lúa gạo phân bố tập trung ở miền

Câu hỏi:

07/06/2022 870

B. nhiệt đới gió mùa.

Bạn đang xem: lúa gạo phân bố tập trung ở miền

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án trúng là: B

Lúa gạo là cây trở nên tân tiến tốt nhất có thể bên trên khu đất phù rơi, cần phải có nhiều phân bón. Lúa gạo là cây thực phẩm chủ yếu của miền nhiệt đới gió mùa (đặc biệt là châu Á dông tố mùa). Các nước trồng nhiều là Trung Quốc, chặn Độ, In-đô-nê-xi-a,…

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lúa gạo là cây trở nên tân tiến tốt nhất có thể bên trên đất

A. độ ẩm, nhiều mùn, dễ dàng thải nước.

B. phù rơi, cần phải có nhiều phân bón.

C. phì nhiêu màu mỡ, cần thiết nhiều phân bón.

D. độ ẩm, tầng mùn dày, nhiều sét.

Câu 2:

Nước nào là tại đây trồng nhiều lúa gạo?

A. Ô-xtrây-li-a.

B. LB Nga.

C. Hoa Kì.

D. Trung Quốc.

Câu 3:

Nước nào là tại đây trồng nhiều ngô?

A. chặn Độ.

B. Hoa Kì.

C. LB Nga.

D. Ô-xtrây-li-a.

Xem thêm: bị động hiện tại hoàn thành

Câu 4:

Khu vực châu Á gió bấc là điểm phổ biến về cây

A. tiểu mạch.

B. lúa nước.

C. khoai tây.

D. ngô.

Câu 5:

Ngô phân bổ tối đa ở miền

A. nhiệt đới gió mùa, cận sức nóng.

B. ôn đới, hàn đới.

C. nhiệt đới gió mùa, hàn đới.

D. cận sức nóng, ôn đới.

Câu 6:

Cây nào là tại đây được trồng nhiều ở vùng thảo nguyên vẹn ôn đới và cận nhiệt?

A. Lúa mì.

B. Ngô.

C. Lúa gạo.

D. Kê.

Câu 7:

Nước nào là tại đây trồng nhiều lúa mì?

A. In-đô-nê-xi-a.

B. Thái Lan.

C. Trung Quốc.

Xem thêm: tiếng đàn balalaica trên sông đà

D. Băng-la-đet.