hiện tượng tự cảm là hiện tượng cảm ứng điện từ do sự biến thiên từ thông qua mạch gây ra bởi

Câu hỏi:

14/05/2020 100,949

B. Sự đổi thay thiên của chủ yếu độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện nhập mạch

Đáp án chủ yếu xác

C. Sự vận động của mạch với phái mạnh châm

D. Sự đổi thay thiên kể từ ngôi trường Trái Đất

Đáp án B

Tự cảm là hiện tượng lạ chạm màn hình kể từ vì thế sự đổi thay thiên kể từ trải qua mạch khiến cho vì thế sự đổi thay thiên của chủ yếu độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện nhập mạch.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một khuông chạc bằng phẳng, diện tích S đôi mươi (cm2), bao gồm 10 vòng chạc bịa nhập kể từ ngôi trường đều. Vectơ chạm màn hình kể từ thực hiện trở nên với mặt mũi bằng phẳng khuông chạc một góc 30o và có tính rộng lớn B = 2.10-4 (T). Người tớ thực hiện mang lại kể từ ngôi trường hạn chế đều cho tới ko trong vòng thời hạn 0,01 (s). Suất năng lượng điện động chạm màn hình xuất hiện nay nhập khuông chạc trong vòng thời hạn kể từ ngôi trường đổi khác là

A. 3,46.10-4 (V).

B. 0,2 (mV).

C. 4.10-4 (V).

D. 4 (mV).

Câu 2:

Môt khuông chạc dẫn với 1000 vòng được bịa nhập kể từ ngôi trường đều sao cho những lối chạm màn hình kể từ vuông góc với mặt mũi bằng phẳng khuông. Diện tích từng vòng chạc là 2 dm2. Cảm ứng kể từ được sản xuất hạn chế đều đều kể từ 0,5 T cho tới 0,2 T nhập thời hạn 0,1s. Độ rộng lớn suất năng lượng điện động nhập toàn khuông chạc là

A. 0,6 V

B. 6 V

C. 60 V

D. 12 V

Câu 3:

Một ống chạc có tính tự động cảm L, ống chạc loại nhì với số vòng chạc tăng gấp rất nhiều lần và diện tích S từng vòng chạc hạn chế 50% đối với ống chạc loại nhất. Nếu nhì ống chạc với chiều lâu năm như nhau thì phỏng tự động cảm của ống chạc loại nhì là:

A. L

Xem thêm: bờ biển việt nam dài bao nhiêu km

B. 0,5L

C. 2L

D. 4L

Câu 4:

Một cuộn chạc bằng phẳng, với 100 vòng, nửa đường kính 0,1m. Cuộn chạc bịa nhập kể từ ngôi trường đều và vuông góc với những lối chạm màn hình kể từ. Nếu mang lại chạm màn hình kể từ tăng lên đặn kể từ 0,2 T lên gấp rất nhiều lần nhập thời hạn 0,1s. Suất năng lượng điện động chạm màn hình nhập cuộn chạc sẽ có được phỏng lớn?

A. 0,628 V

B. 6,29 V

C. 1,256 V

D. Một độ quý hiếm khác

Câu 5:

Một khuông chạc dẫn hình vuông vắn cạnh a = 6 cm; bịa nhập kể từ ngôi trường đều B = 4.10-3 T, lối mức độ kể từ ngôi trường vuông góc với mặt mũi bằng phẳng khuông chạc. Cầm nhì cạnh đối lập hình vuông vắn kéo về nhì phía và để được hình chữ nhật với cạnh này lâu năm gấp rất nhiều lần cạnh ê. hiểu năng lượng điện trở khuông R = 0,01Ω, tính năng lượng điện lượng dịch chuyển nhập khung

A. 12.10-5 C

B. 14.10-5 C

C. 16.10-5 C

D. 18.10-5 C

Câu 6:

Vòng chạc sắt kẽm kim loại diện tích S S phù hợp với véc tơ chạm màn hình từ 1 góc 30o, cho biết thêm độ mạnh của chạm màn hình kể từ đổi thay thiên theo dõi thời hạn như thiết bị thị, suất năng lượng điện động chạm màn hình sinh rời khỏi có mức giá trị

A. 0 V

B. S32 V

C. S2 V

Xem thêm: thế nào là kể chuyện

D. S V