người nào có vai trò khai thác thông tin từ cơ sở dữ liệu

hint-header

Cập nhật ngày: 01-05-2022

Bạn đang xem: người nào có vai trò khai thác thông tin từ cơ sở dữ liệu


Chia sẻ bởi: Triệu văn đại


Người nào là đem tầm quan trọng khai quật vấn đề kể từ CSDL?

C

Người phân phối phần mềmứng dụng

Chủ đề liên quan

Cơ sở dạy dỗ thông thường vận hành những vấn đề nào là bên dưới đây?

A

tin tức khách hàng cho tới thăm hỏi, tư liệu và hoạt động và sinh hoạt uỷ thác lưu

B

tin tức những cuộc gọi, thương hiệu và số điện thoại thông minh khách hàng cho tới thực hiện việc

C

tin tức người học tập, môn học tập, sản phẩm học tập tập

D

tin tức những chuyến cất cánh, vé máy cất cánh và lịch cất cánh của cán cỗ cút công tác

Thao thác nào là tại đây tiến hành việc làm update tài liệu mang lại bảng của CSDL?

A

Sắp xếp tài liệu nhập bảng.

B

Một trong số thao tác: tăng bạn dạng ghi mới mẻ, sửa đổi, xóa bạn dạng ghi.

C

Thay thay đổi cấu tạo của bảng.

D

Thay thay đổi cơ hội hiển thị tài liệu nhập bảng.

Trong những tài liệu tại đây, đâu là 1 trong những CSDL?

A

Một bảng điểm của học viên

Dữ liệu nào là tại đây KHÔNG là 1 trong những CSDL của một đội chức?

C

Xem thêm: lời bài hát em gái mưa

Bảng tài liệu Khách Hàng

Chọn đối tượng người sử dụng nhập “Quản lý khách hàng sạn”?

Chọn đối tượng người sử dụng nhập “Quản lý Gara oto”?

Chọn đối tượng người sử dụng nhập “Quản lý gửi trị bưu phẩm”?

Chọn đối tượng người sử dụng nhập “Quản lý thư viện”?

STT - HoTen - NgSinh - GioiTinh - DiaChi - Toan - Ly - Hoa - Tin. Chọn việc làm ứng Lúc sắp xếp hồ sơ lớp cột HoTen bám theo thứ tự a, b, c?

STT - HoTen - NgSinh - GioiTinh - DiaChi - Toan - Ly - Hoa - Tin. Chọn việc làm ứng Lúc tìm những học sinh là nam giới ở tp HCM?

STT - HoTen - NgSinh - GioiTinh - DiaChi - Toan - Ly - Hoa - Tin. Chọn việc làm ứng Lúc điểm Tin của học sinh A sửa lại là 9.0?

STT - HoTen - NgSinh - GioiTinh - DiaChi - Toan - Ly - Hoa - Tin. Chọn việc làm ứng Lúc tăng một hóc sinh mới vào danh sách lớp?

STT - HoTen - NgSinh - GioiTinh - DiaChi - Toan - Ly - Hoa - Tin. Chọn việc làm ứng Lúc xóa một học sinh rút hồ sơ?

STT - HoTen - NgSinh - GioiTinh - DiaChi - Toan - Ly - Hoa - Tin. Chọn việc làm ứng Lúc tính điểm trung bình của các môn học của từng học sinh?

STT - HoTen - NgSinh - GioiTinh - DiaChi - Toan - Ly - Hoa - Tin. Chọn việc làm ứng khi in ấn đi ra danh sách học sinh tốt của lớp?

Cập nhật làm hồ sơ rất có thể bao gồm những việc làm nào là bên dưới đây?

Có bao nhiêu việc làm thông thường gặp gỡ Lúc xử lí vấn đề của một đội chức?

Thu thập vấn đề và tàng trữ là việc làm nào là bên dưới đây?

Hệ quản ngại trị CSDL là:

A

Phần mượt cung ứng môi trường thiên nhiên sẽ tạo lập, tàng trữ, khai quật vấn đề của CSDL

B

Dữ liệu của tổ chức triển khai được tàng trữ bên trên những tranh bị nhớ

C

Phần mượt cung ứng môi trường thiên nhiên nhằm biên soạn thảo văn bản

D

Dữ liệu của cửa hàng cần thiết quản ngại lý

Hệ hạ tầng tài liệu KHÔNG bao gồm:

C

Xem thêm: luyện từ và câu lớp 3

Các ứng dụng phần mềm khai quật CSDL

D

Các tranh bị vật lý: ổ đĩa, PC, mạng,....