if i were you i would take the job

"If I were you, I would take the job," said my room-mate.

Bạn đang xem: if i were you i would take the job

A. My room-mate was thinking about taking the job.

B. My room-mate advised bủ đồ sộ take the job.

C. My room-mate introduced the idea of taking the job đồ sộ bủ.

D. My room-mate insisted on taking the job for bủ.

Đáp án B

Có “if I were…, sử dụng câu trần thuật chỉ điều khuyên: advised SB + đồ sộ bởi ST

Tiếng anh cho những người chính thức Moonbook 200.000đ 149.000đ
Combo sách học tập giờ đồng hồ anh tiếp xúc cơ phiên bản cho những người mới nhất chính thức moonbook 300.000đ 149.000đ
Sổ tay tổng ôn ngữ pháp Tiếng anh Moonbook cỡ A5 100.000đ 59.000đ

XEM THÊM SÁCH ID

Buổi 8: Ôn tập luyện học tập kỳ I (Tiếp)

CLICK VÀO HỌC LIVESTREAM