nguyên hàm của cos 2x

Câu hỏi:

16/01/2020 50,246

Bạn đang xem: nguyên hàm của cos 2x

Trả lời:

verified

Giải vày Vietjack

Đáp án A.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Biết 12lnxx2dx=aln2+bc (với a là số hữu tỉ, b, c là những số vẹn toàn dương và bc là phân số tối giản). Tính giá trị của S=2a+3b+c

Câu 2:

Tìm chúng ta vẹn toàn hàm F(x)=1(2x+3)3dx 

Câu 3:

Cho hàm số y=f(x) liên tục bên trên R\{-1;0} thỏa mãn f(1)=2ln2+1, x(x+1)f'(x)+(x+2)f(x)=x(x+1), xR\{-1;0} hiểu f(2)=a+bln3 với a, b là nhì số hữu tỉ. Tính T=a2-b 

Xem thêm: phân biệt tổ hợp và chỉnh hợp

Câu 4:

Thể tích V của khối tròn trặn xoay được sinh rời khỏi khi tảo hình phẳng lặng giói hạn vày đàng tròn trặn (C): x2+(y-3)2=1 xung xung quanh trục hoành là

Câu 5:

Cho hàm số y=f(x) f(2)=2, f(3)=5 hàm số y=f'(x) liên tục bên trên [2;3]. Khi cơ 23f'(x)dx bằng:

Câu 6:

Cho hàm số f(x) có đạo hàm bên trên R, f(-1)=-2 và f(3)=2. Tính I=-13f'(x)dx.

Xem thêm: đại học ngân hàng, điểm chuẩn