lời giải hay lớp 7

Sách bài xích tập luyện giờ đồng hồ Anh lớp 7 Right on Welcome back

Tiếng Anh Right on lớp 7 Welcome back

VnDoc van nài ra mắt Soạn Tiếng Anh 7 Right on theo gót từng Unit những chỉ dẫn giải cụ thể mang lại từng phần vô SGK Tiếng Anh lớp 7 mới mẻ, kèm cặp với này là tệp tin nghe chung những em hiểu bài học kinh nghiệm đơn giản dễ dàng rộng lớn.

Bạn đang xem: lời giải hay lớp 7

Giải sách bài xích tập luyện Tiếng Anh 7 Right on trang 6 7

Bản quyền thuộc sở hữu VnDoc cay nghiệt cấm từng hành động sao chép vì thế mục tiêu thương mại

Countries & Nationalities

1. Match the countries with the nationalities

(Nối những vương quốc với những quốc tịch)

Giải sách bài xích tập luyện Tiếng Anh 7 Right on trang 6 7

Gợi ý đáp án

1. e

2. d

3. a

4. f

5. c

6. b

Lời giải chi tiết

1. Brazil - Brazilian: nước Brazil - người Brazil

2. The UK= The United Kingdom - British: nước Anh = Vương quốc Anh - người Anh

3. nước Australia - Australian: nước Úc - người Úc

4. Vietnam - Vietnamese: nước VN - người Việt Nam

5. The USA = The United States of America - American: nước Mỹ - người Mỹ

6. Spain - Spanish: nước Tây Ban Nha - người Tây Ban Nha

Numbers

2. Write the numbers in words

(Viết những chữ số vị chữ)

Giải sách bài xích tập luyện Tiếng Anh 7 Right on trang 6 7

Gợi ý đáp án

1. ninety - ninth

2. fifteen

3. second

4. forty - three

5. seventy - seventh

6. sixty - first

7. twenty - eight

8. fifty four

9. a/ one hundred and one

10. a/ one hundred and twenty-five

tobe

3. Fill in each gap with the correct size of the verb tobe

(Điền vô khu vực rỗng tuếch với những động kể từ tobe đúng)

Giải sách bài xích tập luyện Tiếng Anh 7 Right on trang 6 7

Gợi ý đáp án

1. A: Is George from the USA?

B: No, he isn’t. He is from the UK.

2. A: Where are you from?

Xem thêm: trường đại học văn hoá tp hcm

B: I am from Spain.

3. A: Peter and Alice are teachers, right?

B: No, they aren’t. They are doctors.

4. A: Is yellow your favorite colour?

B: No, it isn’t. It is green.

5. A: Is Mary your sister?

B: No, she isn’t. She is mu cousin.

Days/ Months/ Seasons

4. Complete the sentences

(Hoàn trở nên những câu)

Giải sách bài xích tập luyện Tiếng Anh 7 Right on trang 6 7

Gợi ý đáp án

Học sinh tự động trả lời

Subject/ Object personal pronouns - Possessive adjectives - Possessive pronouns

5. Choose the correct option

(Chọn đáp án đúng)

Giải sách bài xích tập luyện Tiếng Anh 7 Right on trang 6 7

Gợi ý đáp án

1. my - its

2. Their

3. her

4. our - Its

5. them

can

6. Look at the table and complete the sentences

(Hãy nhìn vô bảng và hoàn thành xong những câu)

Giải sách bài xích tập luyện Tiếng Anh 7 Right on trang 6 7

Gợi ý đáp án

1. can

2. Can - can’t

3. can - can’t

4. can

5. Can - can

Possession

7. Choose the correct option

(Chọn đáp án đúng)

Giải sách bài xích tập luyện Tiếng Anh 7 Right on trang 6 7

Gợi ý đáp án

1. Jenny’s

2. boy’s

3. Gary’s

4. children’s

Xem thêm: dấu hiệu chia hết cho 6

5. Michael and Anna’s

Xem tiếp: Giải sách bài xích tập luyện Tiếng Anh 7 Right On Welcome back trang 8 9 MỚI

Trên phía trên VnDoc tiếp tục ra mắt cho tới chúng ta Giải sách bài xích tập luyện Tiếng Anh 7 Right on trang 6 7, kỳ vọng đấy là tư liệu tiếp thu kiến thức hữu ích dành riêng cho quý thầy cô, cha mẹ và những em học viên.