hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi

Câu hỏi:

02/10/2019 34,493

A. của lực chống bức bởi tần số riêng biệt của hệ.

Bạn đang xem: hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi

Đáp án chủ yếu xác

B. của xê dịch bởi tần số của nước ngoài lực.

C. của lực chống bức to hơn tần số riêng biệt của hệ.

D. của lực chống bức nhỏ rộng lớn tần số riêng biệt của hệ.

Đáp án A

+ Hiện tượng nằm trong tận hưởng cơ xẩy ra Lúc tần số của nước ngoài lực bởi tần số xê dịch riêng biệt của hệ.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi xẩy ra hiện tượng kỳ lạ nằm trong tận hưởng cơ thì vật kế tiếp dao động

A. với tần số to hơn tần số xê dịch riêng biệt.

B. với tần số nhỏ rộng lớn tần số xê dịch riêng biệt.

C. mà ko Chịu nước ngoài lực ứng dụng.

D. với tần số bởi tần số xê dịch riêng biệt.

Câu 2:

Một con cái nhấp lên xuống xoắn ốc bao gồm vật nhỏ đem lượng m và xoắn ốc nhẹ nhõm có tính cứng k, đang được xê dịch điều tiết. Tần số góc của con cái nhấp lên xuống xoắn ốc là

Câu 3:

Con nhấp lên xuống xoắn ốc, đầu bên trên cố định và thắt chặt, đầu bên dưới gắn vật xê dịch điều tiết theo gót phương trực tiếp đứng ở điểm đem tốc độ trọng ngôi trường g. Khi vật ở địa điểm cân đối, chừng giãn của xoắn ốc là ∆ℓ. Chu kỳ xê dịch của con cái nhấp lên xuống được xem bởi biểu thức:

Xem thêm: hiện tượng xảy ra khi cho giấy quỳ khô vào bình đựng khí amoniac là

Câu 4:

Một vật đang được xê dịch điều tiết. Tại địa điểm động năng bởi nhị phen thế năng tốc độ có tính rộng lớn a, bên trên địa điểm thế năng bởi nhị phen động năng thì tốc độ có tính rộng lớn bằng

Câu 5:

Khi kích ứng mang lại con cái nhấp lên xuống xoắn ốc xê dịch điều tiết, đại lượng này tại đây không phụ nằm trong vô ĐK ban đầu?

A. Biên chừng xê dịch.

B. Tần số.

C. Pha thuở đầu.

D. Cơ năng.

Câu 6:

Một con cái nhấp lên xuống xoắn ốc bao gồm xoắn ốc nhẹ nhõm có tính cứng k và vật nặng trĩu đem lượng m xê dịch điều tiết với tần số f và biên chừng là A. Cơ năng của con cái nhấp lên xuống xoắn ốc là

Xem thêm: the bomb exploded in the garage