một hình chữ nhật có chiều dài

Câu hỏi:

15/04/2020 16,398

Bạn đang xem: một hình chữ nhật có chiều dài

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Trả lời:

verified

Giải bởi Vietjack

a) Chu vi hình chữ nhật là: Phường = (16 + 12) x 2 = 56 cm

b) Chu vi hình chữ nhật là: Phường = (45 + 15) x 2 = 120 cm

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một xã với 5256 người. Sau 1 năm số dân gia tăng 79 người. Sau 1 năm nữa số dân lại gia tăng 71 người. Hỏi:

a) Sau 2 năm số dân của xã cơ gia tăng từng nào người?

Xem thêm: tờ tự kiểm học sinh

b) Sau 2 năm dân sinh của xã cơ với từng nào người?

Câu 2:

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất: 96 + 78 + 4

Câu 3:

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất: 677 + 969 + 123

Câu 4:

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất: 789 + 285 + 15

Câu 5:

Tìm x: x - 306 = 504

Câu 6:

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất: 408 + 85 + 92

Xem thêm: trong quá trình dịch mã