lao động của lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp có đặc điểm nào sau đây

hint-header

Cập nhật ngày: 14-09-2022

Bạn đang xem: lao động của lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp có đặc điểm nào sau đây


Chia sẻ bởi: hsfiafsuyfgas


Lao động của nghành nghề dịch vụ nông - lâm - ngư nghiệp đem điểm sáng nào là sau đây?

B

Chiếm tỉ trọng tối đa và đang được tăng.

C

Chiếm tỉ trọng thấp nhất.

D

Chiếm tỉ trọng tối đa và đang được rời.

Chủ đề liên quan

Cơ cấu làm việc theo gót bộ phận tài chính của VN vận động và di chuyển theo gót hướng

A

tăng chống sông núi, rời chống ngoài sông núi.

B

tăng ngoài sông núi, rời đem vốn liếng góp vốn đầu tư quốc tế.

C

tăng đem vốn liếng góp vốn đầu tư quốc tế, rời ngoài sông núi.

D

tăng chống ngoài sông núi, rời chống sông núi.

Cơ cấu làm việc đem việc thực hiện phân theo gót chuyên môn trình độ chuyên môn kỹ năng của VN thay cho thay đổi theo gót Xu thế nào là sau đây?

A

Đã qua quýt giảng dạy rời, đem chứng từ nghề nghiệp sơ cấp cho tăng.

B

Chưa qua quýt giảng dạy rời, trung học tập có trách nhiệm rời.

C

Đã qua quýt giảng dạy tăng, ko qua quýt giảng dạy càng ngày càng rời.

D

Chưa qua quýt giảng dạy tăng, ĐH và bên trên ĐH rời dần dần.

Khu vực nào là tại đây ở VN đem tỉ lệ thành phần làm việc thất nghiệp cao nhất?

Tình trạng thiếu hụt việc thực hiện ở VN ra mắt phổ cập ở

D

vùng trung du, miền núi.

Trong trong năm tiếp sau tất cả chúng ta nên ưu tiên giảng dạy làm việc đem trình độ

A

đại học tập và bên trên ĐH.

Lao động VN không có thế mạnh nào là tại đây

A

Có tính kỉ luật đặc biệt cao.

Phát biểu nào là tại đây không đích về mối cung cấp làm việc Việt Nam?

A

Mỗi năm gia tăng rộng lớn 1 triệu con người.

B

Chuyển phát triển thành tổ chức cơ cấu theo gót ngành đặc biệt nhanh

C

Người làm việc siêng năng, tạo ra.

D

Chất lượng làm việc càng ngày càng cao

Ý nào là tại đây không cần giới hạn của làm việc nước ta?

A

Thiếu người công nhân tay nghề cao, làm việc đem chuyên môn

B

Thiếu cán cỗ quản ngại lí, năng suất làm việc thấp

C

Chủ yếu ớt là làm việc ko qua quýt giảng dạy.

D

Chất lượng làm việc lúc này đặc biệt thấp.

Đặc điểm nào là tại đây không đích trọn vẹn với làm việc nước ta?

A

Lao động con trẻ, siêng năng, tạo ra, ham giao lưu và học hỏi.

B

Có kĩ năng thu nhận khoa học tập kỹ năng thời gian nhanh.

C

Có ý thức tự động giác và ý thức trách cứ nhiệm cao.

D

Có tay nghề phát hành nông, lâm, ngư nghiệp.

Phát biểu nào là tại đây không đích về sự việc thực hiện ở VN lúc này ?

A

Là một yếu tố tài chính - xã hội rộng lớn lúc này.

B

Tỉ lệ thất nghiệp ở trở nên thị cao hơn nữa vùng quê.

C

Tình trạng thất nghiệp, thiếu hụt việc thực hiện còn nóng bức.

D

Tỉ lệ thiếu hụt việc thực hiện ở trở nên thị cao hơn nữa vùng quê.

Chất lượng mối cung cấp làm việc của VN càng ngày càng được nâng lên đa số là do

A

số lượng làm việc trong những công ty lớn liên kết kinh doanh tạo thêm.

B

phát triển mạnh ngành công nghiệp và công ty vùng quê.

C

những trở nên tựu nhập cải cách và phát triển văn hóa truyền thống, dạy dỗ, hắn tế.

D

Xem thêm: x1^2+x2^2

mở tăng nhiều những trung tâm giảng dạy và phía nghiệp.

xu phía vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu làm việc theo gót ngành đa số do

A

trở nên tựu của quyết sách plan hóa mái ấm gia đình.

B

trở nên tựu của quy trình công nghiệp hóa, văn minh hóa.

C

trở nên tựu của quyết sách thay đổi, hội nhập quốc tế của giang sơn.

D

quyết sách trong phòng nước, nhu yếu của những người dân tăng.

Lao động VN đa số triệu tập ở những ngành nông - lâm - ngư nghiệp là do

A

các ngành này còn có tổ chức cơ cấu đa dạng chủng loại, chuyên môn phát hành cao.

B

thực hiện nay đa dạng chủng loại hóa hoạt động và sinh hoạt phát hành ở vùng quê.

C

sử dụng nhiều công cụ nhập phát hành.

D

tỷ lệ làm việc tay chân vẫn còn đó cao.

Cơ cấu làm việc theo gót trở nên thị và vùng quê của VN hiện nay nay

A

có tỷ trọng trở nên thị tăng, vùng quê rời.

B

thông thường xuyên ổn định quyết định, không tồn tại thay cho thay đổi.

C

đều tăng mạnh tỷ trọng trở nên thị, nông thôn.

D

đem tỷ trọng vùng quê tăng, trở nên thị rời.

Cơ cấu làm việc của VN hiện nay nay

A

thay cho thay đổi nhập quy trình cải cách và phát triển tài chính.

B

đem tỉ trọng ở ngành công ty rời thật nhiều.

C

tăng thời gian nhanh tỉ trọng ở vùng quê, trở nên thị.

D

thông thường xuyên ổn định quyết định, tỉ trọng ko thay đổi.

Lao động VN đang xuất hiện Xu thế trả kể từ chống quốc doanh quý phái những chống không giống đa số nhất là do

A

Khu vực quốc doanh thực hiện ăn không tồn tại hiệu suất cao.

B

Kinh tế VN đang được từng bước trả quý phái chế độ thị ngôi trường.

C

Tác động của công nghiệp hoá và văn minh hoá.

D

Nước tao tiến hành nền tài chính phanh, thú vị góp vốn đầu tư kể từ quốc tế.

Nguyên nhân nào tại đây làm cho tới việc làm trở thành vấn đề kinh tế - xã hội lớn ở nước tao hiện nay?

A

Tỉ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm bên trên cả nước còn lớn.

B

Số lượng lao động tăng thời gian nhanh rộng lớn ví với số việc làm mới.

C

Nguồn lao động dồi dào trong những khi kinh tế chậm phát triển.

D

Nguồn lao động dồi dào trong những khi chất lượng lao động thấp.

Tỉ lệ thời hạn làm việc được dùng ở vùng quê VN càng ngày càng tăng nhờ

A

Việc tiến hành công nghiệp hoá vùng quê.

B

Thanh niên vùng quê đang được đi ra trở nên thị mò mẫm việc thực hiện.

C

Chất lượng làm việc ở vùng quê và được thổi lên.

D

Việc đa dạng chủng loại hoá tổ chức cơ cấu tài chính ở vùng quê.

Ý nào là tại đây không cần phương án đa số nhằm giải quyết và xử lý yếu tố việc thực hiện ở nước ta?

A

Đẩy mạnh xuất khẩu làm việc.

B

Quy hoạch những điểm dân ở khu đô thị.

C

Phân phụ thân lại dân ở bên trên phạm vi toàn nước.

D

Thực hiện nay quyết sách dân sinh, plan hóa mái ấm gia đình.

Trong trong năm ngay gần đẩy, VN tăng mạnh hoạt động và sinh hoạt xuất khẩu làm việc nhằm mục đích mục tiêu đa số nào là sau đây?

A

Giúp phân bổ lại dân ở và mối cung cấp làm việc.

B

Góp phần đa dạng chủng loại hóa những hoạt động và sinh hoạt phát hành.

C

Xem thêm: tại sao nói cách mạng tư sản anh không triệt để

Hạn chế hiện tượng thất nghiệp và thiếu hụt việc thực hiện.

D

Nhằm đa dạng chủng loại những mô hình giảng dạy làm việc.