lúa mì phân bố tập trung ở miền

Đề bài

Em với đánh giá gì về sự việc phân bổ những cây hoa màu chủ yếu bên trên toàn cầu.

Bạn đang xem: lúa mì phân bố tập trung ở miền

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phân tích.

Lời giải chi tiết

Xem thêm: fe(oh)3

Có diện phân bổ rộng lớn, tuy nhiên với sự không giống nhau trong những cây hoa màu.

- Lúa gạo: miền nhiệt đới gió mùa, nhất là châu Á gió rét (Nam Á, Khu vực Đông Nam Á, Đông Á).

Xem thêm: a^3+b^3

- Lúa mì: miền ôn đới và cận nhiệt độ (châu Âu, Bắc Á, Bắc Mĩ, Nam Ôxtrâylia).

- Ngô với số lượng giới hạn sinh thái xanh tương đối rộng, phân bổ ở miền nhiệt đới gió mùa, cận nhiệt độ và ôn đới (Châu Âu, Bắc Mĩ, Trung Á, châu Phi, rải rác rưởi ở Nam Mĩ).

anhnguucchau.edu.vn