lim sinx/x khi x tiến tới 0

Câu hỏi:

21/03/2021 15,107

Bạn đang xem: lim sinx/x khi x tiến tới 0

Biết rằng limx0sinxx=1. Tìm độ quý hiếm thực của thông số m nhằm hàm số fx=1+cosx(xπ)2,xπm,x=π liên tiếp tại x=π

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Biết rằng limx0sinxx=1. Tìm độ quý hiếm thực của thông số m nhằm hàm số fx=sinπxx1,x1m,x=1 liên tục bên trên x=1.

A. m=π

B. m=π 

C. m = -1

D. m = 1

Câu 2:

Giá trị thực của thông số m nhằm hàm số fx=x2sin1x,x0m, x=0 liên tục bên trên x=0 thỏa mãn nhu cầu ĐK nào là bên dưới đây?

A. m2;1

B. m2

C. m1;7

D. m7;+ 

Câu 3:

Biết rằng fx=x21x1,x1a,x=1 liên tục bên trên đoạn (0;1) (với a là tham lam số). Khẳng tấp tểnh nào là sau đây về độ quý hiếm a là đúng?

A. a là một vài nguyên

B. a là một vài vô tỉ

Xem thêm: công thức tính tỉ lệ gia tăng tự nhiên

C. a > 5

D. a < 0

Câu 4:

Tính tổng (S) bao gồm toàn bộ những độ quý hiếm m nhằm hàm số fx=x2+x,x<12,x=1m2x+1,x>1 liên tục bên trên x=1

A. -1

B. 0

C. 1

D. 2

Câu 5:

Tìm độ quý hiếm lớn số 1 của a nhằm hàm số fx=3x+232x2,x>2a2x74,x2 liên tục bên trên x=2

A. amax=3

B. amax=0

C. amax=1

D. amax=2 

Câu 6:

Tìm độ quý hiếm nhỏ nhất của a nhằm hàm số fx=x25x+64x3x,x>31a2x,x3 liên tục bên trên x=3

A. 23

B. 23

C. 43

D. 43 

Xem thêm: công thức tính diện tích hình tròn