kim loại al không phản ứng với chất nào sau đây trong dung dịch

Câu hỏi:

17/05/2023 10,399

Bạn đang xem: kim loại al không phản ứng với chất nào sau đây trong dung dịch

B. MgSO4.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

A. HCl + Al → AlCl3 + H2

B. MgSO4 + Al: Không phản ứng

C. CuCl2 + Al → AlCl3 + Cu

D. Fe2(SO4)3 + Al → Al2(SO4)3 + FeSO4

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đốt cháy trọn vẹn 0,2 mol este X rồi dẫn thành phầm cháy nhập hỗn hợp Ca(OH)2 dư, nhận được 40 gam kết tủa. Công thức của X là

A. CH3COOC2H5. 

B. HCOOC2H5. 

C. CH3COOCH3.

D. HCOOCH3.

Câu 2:

Chất rắn X dạng sợi, white color, ko tan nội địa trong cả Lúc đun rét. Thủy phân trọn vẹn X nhờ xúc tác axit hoặc enzim nhận được hóa học Y. Nhận toan nào là sau đấy là đúng?

A. Chất X là xenlulozơ.

B. Chất Y là sobitol.

C. Phân tử khối của Y là 162. 

D. Chất X là tinh ranh bột.

Câu 3:

Chất nào là tại đây không tồn tại kĩ năng thực hiện mượt nước cứng tạm thời thời?

A. K3PO4.

Xem thêm: văn tả cô giáo lớp 5

B. Na2SO4.

C. Ba(OH)2.

D. K2CO3.

Câu 4:

Đốt cháy trọn vẹn m gam lếu láo hợp ý E bao gồm triglixerit X và những axit lớn Y (tỉ lệ mol của X và Y là một : 1) cần thiết một vừa hai phải đầy đủ 6,315 mol O2, nhận được CO2 và 4,23 mol H2O. Cho m gam X tính năng với cùng 1 lượng dư hỗn hợp brom, thấy sở hữu 0,09 mol Br2 tiếp tục nhập cuộc phản xạ. Hiđro hóa trọn vẹn E (Ni, t°) rồi cho tới thành phầm tính năng với cùng 1 lượng dư hỗn hợp NaOH, nhận được x gam muối bột. Giá trị của x là

A. 72,6.

B. 55,84. 

C. 82,68.  

D. 48,40.

Câu 5:

Thủy phân trọn vẹn CH3COOCH3 và CH3COOC2H5 nhập hỗn hợp NaOH đều thu được

A. C2H5OH. 

B. CH3COONa.

C. C2H5COONa.

D. CH3OH.

Câu 6:

Chất X tính năng với hỗn hợp Ba(OH)2 tạo ra kết tủa tan nhập axit HCl. Chất X là

A. K2SO4. 

B. NaCl. 

C. NaHCO3. 

D. Ca(NO3)2.

Xem thêm: ttn.edu.vn kết quả học tập