hợp tử được hình thành trong trường hợp nào sau đây có thể phát triển thành thể đa bội lẻ

Câu hỏi:

02/11/2019 97,036

A. Giao tử đơn bội (n) kết phù hợp với uỷ thác tử chéo bội (n+1) 

Bạn đang xem: hợp tử được hình thành trong trường hợp nào sau đây có thể phát triển thành thể đa bội lẻ

B. Giao tử chéo bội (n-1) kết phù hợp với uỷ thác tử chéo bội (n+1) 

C. Giao tử đơn bội (n) kết phù hợp với uỷ thác tử lưỡng bội (2n) 

Đáp án chủ yếu xác

D. Giao tử lưỡng bội (2n) kết phù hợp với uỷ thác tử lưỡng bội (2n)

Trả lời:

verified

Giải vì như thế Vietjack

Đáp án C

Đa bội lẻ là thể chứa chấp số nguyên vẹn thứ tự lẻ cỗ NST đơn bội của loại như 3n, 5n, 7n,...

A. Sai. Giao tử đơn bội (n) kết phù hợp với uỷ thác tử chéo bội (n+1) tạo nên trở thành phù hợp tử chéo bội (2n + 1).

B. Sai. Giao tử chéo bội (n-1) kết phù hợp với uỷ thác tử chéo bội (n+1) tạo trở thành phù hợp tử chéo bội (2n) hoặc (2n -1+1).

C. Đúng. Giao tử đơn bội (n) kết phù hợp với uỷ thác tử lưỡng bội (2n) tạo trở thành phù hợp tử nhiều bội lẻ (3n).

D. Sai. Giao tử lưỡng bội (2n) kết phù hợp với uỷ thác tử lưỡng bội (2n) tạo nên trở thành phù hợp tử nhiều bội chẵn (4n).

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trình tự động nuclêôtit nhập ADN có công dụng đảm bảo và thực hiện những NST ko bám nhập nhau nằm 

A. Hai đầu mút NST. 

B. Eo loại cấp 

C. Tâm động 

D. Điểm cử sự nhân đôi

Câu 2:

Việc loại ngoài NST những gen ko mong ước nhập công tác làm việc lựa chọn tương đương được phần mềm kể từ dạng đột biến 

A. lặp đoạn NST 

B. thất lạc đoạn nhỏ. 

C. hòn đảo đoạn NST 

D. trả đoạn NST

Xem thêm: tơ được sản xuất từ xenlulozơ

Câu 3:

Nhiễm sắc thể ở loại vật nhân chuẩn chỉnh được làm từ chất liệu nhiễm sắc với bộ phận đa phần gồm 

A. ARN và pôlipeptit. 

B. ARN và prôtêin loại histon. 

C. lipit và pôlisaccarit. 

D. ADN và prôtêin loại histon.

Câu 4:

Cơ thể với loại gen AaBb hạn chế phân thông thường sinh đi ra uỷ thác tử Ab cướp tỉ trọng là 

A. 30% 

B. 10% 

C. 25% 

D. 50%

Câu 5:

Một loại thực vật với cỗ NST 2n = 14. Số thể loại một kép (2n-1-1) hoàn toàn có thể với ở loại này là: 

A. 21 

B. 7 

C. 14 

D. 42

Câu 6:

Những bộ phận nào là tại đây nhập cuộc cấu trúc nên NST ở loại vật nhân thực? 

A. ADN và Protein 

B. tARN và Protein 

C. rARN và Protein 

D. mARN và Protein

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 162