ở nhiệt độ thường chất nào sau đây ở trạng thái rắn

Câu hỏi:

22/08/2019 68,823

B. (C17H35COO)3C3H5

Bạn đang xem: ở nhiệt độ thường chất nào sau đây ở trạng thái rắn

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án B

Ôn lại đặc điểm vật lí của hóa học béo:

Tristearin: (C17H35COO)3C3H5 là hóa học mập no → là hóa học rắn ở sức nóng chừng thông thường.

đáp án vừa lòng đòi hỏi là đáp án B.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số đồng phân cấu trúc của este chứa chấp vòng benzen với công thức phân tử C8H8O2

A. 6

B. 8

C. 5

D. 7

Câu 2:

Ứng với CTPT là C4H8O2 với từng nào hóa học chỉ ứng dụng với NaOH nhưng mà ko ứng dụng với Na?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 3:

Thủy phân este C4H6O2 vô môi trường xung quanh axit tao nhận được một lếu thích hợp những hóa học đều phản xạ tráng gương. Vậy công thức cấu trúc của este ê là?

A. CH3COOCH=CH2

B. HCOOCH2CH=CH2

Xem thêm: lũ quét thường xảy ra ở

C. HCOOCH=CHCH3

D. CH2=CHCOOCH3

Câu 4:

Este này tại đây Khi phản xạ với hỗn hợp NaOH dư, đun rét ko dẫn đến nhị muối?

A. C6H5COOC6H5

B. CH3COOC6H5

C. CH3COO-[CH2]2-OOCCH2CH3

D. C2H5OOC-COOC2H5

Câu 5:

Đun rét este CH3COOC6H5 với lượng dư hỗn hợp NaOH, nhận được những thành phầm cơ học là

A. CH3COOH và C6H5ONa

B. CH3COOH và C6H5OH

C. CH3OH và C6H5ONa

D. CH3COONa và C6H5ONa

Câu 6:

Mệnh đề không đích thị là

A. CH3CH2COOCH=CH2 nằm trong mặt hàng đồng đẳng với CH2=CHCOOCH3.

B. CH3CH2COOCH=CH2 hoàn toàn có thể trùng khớp tạo ra polime.

C. CH3CH2COOCH=CH2 ứng dụng với hỗn hợp NaOH nhận được anđehit và muối bột.

Xem thêm: some rock stars started off as rebels with strong and broad principles

D. CH3CH2COOCH=CH2 ứng dụng được với hỗn hợp Br2.