nguyên hàm của e mũ 2x

Câu hỏi:

30/08/2021 11,460

Bạn đang xem: nguyên hàm của e mũ 2x

C. Fx=2e2x+C 

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Chọn C.

Ta có: e2xdx=12e2x+C

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn tình cờ nhì số vô 13 số nguyên vẹn dương trước tiên. Xác suất nhằm chọn lựa được nhì số lẻ bằng

A. 526 

B. 213

C. 713

D. 726 

Câu 2:

Một khối chóp với lòng là hình vuông vắn cạnh vị 2 và độ cao vị 6. Thể tích của khối chóp bại liệt bằng

A. 24

B. 8

C. 4

D. 12

Câu 3:

Ông An cần thiết thực hiện một vật tô điểm như hình vẽ. Phần bên dưới là 1 phần của khối cầu nửa đường kính 20cm thực hiện được làm bằng gỗ đặc, nửa đường kính của đàng tròn trặn phần chỏm cầu vị 10cm. Phần phía bên trên thực hiện vị lớp vỏ kính vô trong cả. sành giá chỉ gia sản 1m2 kính như bên trên là 1 trong.500.000 đồng, giá chỉ triền của 1m3 mộc là 100.000.000 đồng. Hỏi số chi phí (làm tròn trặn cho tới mặt hàng nghìn) nhưng mà ông An mua sắm vật tư nhằm thực hiện vật tô điểm là từng nào.

A. 1.000.000

B. 1.100.000

Xem thêm: lời bài hát em gái mưa

C. 1.010.000

D. 1.005.000

Câu 4:

Một khối lập phương rất có thể tích vị 64cm2. Độ nhiều năm từng cạnh của khối lập phương bại liệt bằng

A. 4cm

B. 8cm

C. 2cm

D. 16cm

Câu 5:

Hàm số fx=22xx2 với đạo hàm là

A. f'x=(2x2).22xx2.ln2 

B. f'x=(2x2).22xx2ln2

C. f'x=(1x).21+2xx2.ln2 

D. f'x=(1x).22xx2ln2 

Câu 6:

Cho cấp cho số nằm trong -2, x, 6, hắn. Hãy lựa chọn thành phẩm đích thị trong những thành phẩm sau:

A. x = 2, hắn = 10

B. x = -6, hắn = -2

C. x = 2, hắn = 8

D. x = 1, hắn = 7

Xem thêm: tính oxi hóa là gì