kết quả lớn nhất của phong trào đồng khởi là

Kết trái khoáy lớn số 1 của trào lưu “Đồng khởi” (1959 - 1960) ở miền Nam là

Bạn đang xem: kết quả lớn nhất của phong trào đồng khởi là

Kết trái khoáy lớn số 1 của trào lưu “Đồng khởi” (1959 - 1960) ở miền Nam là

A. khối hệ thống “ấp chiến lược” sụp ụp, nhiều vùng vùng quê được giải tỏa.

B. Mặt trận dân tộc bản địa Giải phóng miền Nam nước Việt Nam Ra đời.

C. giáng một đòn u ám vô quyết sách thực dân mới nhất của Mĩ.

D. thực hiện sụp ụp trọn vẹn cơ quan ban ngành tay sai Ngô Đình Diệm.

Đáp án B

25 đề Đánh giá chỉ năng lượng ĐHQG TP.Sài Gòn Tặng sách Tự học tập bất kì 250.000đ 189.000đ
Combo Sách Sở đề Khối C (Văn - Sử - Địa) 600.000đ 387.000đ
Tổng ôn Ngữ Văn 200.000đ 119.000đ
25 đề Đánh giá chỉ năng lượng ĐHQG TP.Sài Gòn Tặng sách Tự học tập bất kì 250.000đ 189.000đ
Combo Sách Sở đề Khối C (Văn - Sử - Địa) 600.000đ 387.000đ

Xem thêm: luyện từ và câu lớp 3

Tổng ôn - Luyện đua môn Lịch sử 2024

250.000đ 189.000đ

Tổng ôn Ngữ Văn 200.000đ 119.000đ