với sắt kẽm kim loại Na?

Xem thêm: cách tính phần trăm toán lớp 5

15,6 gam lếu thích hợp X bao gồm Al và Fe2O3 tan không còn nhập hỗn hợp HNO3 loãng (dư), chiếm được 4,48 lít khí NO (sản phẩm khử độc nhất, ở đktc). Khối lượng của Fe2O3 trong X

Đốt cháy trọn vẹn m gam lếu thích hợp X bao gồm nhị hiđrocacbon nằm trong tuỳ thuộc sản phẩm đồng đẳng nhớ dùng 6,16 lít O2 và chiếm được 3,36 lít CO2. Các thể tích khí đo ở ĐK chi phí chuẩn chỉnh. Giá trị của m là

Cho 14 gam lếu thích hợp X bao gồm etanol và phenol ứng dụng vừa vặn đầy đủ với 100ml hỗn hợp NaOH 1M. Khối lượng của etanol là

Đốt cháy trọn vẹn m gam ancol X (no, đơn chức, mạch hở) chiếm được 6,6 gam CO2 và 4,05 gam H2O. Công thức X là

Cho lếu thích hợp bao gồm 0,05 mol HCHO và 0,02 mol HCOOH nhập lượng dư hỗn hợp AgNO3 nhập NH3, đun rét. Sau khi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, chiếm được m gam Ag. Giá trị của m là

Thí nghiệm xác tấp tểnh định tính nhân tố cacbon và hiđro nhập phân tử saccarozơ được tổ chức theo gót các bước sau:
Bước 1: Trộn đều khoảng chừng 0,2 gam saccarozơ với 1-2 gam đồng(II) oxit, tiếp sau đó mang đến lếu thích hợp ống thử thô (ống số 1) rồi tăng tiếp khoảng chừng 1 gam đồng(II) oxit nhằm phủ kín lếu thích hợp. Nhồi một nhúm bông sở hữu rắc một không nhiều bột CuSO4 khan rồi mang đến nhập phần bên trên của ống thử số 1 rồi nút cao su đặc sở hữu ống dẫn khí.
Bước 2: Lắp ống thử 1 lên giá chỉ thử nghiệm rồi nhúng ống dẫn khí nhập hỗn hợp Ca(OH)2 đựng nhập ống thử (ống số 2).
Bước 3: Dùng đèn đụng chạm đun rét ống số 1 (lúc đầu đun nhẹ nhõm, tiếp sau đó đun triệu tập nhập địa điểm sở hữu lếu thích hợp phản ứng).
Cho những tuyên bố sau:
(a) Sau bước 3, white color của CuSO4 chuyến trở nên greed color của CuSO4.5H2O.
(b) Thí nghiệm bên trên còn được dùng làm xác tấp tểnh định tính nhân tố oxi nhập phân tử saccarozơ.
(c) Dung dịch Ca(OH)2 được dùng làm nhận ra CO2 sinh đi ra nhập thử nghiệm bên trên.
(d) Tại bước số 2, lắp đặt ống số 1 sao mang đến mồm ống phía lên.
(e) Kết cổ động thử nghiệm, tắt đèn đụng chạm, nhằm ống số 1 nguội hẳn rồi mới mẻ fake ống dẫn khí thoát khỏi hỗn hợp nhập ống số 2.
Số tuyên bố đích là

Oxi hóa 25,6 gam CH3OH, chiếm được lếu thích hợp thành phầm X bao gồm HCHO, HCOOH, H2O và CH3OH dư, hiểu được sở hữu 75% lượng CH3OH ban sơ đã biết thành oxi hoá. Chia X trở nên nhị phần bởi vì nhau:
- Phần một phản xạ với lượng dư hỗn hợp AgNO3 nhập NH3 đun rét, chiếm được m gam Ag.
- Phần nhị phản xạ vừa vặn đầy đủ với 100 ml hỗn hợp KOH 1M.
Giá trị của m là

Hỗn thích hợp X bao gồm hiđro, propen, propanal, ancol anlylic (CH2=CH-CH2OH). Đốt cháy trọn vẹn 1 mol lếu thích hợp X chiếm được 40,32 lít CO2 (đktc). Đun X với bột Ni, sau đó 1 thời hạn chiếm được lếu thích hợp Y, sở hữu dY/X =1,25. Dẫn 0,1 mol lếu thích hợp Y qua chuyện hỗn hợp brom dư, thấy không còn m gam brom. Giá trị của m là

Cho m gam lếu thích hợp bao gồm Na, Na2O, K2O nhập H2O dư, chiếm được 50 ml hỗn hợp X và 0,02 mol H2. Cho 50 ml hỗn hợp HCl 3M nhập X, chiếm được 100 ml hỗn hợp Y sở hữu pH = 1. Cô cạn Y chiếm được 9,15 gam hóa học rắn khan. Giá trị của m gần nhất với độ quý hiếm này sau đây? 

Cho 6,96 gam bột Mg tan không còn nhập hỗn hợp lếu thích hợp bao gồm HCl (dư) và KNO3, chiếm được hỗn hợp X chứa chấp m gam muối bột và 1,12 lít (đktc) lếu thích hợp khí Y bao gồm N2 và H2. Khí Y sở hữu tỉ khối đối với H2 bởi vì 11,4. Giá trị của m là

Trong một bình kín chứa chấp lếu thích hợp X bao gồm hidrocacbon A mạch hở (là hóa học khí ở ĐK thường) và 0,06 mol O2, nhảy tia lửa năng lượng điện nhằm nhóm cháy toàn cỗ lếu thích hợp X. Toàn cỗ thành phầm cháy sau phản xạ mang đến qua chuyện 3,5 lít hỗn hợp Ca(OH)2 0,01M thì chiếm được 3 gam kết tủa và sở hữu 0,224 lít khí độc nhất bay thoát khỏi bình (đktc). sành những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, nước bị dừng tụ khi mang đến qua chuyện hỗn hợp. Chất A sở hữu số CTPT thoả mãn là

Hỗn thích hợp X bao gồm một anđehit và một ankin sở hữu nằm trong số vẹn toàn tử cacbon. Đốt cháy trọn vẹn a (mol) lếu thích hợp X chiếm được 3a (mol) CO2 và 1,8a (mol) H2O. Hỗn thích hợp X sở hữu số mol 0,1 ứng dụng được với tối nhiều 0,14 mol AgNO3 nhập NH3 (điều khiếu nại quí hợp). Số mol của anđehit nhập 0,1 mol lếu thích hợp X là

Dung dịch này tại đây ứng dụng được với Al(OH)3?

Xem thêm: cách viết thư cho bạn

Dung dịch này tại đây sở hữu pH > 7?

Chất này sau đó là muối bột trung hòa?

Chất này sau đó là hóa học năng lượng điện li yếu?