phân biệt sinh trưởng và phát triển

Câu hỏi:

24/03/2020 35,009

Bạn đang xem: phân biệt sinh trưởng và phát triển

Trả lời:

verified

Giải tự Vietjack

     - Sinh trưởng là quy trình tăng độ dài rộng của khung hình tự tăng con số và độ dài rộng tế bào.

      - Phát triển là quy trình thay đổi của cơ thể; bao hàm phát triển, phân hóa tế bào, đột biến hình hài cơ sở và khung hình.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

Xem thêm: quần đảo hoàng sa thuộc tỉnh nào

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nêu những điểm tương đương nhau và không giống nhau thân mật phát triển và cải cách và phát triển ở thực vật và động vật

Câu 2:

Kể thương hiệu những hoocmôn tác động cho tới phát triển và cải cách và phát triển ở thực vật và động vật

Câu 3:

Phân biệt phát triển và cải cách và phát triển qua chuyện biên thái trọn vẹn, biến hóa thái ko trọn vẹn và ko qua chuyện biến hóa thái

Xem thêm: làm tròn đến hàng đơn vị

Câu 4:

Hooc môn và ứng dụng