muối phenylamoni clorua không tan trong nước

Câu hỏi:

27/06/2019 62,803

Có những tuyên bố sau:                     

Bạn đang xem: muối phenylamoni clorua không tan trong nước

(1)       Muối phenylamoni clorua ko tan nội địa.

(2)       Tất cả những peptit đều phải sở hữu phản xạ màu sắc biure.

(3)       H2N-CH2-CH2-CO-NH-CH2-COOH là một trong những đipeptit.

(4)       Ở ĐK thông thường, CH5N và C2H7N là những hóa học khí sở hữu hương thơm khai.

Số tuyên bố đúng

Đáp án A

(1)       Sai vì như thế toàn bộ những muối hạt amoni đều tan vô nước

(2)       Sai trừ đipeptit không tồn tại đặc điểm này

(3)       Sai vì như thế link peptit nên là link -CO-NH- của 2 anpha-amino axit

(4)       Đúng. Metyl-, dimetyl-, trimetyl-, etylamin, amoniac đều là hóa học khí hương thơm khai ở đk thường

Có 1 tuyên bố đích.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để phân biệt phenol, anilin, benzen, stiren người tớ dùng thứu tự những dung dịch test này sau đây?

A. Quỳ tím, brom

B. Dung dịch NaOH và brom

C. Brom và quỳ tím

D. Dung dịch HCl và quỳ tím

Câu 2:

Cho những phán xét sau:

(1). cũng có thể tạo ra tối nhiều 2 đipeptit kể từ phản xạ trùng dừng láo lếu thích hợp Alanin và Glyxin.

(2). Khác với axít axetic, axít amino axetic rất có thể nhập cuộc phản xạ với axit HCl hoặc phản xạ trùng dừng.

(3). Giống với axít axetic, aminoaxít rất có thể thuộc tính với bazơ tạo ra muối hạt và nước.

(4). Axít axetic và axít α-amino glutaric rất có thể thực hiện thay đổi màu sắc quỳ tím trở thành đỏ

(5). Thủy phân ko trọn vẹn peptit: Gly-Phe-Tyr-Gly-Lys-Gly-Phe-Tyr rất có thể nhận được tối nhiều 5 tripeptit không giống nhau sở hữu có một gốc Gly.

(6). Cho HNO3 quánh vô ống thử chứa chấp anbumin thấy tạo ra hỗn hợp màu sắc tím. Có từng nào phán xét đích ?

A. 6.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Xem thêm: đô thị hóa là một quá trình

Câu 3:

Hỗn thích hợp E bao gồm nhị hóa học cơ học X (C2H7O3N) và Y (C3H12O3N2). X và Y đều phải sở hữu đặc điểm lưỡng tính. Cho m gam láo lếu thích hợp E thuộc tính với hỗn hợp HCl dư, nhận được 4,48 lít khí Z (Z là thích hợp hóa học vô cơ). Mặt không giống, khi cho tới m gam láo lếu thích hợp E thuộc tính với hỗn hợp NaOH dư, đun giá bay đi ra 6,72 lít khí T (T là thích hợp hóa học cơ học đơn chức chứa chấp C, H, N và thực hiện xanh rì quỳ tím ẩm). Cô cạn hỗn hợp nhận được hóa học rắn bao gồm nhị hóa học vô sinh. Thể tích những khí đo ở đktc. Giá trị của m là

A. 21,2 gam.

B. đôi mươi,2 gam.

C. 21,7 gam.

D. đôi mươi,7 gam.

Câu 4:

Hỗn thích hợp X chứa hóa học A (C5H16O3N2) và hóa học B (C4H12O4N2) thuộc tính với hỗn hợp NaOH một vừa hai phải đầy đủ, đun giá cho tới khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn rồi cô cạn nhận được m gam láo lếu hợp Y gồm 2 muối hạt D E (MD < ME) và 4,48 lít (đktc) láo lếu thích hợp Z gồm 2 amin no, đơn chức, đồng đẳng tiếp đến sở hữu tỉ khối đối với H2 bằng 18,3. Khối lượng của muối hạt E trong láo lếu thích hợp Y là:

A. 4,24

B. 3,18

C. 5,36

D. 8,04

Câu 5:

Hỗn thích hợp khí X bao gồm etylamin và nhị hiđrocacbon đồng đẳng thường xuyên. Đốt cháy trọn vẹn 100ml láo lếu thích hợp X vì chưng một lượng oxi một vừa hai phải đầy đủ, nhận được 550ml láo lếu thích hợp Y bao gồm khí và khá nước. Nếu cho tới Y trải qua hỗn hợp axit sunfuric quánh (dư) thì còn sót lại 250ml khí (các thể tích khí và khá đo ở nằm trong điều kiện). Công thức phân tử của nhị hiđrocacbon là

A. CH4 và C2H6.

B. C2H4 và C3H6.

C. C2H6 và C3H8.

D. C3H6 và C4H8.

Câu 6:

Aminoaxit đơn chức X chứa chấp 15,73%N về lượng. X tạo ra Octapeptit Y. Y sở hữu phân tử khối là bao nhiêu?

A. 586

B. 771

C. 568

Xem thêm: dấu hiệu chia hết cho 6

D. 686