một vật dao động điều hòa trên trục ox vận tốc của vật

Câu hỏi:

16/05/2020 68,254

A. luôn có mức giá trị ko thay đổi.

Bạn đang xem: một vật dao động điều hòa trên trục ox vận tốc của vật

B. luôn có mức giá trị dương.

C. là hàm hàng đầu của thời hạn.

D. biến thiên điều tiết theo dõi thời hạn.

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án D

+ Vận tốc của vật giao động điều tiết thực hiện một hàm điều tiết theo dõi thời gian

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Con rung lắc xoắn ốc ở ngang giao động điều tiết, véc tơ vận tốc tức thời của vật tự ko khi vật vận động qua

A. vị trí nhưng mà xoắn ốc có tính lâu năm nhanh nhất. 

B. vị trí nhưng mà xoắn ốc không biến thành biến tấu.

C. địa điểm cân đối.

D. vị trí nhưng mà lực đàn hồi của xoắn ốc tự ko.

Câu 2:

Biên chừng giao động tổ hợp của nhị giao động điều tiết nằm trong phương, nằm trong tần số có mức giá trị

A. cực đái khi nhị giao động bộ phận lệch sóng 0,5π

B. bằng tổng biên chừng của nhị giao động bộ phận.

C. cực đại khi nhị giao động bộ phận nằm trong trộn.

D. cực đại khi nhị giao động bộ phận ngược trộn.

Câu 3:

Một vật nhỏ lượng m, giao động điều hoà với phương trình li chừng x = Acos(ωt + φ) (A, ω, φ là những hằng số). Cơ năng của vật là

A. 12mωA2

Xem thêm: bài tập câu bị đông trong tiếng anh

B. mωA2

C. 12mω2A2

D. mω2A2

Câu 4:

Hai giao động điều tiết x1=A1cosωt và x2=A2cosωt+π2  . Biên chừng giao động tổ hợp của nhị giao động này là:

A. A=A1A2

B. A=A12+A22

C. A=A1+A2

D. A=A12A22

Câu 5:

Một con cái rung lắc đơn bao gồm chão treo chiều lâu năm 1,0 m, vật nặng trĩu lượng m, treo bên trên điểm sở hữu vận tốc trọng ngôi trường g=10m/s2. Con rung lắc này chịu đựng tính năng của một nước ngoài lực F=F0cos(2πft+π2)N. Khi tần số của nước ngoài lực thay cho thay đổi từ một Hz cho tới 2 Hz thì biên chừng giao động của con cái rung lắc sẽ

A. giảm xuống

B. không thay cho đổi

C. tăng lên

D. giảm rồi tăng

Câu 6:

Một vật giao động điều tiết theo dõi phương trình x=Acos(ωt+φ). Đại lượng (ωt+φ) được gọi là

A. biên chừng dao động

B. tần số dao động

C. chu kỳ dao động

Xem thêm: văn tả cô giáo lớp 5

D. pha dao động