khi nói về dao động cưỡng bức phát biểu nào sau đây đúng

Câu hỏi:

13/10/2019 255,360

A. Dao động của con cái nhấp lên xuống đồng hồ thời trang là xê dịch chống bức.

Bạn đang xem: khi nói về dao động cưỡng bức phát biểu nào sau đây đúng

B. Biên chừng của xê dịch chống bức là biên chừng của lực chống bức. 

C. Dao động chống bức đem biên chừng ko thay đổi và đem tần số bởi vì tần số của lực chống bức.

Đáp án chủ yếu xác

D. Dao động chống bức đem tần số nhỏ rộng lớn tần số của lực chống bức.

Đáp án C

Dao động chống bức đem biên chừng ko thay đổi và đem tần số bởi vì tần số của lực chống bức.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một vật xê dịch tắt dần dần đem những đại lượng này tại đây rời liên tiếp theo dõi thời gian?

A. Biên chừng và cơ năng.

B. Li chừng và vận tốc.

C. Biên chừng và tốc độ.

D. Biên chừng và vận tốc.

Câu 2:

Một vật xê dịch điều hoà bên trên trục Ox xung quanh địa điểm cân đối O. Vectơ tốc độ của vật

A. luôn khuynh hướng về địa điểm cân đối.

B. có khuôn khổ tỉ lệ thành phần nghịch tặc với khuôn khổ li chừng của vật.

C. có khuôn khổ tỉ lệ thành phần thuận với khuôn khổ véc tơ vận tốc tức thời của vật.

D. luôn hướng ra phía xa xôi địa điểm cân đối.

Câu 3:

Khi nói đến xê dịch tắt dần dần, tuyên bố này sau đó là sai ?

A. Cơ năng của xê dịch rời dần dần theo dõi thời gian

Xem thêm: súng bên súng đầu sát bên đầu

B. Biên chừng xê dịch tắt dần dần rời dần dần đều theo dõi thời gian

C. Nguyên nhân tắt dần dần xê dịch là vì lực cản

D. Dao động tắt dần dần ko cần khi này cũng có thể có hại

Câu 4:

Khi nói đến xê dịch cơ tắt dần dần của một vật, tuyên bố này tại đây đúng?

A. Li chừng của vật luôn luôn rời dần dần theo dõi thời hạn.

B. Gia tốc cùa vật luôn luôn rời dần dần theo dõi thời hạn, 

C. Vận tốc của vật luôn luôn rời dần dần theo dõi thời hạn.

D. Biên chừng xê dịch rời dần dần theo dõi thời hạn.

Câu 5:

Một hóa học điểm đem lượng m đang được xê dịch điều tiết. Khi hóa học điểm đem véc tơ vận tốc tức thời v thì động năng của chính nó là

A.mv2

B. mv22

C.vm2

D.vm22

Câu 6:

Dao động của một vật bên dưới thuộc tính của một nước ngoài lực tuần trả gọi là dao động

A. tự tự.

B. duy trì.

C. cưỡng bức.

Xem thêm: bài tập về thì hiện tại hoàn thành

D. tắt dần dần.