glyxin có làm đổi màu quỳ tím không

Câu hỏi:

27/03/2020 46,340

Bạn đang xem: glyxin có làm đổi màu quỳ tím không

B. Etylamin

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Trả lời:

verified

Giải tự Vietjack

Đáp án B

Dung dịch thực hiện quỳ tím thay đổi màu sắc xanh rì là hỗn hợp với tính bazơ

- Đáp án A: Glyxin CH2(NH2)-COOH với môi trường thiên nhiên trung tính ko thực hiện thay đổi màu sắc quỳ.

- Đáp án B: Etylamin CH3CH2NH2 với tính bazơ nên thực hiện quỳ tím gửi xanh rì. Chọn B.

- Đáp án C: Anilin C6H5NH2 với tính bazơ yếu ớt nên ko thay đổi màu sắc quỳ tím.

- Đáp án D C6H5NH3Cl là muối bột với tính axit nên thực hiện quỳ tím thay đổi màu sắc hồng

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhúng giấy má quỳ tím vô hỗn hợp lysin, giấy má quỳ tím gửi trở nên màu 

A. xanh

B. vàng

C. đỏ

D. trắng

Câu 2:

Dung dịch thực hiện quỳ tím hoá xanh rì là

A. anilin

B. alanin

C. axit glutamic

D. lysin

Câu 3:

Dung dịch thực hiện quỳ tím gửi thanh lịch màu xanh lá cây là

A. C2H5OH

Xem thêm: đỉnh phan xi păng cao bao nhiêu mét

B. CH3NH2

C. H2NCH2COOH

D. CH3COOHD. CH3COOH

Câu 4:

Dung dịch nào là tại đây không thực hiện thay đổi màu sắc quỳ tím? 

A. C6H5NH2 ( anilin)

B. CH3NH2

C. CH3COOH

D. HOOC - CH2CH(NH2)COOH

Câu 5:

Dung dịch của hóa học nào là tại đây ko thực hiện thay cho thay đổi màu sắc quỳ tím: 

A. Glyxin

B. Lysin

C. Axit glutamic

D. Metylamin

Câu 6:

Dung dịch hóa học nào là tại đây không thực hiện thay đổi màu sắc quỳ tím?

A. Lysin

B. Metyl amin

C. Axit glutamic

D. Glyxin

Xem thêm: hai bảng trong một cơ sở dữ liệu quan hệ liên kết với nhau thông qua