hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong chân không cách nhau một khoảng r1 = 2 cm

Câu hỏi:

28/05/2020 82,971

Hai năng lượng điện điểm cân nhau bịa vô chân ko xa nhau một khoảng r1 = 2 (cm). Lực đẩy thân thiết bọn chúng là F1=1,6.10-4 (N). Để lực tương tác thân thiết nhì năng lượng điện ê bằng F2=2,5.10-4 (N) thì khoảng cách thân thiết bọn chúng là:

Bạn đang xem: hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong chân không cách nhau một khoảng r1 = 2 cm

B. r2 = 1,6 (cm)

Đáp án chủ yếu xác

Chọn: B

Hướng dẫn:

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặt một năng lượng điện dương, lượng nhỏ vào trong 1 năng lượng điện ngôi trường đều rồi thả nhẹ nhàng. Điện tích tiếp tục gửi động:

A. dọc từ chiều của lối mức độ năng lượng điện trường

B. ngược hướng lối mức độ năng lượng điện trường

C. vuông góc với lối mức độ năng lượng điện trường

D. theo gót một quy trình bất kỳ

Câu 2:

Mối tương tác thân thiết hiệu năng lượng điện thế UMNvà hiệu năng lượng điện thế UNM là:

A. UMN=UNM

B. UMN=-UNM

C. UMN=1UNM

D. UMN=-1UNM

Câu 3:

Khoảng cơ hội thân thiết một prôton và một êlectron là r = 5.10-9(cm), coi rằng prôton và êlectron là những năng lượng điện điểm. Lực tương tác thân thiết bọn chúng là:

A. lực mút hút với F = 9,216.10-12 (N).

B. lực đẩy với F = 9,216.10-12 (N).

Xem thêm: ch3 ch2 ch3+cl2

C. lực mút hút với F = 9,216.10-8 (N).

D. lực đẩy với F = 9,216.10-8 (N).

Câu 4:

Phát biểu này sau đó là không đúng?

A. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm năng lượng điện dương là vật thiếu thốn êlectron.

B. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm năng lượng điện âm là vật quá êlectron

C. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm năng lượng điện dương là vật đã nhận được tăng những ion dương

D. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm năng lượng điện âm là vật đã nhận được tăng êlectron

Câu 5:

Hai năng lượng điện tích q1=5.10-16 (C),  q2=-5.10-16 (C), bịa bên trên nhì đỉnh B và C của một tam giác đều ABC cạnh bởi 8 (cm) vô không gian. Cường chừng năng lượng điện ngôi trường bên trên đỉnh A của tam giác ABC có tính rộng lớn là:

A. E = 1,2178.10-3 (V/m).

B. E = 0,6089.10-3 (V/m).

C. E = 0,3515.10-3 (V/m).

D. E = 0,7031.10-3 (V/m).

Câu 6:

Một năng lượng điện q = 1 (μC) dịch rời kể từ điểm A tới điểm B vô năng lượng điện ngôi trường, nó chiếm được một tích điện W = 0,2 (mJ). Hiệu năng lượng điện thế thân thiết nhì điểm A, B là:

A. U = 0,trăng tròn (V).

B. U = 0,trăng tròn (mV).

C. U = 200 (kV).

Xem thêm: ông lão đánh cá và con cá vàng

D. U = 200 (V).