hỗn hợp x gồm vinyl axetat metyl axetat và etyl fomat

Câu hỏi:

09/08/2019 145,610

Hỗn hợp ý X bao gồm vinyl axetat, metyl axetat, etyl fomat. Đốt cháy 3,08 gam X nhận được 2,16 gam H2O. Thành phần % về lượng vinyl axetat nhập X là?

Bạn đang xem: hỗn hợp x gồm vinyl axetat metyl axetat và etyl fomat

A. 27,92%                     

Đáp án chủ yếu xác

B. 75%                          

C. 72,08%                     

Chọn đáp án A

 nH2O= 2,1618 = 0,12 mol

Vinyl axetat C4H6O2 (a mol)

Metyl axetat và etyl fomat đem nằm trong công thức C3H6O2 (b mol)

m= 86a + 74b = 3,08    (1)

Bảo toàn nhân tố H: 6.nC4H6O2+6.nC3H6O2=2.nH2O

→ 6.a + 6.b = 0,24        (2)

Từ (1) và (2) → a = 0,01; b = 0,03

→ Phần trăm về lượng của vinyl axetat là

%mC4H6O2  =mC4H6O2mC4H6O2+mC3H6O2.100%

→ %mC4H6O2 =0,01.860,01.86+0,03.74.100% = 27,92%

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi nhen cháy trọn vẹn một este no, đơn chức thì số mol CO2 sinh rời khỏi ngay số mol O2 đang được phản xạ. Tên gọi của este là:

A. metyl fomat.            

B. etyl axetat.               

C. propyl axetat.           

D. metyl axetat.

Câu 2:

Cho 17,6 gam etyl axetat thuộc tính trọn vẹn với 300ml hỗn hợp NaOH 1M, cô cạn nhận được m gam hóa học rắn. Giá trị của m là

A. 20,4 gam.                 

B. 16,4 gam.                 

C. 17,4 gam.                 

Xem thêm: toán lớp 5 trang 43 luyện tập chung

D. 18,4 gam.

Câu 3:

Thủy phân trọn vẹn 4,4 gam CH3COOC2H5 cần thiết vừa đủ V ml dung dic̣h NaOH 0,5M đun rét mướt. Giá trị của V là

A. 50                             

B. 100                           

C. 150                           

D. 200

Câu 4:

Đốt cháy trọn vẹn 14,3 gam este X cần thiết một vừa hai phải đầy đủ 18,2 lít O2 (đktc), nhận được CO2 và H2O đem số mol đều bằng nhau. Cho 14,3 gam X phản xạ một vừa hai phải đầy đủ với V ml hỗn hợp NaOH 0,5M. Giá trị của V là

A. 650,0.         

B. 162,5.         

C. 325,0.         

D. 487,5.

Câu 5:

Hỗn hợp ý X bao gồm axit panmitic, axit stearic và axit linoleic. Để hòa hợp m gam X cần thiết 40 ml hỗn hợp NaOH 1M. Mặt không giống, nếu như nhen cháy trọn vẹn m gam X thì nhận được 15,232 lít khí CO2 (đktc) và 11,7 gam H2O. Số mol của axit linoleic nhập m gam láo lếu hợp ý X là

A. 0,015.         

B. 0,010.         

C. 0,020.         

D. 0,005.

Câu 6:

Thủy phân 8,8g etyl axetat vày 300ml hỗn hợp NaOH 2M. Sau Lúc phản xạ xẩy ra trọn vẹn cô cạn hỗn hợp nhận được m gam hóa học rắn khan. Giá trị của m là:

A. 4,92

B. 8,56

C. 8,20

Xem thêm: tả dòng sông quê em

D. 3,28