nhiệt phân kno3 thu được

Câu hỏi:

16/09/2019 69,177

Bạn đang xem: nhiệt phân kno3 thu được

B. KNO2, O2.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Khi sức nóng phân KNO3 thu được hóa học rắn KNO2 và khí O2

2KNO32KNO2+O2

Đáp án B

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để tạo nên phỏng xốp cho tới một số trong những loại bánh, rất có thể sử dụng muối hạt nào là tại đây thực hiện bột nở?

A. (NH4)2SO4.

B. NH4HCO3.

C. CaCO3.

D. NH4NO2.

Câu 2:

Nhiệt phân trọn vẹn AgNO3 chiếm được những thành phầm là

A. Ag2O, NO2, O2.

B. Ag2O, NO2.

C. Ag, NO2.

D. Ag, NO2, O2.

Câu 3:

Phản ứng sức nóng phân không trúng là: 

A. 2KNO3 to 2KNO2 + O2.

B. NH4NO3 to N2 + 2H2O.

C. NH4Cl to NH3 + HCl.

D. 2NaHCO3 to Na2CO3 + CO2 + H2O

Xem thêm: khuất phục tên cướp biển

Câu 4:

Có những mệnh đề sau: 

(1). Các muối hạt nitrat đều tan nội địa và đều là hóa học năng lượng điện li mạnh.
(2). Ion NO3- đem tính lão hóa nhập môi trường xung quanh axit.
(3). Khi sức nóng phân muối hạt nitrat rắn tao đều chiếm được khí NO2.
(4). Hầu không còn muối hạt nitrat đều bền sức nóng.
Các mệnh đề trúng là 

A. (1) và (3).

B. (2) và (4).

C. (2) và (3).

D. (1) và (2).

Câu 5:

Nhiệt phân trọn vẹn Cu(NO3)2 chiếm được những thành phầm là

A. Cu(NO2)2, NO2.

B. CuO, NO2, O2.

C. Cu, NO2, O2.

D. CuO, NO2.

Câu 6:

Tính bazơ của NH3 do

A. trên N còn cặp e tự tại.

B. phân tử đem 3 link nằm trong hóa trị phân vô cùng.

C. NH3 tan được rất nhiều nội địa.

D. NH3 tác dụng với nước tạo nên NH4OH

Câu 7:

Phát biểu không trúng là

A. Trong ĐK thông thường, NH3 là khí ko color, hương thơm khai.

B. Khí NH3 nặng trĩu rộng lớn bầu không khí.

C. Khí NH3 dễ dàng hoá lỏng, tan nhiều nội địa.

Xem thêm: nội quy thư viện trường thpt

D. Liên kết thân ái N và 3 nguyên vẹn tử H là link nằm trong hoá trị đem vô cùng.