phân số thập phân là gì

1. Khái niệm phân số thập phân

Quảng cáo

Bạn đang xem: phân số thập phân là gì

Khái niệm: Các phân số đem hình mẫu số là \(10\,;\,\,\,100\,;\,\,\,1000\,;\,\,\,...\) được gọi là những phân số thập phân.

Ví dụ: những phân số  \(\dfrac{3}{{10}};\,\dfrac{{99}}{{100}};\,\dfrac{{123}}{{1000}}\) là những phân số thập phân.

Chú ý: đem một số trong những phân số rất có thể ghi chép trở nên phân số thập phân.

2. Một số dạng bài xích tập

Dạng 1 : Đọc – ghi chép phân số thập phân

Cách hiểu – ghi chép phân số thập phân tương tự động giống như các phân số thường thì.

Khi hiểu phân số tao hiểu tử số trước rồi hiểu “phần”, tiếp sau đó hiểu cho tới hình mẫu số.

Khi ghi chép số thập phân, tử số là số đương nhiên ghi chép bên trên gạch men ngang, hình mẫu số là số đương nhiên không giống \(0\) ghi chép bên dưới gạch men ngang.

Ví dụ:

- Phân số  \(\dfrac{7}{{10}}\) được hiểu là bảy phần mươi.

- Phân số “hai mươi tía phần một trăm” được ghi chép là \(\dfrac{{23}}{{100}}\).

Dạng 2: So sánh nhị phân số thập phân

Cách đối chiếu nhị phân số thập phân tương tự động như cơ hội đối chiếu nhị phân số thường thì.

Ví dụ: Điền vệt phù hợp nhập điểm chấm:    \(\dfrac{3}{{10}} \cdot  \cdot  \cdot \dfrac{7}{{10}}\,;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\dfrac{{72}}{{100}} \cdot  \cdot  \cdot \dfrac{{53}}{{100}}\).

Xem thêm: cách tính cấp số cộng

Cách giải:

So sánh nhị phân số \(\dfrac{3}{{10}}\) và  \(\dfrac{7}{{10}}\) tao thấy đều phải sở hữu hình mẫu số là \(10\) và \(3 < 7\) nên  \(\dfrac{3}{{10}} < \dfrac{7}{{10}}\,;\)

So sánh nhị phân số \(\dfrac{{72}}{{100}}\) và  \(\dfrac{{53}}{{100}}\) tao thấy đều phải sở hữu hình mẫu số là \(100\) và \(72 > 53\) nên  \(\dfrac{{72}}{{100}} > \dfrac{{53}}{{100}}.\)

Vậy: \(\dfrac{3}{{10}} < \dfrac{7}{{10}}\,;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \dfrac{{72}}{{100}} > \dfrac{{53}}{{100}} .\)

Dạng 3: Chuyển thay đổi một số trong những phân số ko nên là phân số thập phân trở nên phân số thập phân

Phương pháp giải:

- Tìm một số trong những sao mang lại số cơ nhân với hình mẫu số thì được \(10\,;\,\,\,100\,;\,\,\,1000\,;\,\,\,...\)

- Nhân cả tử số và hình mẫu số với nằm trong số cơ sẽ được phân số thập phân.

Hoặc :

- Tìm một số trong những sao mang lại hình mẫu số phân tách mang lại một số trong những thì được \(10\,;\,\,\,100\,;\,\,\,1000\,;\,\,\,...\)

- Chia cả tử số và hình mẫu số với nằm trong số cơ sẽ được phân số thập phân.

Ví dụ : Chuyển những phân số sau trở nên phân số thập phân:\(\dfrac{1}{2};\,\,\dfrac{4}{5}  ;\,\,\dfrac{{84}}{{200}}\)

Cách giải:

Xem thêm: học phí đại học thủy lợi

Ta thấy $2 \times 5 = 10;\,\,\,5 \times 2 = 10;\,\,\,200:2 = 100;\,\,84:2 = 42$ .

Vậy tao rất có thể trả những phân số tiếp tục mang lại trở nên phân số thập phân như sau:

$\begin{array}{ccccc}\dfrac{1}{2} = \dfrac{{1 \times 5}}{{2 \times 5}} = \dfrac{5}{{10}};\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\dfrac{4}{5} & \, = \dfrac{{4 \times 2}}{{5 \times 2}} = \dfrac{8}{{10}};\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\dfrac{{84}}{{200}} = \dfrac{{84:2}}{{200:2}} = \dfrac{{42}}{{100}}\\\,\end{array}$