kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy cao nhất

Câu hỏi:

24/02/2020 19,760

Bạn đang xem: kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy cao nhất

Trả lời:

verified

Giải vì thế Vietjack

Đáp án C.

Cr là sắt kẽm kim loại có tính cứng tối đa. W là sắt kẽm kim loại với sức nóng nhiệt độ chảy tối đa ( 3422°C) còn thủy ngân (Hg) là sắt kẽm kim loại với sức nóng nhiệt độ chảy thấp nhất (-39oC).

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lên men ancol etylic (xúc tác men giấm), chiếm được hóa học X dùng làm thực hiện giấm ăn. Tên gọi của X là

A. anđehit axetic.

B. axit lactic.

C. anđehit fomic.

D. axit axetic.

Câu 2:

Nilon-6,6 là 1 trong loại

A. tơ axetat.

B. tơ poliamit.

C. polieste.

D. tơ visco.

Câu 3:

Cho những phản xạ xẩy ra bám theo sơ vật sau:

Chất X2, X4 theo lần lượt là

A. NaOH, Ba(HCO3)2.

B. KOH, Ba(HCO3)2.

Xem thêm: tính từ trong tiếng anh là gì

C. KHCO3, Ba(OH)2.

D. NaHCO3, Ba(OH)2.

Câu 4:

Phương trình chất hóa học này tại đây được viết lách sai?

A. 2KNO3to2KNO2+O2.

B. NH4NO2toN2+H2O.

C. NH4CltoNH3+HCl.

D. NaHCO3toNaOH+CO2.

Câu 5:

Hợp hóa học cơ học X tính năng được với hỗn hợp NaOH và hỗn hợp brom tuy nhiên không tính năng với hỗn hợp NaHCO3. Chất X là hóa học này trong những hóa học sau?

A. metyl axetat.    

B. axit acrylic.       

C. anilin.     

D. phenol.

Câu 6:

Thành phần chủ yếu của quặng boxit là

A. NaCl.KCl.

B. CaCO3.MgCO3.

C. Al2O3.2H2O.

D. CaSO4.2H2O.

Xem thêm: năng lượng không tái tạo