nhân tố ảnh hưởng làm cho sản xuất nông nghiệp có tính bấp bênh là

Câu hỏi:

19/06/2022 790

C. khí hậu.

Bạn đang xem: nhân tố ảnh hưởng làm cho sản xuất nông nghiệp có tính bấp bênh là

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án trúng là: C

Nhân tố tác động thực hiện cho tới phát hành nông nghiệp đem tính cập kênh là nhiệt độ. Sự thất thông thường, phân hóa đa dạng và phong phú của những nhân tố không khí và nhiệt độ thực hiện cho tới phát hành nông nghiệp cũng bất bênh. Ví dụ: năm rét muộn, năm rét sớm; năm mưa nhiều, năm mưa không nhiều, năm nhiều lũ, năm không nhiều lũ,… thực hiện cho tới hoạt động và sinh hoạt nông nghiệp cũng trở thành tác động theo đuổi.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nguồn đồ ăn không tác động nhiều đến

A. hình thức chăn nuôi.

B. phân thân phụ chăn nuôi.

C. giống những gia súc.

D. cơ cấu gia súc.

Câu 2:

Vai trò của phát hành nông nghiệp không nên là

A. cung cấp cho đa số tư liệu phát hành cho những ngành.

B. bảo đảm nguyên vật liệu cho tới công nghiệp đồ ăn thức uống.

C. cung cấp cho thực phẩm, đồ ăn thức uống cho tới trái đất.

D. sản xuất rời khỏi những sản phẩm có mức giá trị xuất khẩu.

Câu 3:

Yếu tố này sau đó là cần thiết nhất thực hiện cho những nước đang được cải tiến và phát triển, tấp nập dân coi tăng cường nông nghiệp là trách nhiệm kế hoạch sản phẩm đầu?

A. Cung cấp cho đa số tư liệu phát hành cho những ngành.

B. Đảm bảo thực phẩm, đồ ăn thức uống cho tới trái đất.

C. Cung cấp cho nguyên vật liệu cho tới công nghiệp đồ ăn thức uống.

D. Sản xuất rời khỏi những sản phẩm có mức giá trị xuất khẩu.

Câu 4:

Nông nghiệp hiểu theo đuổi nghĩa rộng lớn, bao gồm có

Xem thêm: if the weather is fine i will go on a picnic with my friends she said

A. trồng trọt, lâm nghiệp, thuỷ sản.

B. trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản.

C. chăn nuôi, lâm nghiệp, thuỷ sản.

D. nông, lâm nghiệp, ngư nghiệp.

Câu 5:

Đặc điểm này tại đây không trúng với phát hành nông nghiệp?

A. Sản xuất bao hàm quy trình tiến độ khai quật khoáng sản và chế biến đổi.

B. Đối tượng phát hành của nông nghiệp là cây cối, gia súc.

C. Đất trồng là tư liệu phát hành đa số và ko thể thay cho thế.

D. Sản xuất dựa vào nhiều vô khu đất đai, nhiệt độ, loại vật, nước.

Câu 6:

Sản xuất nông nghiệp ko thể ra mắt Khi không

A. đất đai.

B. địa hình.

C. nguồn nước.

D. sinh vật.

Câu 7:

Quy tế bào phát hành nông nghiệp dựa vào đa số vào

A. nguồn nước tưới.

B. diện tích khu đất.

C. chất lượng khu đất.

Xem thêm: lũ quét thường xảy ra ở

D. độ nhiệt độ độ ẩm.