nhân tố vô sinh bao gồm tất cả

Câu hỏi:

09/09/2020 19,165

Bạn đang xem: nhân tố vô sinh bao gồm tất cả

A. Tất cả những yếu tố cơ vật lý hoá học tập của môi trường xung quanh xung xung quanh sinh vật

Đáp án chủ yếu xác

B. Đất, nước, bầu không khí, nhiệt độ, độ sáng, những yếu tố cơ vật lý xung quanh sinh vật

C. Đất, nước, bầu không khí, nhiệt độ, độ sáng, những hóa học hoá học tập của môi trường xung quanh xung xung quanh loại vật.

D. Đất, nước, bầu không khí, nhiệt độ, độ sáng, sức nóng phỏng của môi trường xung quanh xung xung quanh sinh vật

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Đáp án nên chọn là: A

Nhân tố sinh thái xanh vô sinh bao hàm toàn bộ những yếu tố cơ vật lý hoá học tập của môi trường xung quanh xung xung quanh sinh vật

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn câu sai trong những câu sau:

A. Nhân tố sinh thái xanh là toàn bộ những nhân tố của môi trường xung quanh hiệu quả thẳng hoặc loại gián tiếp cho tới sinh vật

B. Các hóa học cơ học nhập môi trường xung quanh là yếu tố sinh thái xanh vô sinh

C. Sinh vật ko nên là nhân tố sinh thái

D. Các yếu tố sinh thái xanh được phân thành 2 group là group yếu tố vô sinh và group yếu tố hữu sinh

Câu 2:

Môi ngôi trường sinh sống của loại vật bao gồm có:

A. Đất-nước-không khí

B. Đất-nước-không khí-sinh vật

C. Đất-nước-không khí-trên cạn

D. Đất-nước-trên cạn-sinh vật

Câu 3:

Xem thêm: bộ sách chân trời sáng tạo

Nhân tố sinh thái xanh này sau đó là yếu tố vô sinh?

A. Quan hệ nằm trong sinh

B. Sinh vật kí sinh – loại vật chủ

C. Sinh vật này ăn loại vật khác

D. Nhiệt phỏng môi trường

Câu 4:

Loài vi trùng Rhizobium sinh sống nằm trong sinh với cây chúng ta Đậu nhằm đáp ứng cung ứng môi trường xung quanh kị khí mang lại việc cố định và thắt chặt nito, bọn chúng đem môi trường xung quanh sinh sống là

A. Trên cạn

B. Sinh vật

C. Đất

D. Nước

Câu 5:

Các yếu tố tại đây, yếu tố này là yếu tố sinh thái xanh vô sinh hiệu quả lên sinh vật:

A. Là những yếu tố sinh thái xanh nhưng mà hiệu quả của chính nó lên loại vật không xẩy ra phân bổ vị tỷ lệ thành viên của quần thể

B. Là những yếu tố sinh thái xanh nhưng mà hiệu quả của chính nó lên loại vật bị phân bổ vị tỷ lệ thành viên của quần thể

C. Là những nhân tố môi trường xung quanh ko tương quan cho tới nhiệt độ, thời tiết…

D. Là những yếu tố sinh thái xanh tùy thuộc vào tỷ lệ quần thể

Câu 6:

Các yếu tố sinh thái xanh được phân thành nhị group sau:

A. Nhóm yếu tố sinh thái xanh loại vật và con cái người

B. Nhóm yếu tố sinh thái xanh vô sinh và hữu sinh

C. Nhóm yếu tố sinh thái xanh bên trên cạn và bên dưới nước

Xem thêm: my father waters this flower every morning

D. Nhóm yếu tố sinh thái xanh bất lợi và đem lợi