phản ứng hóa học của các hợp chất hữu cơ có đặc điểm là

hint-header

Cập nhật ngày: 10-07-2022

Bạn đang xem: phản ứng hóa học của các hợp chất hữu cơ có đặc điểm là


Chia sẻ bởi: Nguyễn Thiện Phong


Phản ứng chất hóa học của những ăn ý hóa học cơ học sở hữu Đặc điểm là

thường xẩy ra rất rất nhanh chóng và cho 1 thành phầm có một không hai.

B

thường xẩy ra đủng đỉnh, ko trọn vẹn, không áp theo một phía chắc chắn.

C

thường xẩy ra rất rất nhanh chóng, ko trọn vẹn, không áp theo một phía chắc chắn.

D

thường xẩy ra rất rất đủng đỉnh, tuy nhiên trọn vẹn, theo đòi một phía xác lập.

Chủ đề liên quan

Cấu tạo nên chất hóa học là

A

số lượng link trong số những vẹn toàn tử vô phân tử.

B

số lượng những vẹn toàn tử vô phân tử.

C

thứ tự động link trong số những vẹn toàn tử vô phân tử.

D

bản hóa học link trong số những vẹn toàn tử vô PT

Công thức giản dị nhất của ăn ý hóa học cơ học là

A

công thức biểu thị số vẹn toàn tử của từng thành phần vô phân tử.

B

công thức biểu thị tỉ lệ thành phần tối giản về số vẹn toàn tử của những thành phần vô phân tử.

C

công thức biểu thị tỉ lệ thành phần về hóa trị của từng thành phần vô phân tử.

D

Xem thêm: if the weather is fine i will go on a picnic with my friends she said

công thức biểu thị tỉ lệ thành phần về lượng thành phần sở hữu vô phân tử.

Phát biểu này sau đó là sai.

A

Liên kết chất hóa học hầu hết vô ăn ý hóa học cơ học là link nằm trong hóa trị.

B

Các hóa học sở hữu cấu trúc và đặc thù tương tự động nhau tuy nhiên về bộ phận phân tử không giống nhau một hoặc nhiều group –CH2– là đồng đẳng của nhau.

C

Các hóa học sở hữu nằm trong lượng phân tử là đồng phân của nhau.

D

Liên kết tía bao gồm nhị link π và một link σ.

Hiện tượng những hóa học sở hữu cấu trúc và đặc thù chất hóa học tương tự động nhau, bọn chúng chỉ rộng lớn kém cỏi nhau một hoặc nhiều group metylen (–CH2–) được gọi là hiện tại tượng

Hợp hóa học X (chứa C, H, O) sở hữu M<170 gam/mol. Đốt cháy trọn vẹn 4,86 gam X sinh rời khỏi 4,05 lít CO2 (đktc) và 2,70 gam H2O. Công thức phân tử của X là

Đốt cháy không còn 0,1 mol một hiđrocacbon X cần thiết vừa vặn không còn 13,44 lít khí O2 (ở đktc). Có từng nào công thức phân tử của X thỏa mãn nhu cầu đặc thù bên trên ?

Đốt cháy 0,01 mol hiđrocacbon X chiếm được 672 ml khí CO2 (ở đktc). Số công thức phân tử thỏa mãn nhu cầu đặc thù của X là

X là ăn ý hóa học cơ học sở hữu phân tử khối bởi vì 124. Thành phần % theo đòi lượng của những thành phần là 67,74% C; 6,45% H; 25,81% O. Công thức phân tử của X là

Đốt cháy 200ml tương đối một ăn ý hóa học cơ học X chứa chấp C, H, O vô 900ml O2, thể tích lếu láo ăn ý khí chiếm được là một trong những,3 lít. Sau khi dừng tụ tương đối nước chỉ với 700ml. Tiếp theo đòi mang đến qua loa hỗn hợp KOH dư chỉ với 100ml khí cất cánh rời khỏi. Các thể tích khí đo ở nằm trong ĐK nhiệt độ phỏng, áp suất. CTPT của Y là

Khi tổ chức phân tách toan lượng Vi-Ta-Min C, người tớ xác lập được nồng độ Xác Suất (về khối lượng) những thành phần như sau : %C = 40,91% ; %H = 4,545%; %O = 54,545%. hiểu khi nhen nhóm cháy 1 mol Vi-Ta-Min C chiếm được 6 mol CO2. CTPT của Vi-Ta-Min C là

Biết m(g) một hidrocacbon A lúc lắc nằm trong thể tích với m(g) CO2 ở nằm trong ĐK nhiệt độ phỏng áp suất. Công thức phân tử của A là

Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol hóa học cơ học X cần thiết 0,4 mol O2 sau phản xạ chiếm được 0,3 mol CO2 và 0,2 mol H2O. Vậy công thức phân tử của X là:

Đốt cháy trọn vẹn 10 ml một hiđrocacbon ở thể khí bởi vì oxi, sau phản xạ chiếm được 95 ml lếu láo ăn ý khí và tương đối. Dẫn lếu láo ăn ý khí và tương đối này qua loa hỗn hợp H2SO4 quánh dư, thể tích khí ra đi là 65 ml, tiếp cho tới dẫn qua loa hỗn hợp nước vôi vô dư, thể tích khí ra đi là 25 ml. Các thể tích đo ở đktc. Công thức phân tử của hiđrocacbon là

Hợp hóa học cơ học X sở hữu chứa chấp CxHyN và sở hữu phân tử khối là 107; Hãy cho biết thêm thể tích O2 (đktc) cần thiết dùng để làm hoàn toàn có thể nhen nhóm cháy trọn vẹn 0,1 mol hóa học cơ học X ?

Đốt cháy trọn vẹn m gam hóa học cơ học X chiếm được 2,75m gam CO2 và 2,25m gam H2O. CTPT của X là:

Hidrocacbon A sở hữu 150 < MA <170. Đốt cháy trọn vẹn m (g) A chiếm được m(g) nước. Công thức phân tử của A là

Khi nhen nhóm 2 thể tích khí X cần thiết 10 thể tích O2 chiếm được 6 thể tích CO2 và 8 thể tích tương đối H2O. Các thể tích khí đo ở nằm trong ĐK nhiệt độ phỏng, áp suất. Công thức phân tử của X là

Xem thêm: yếu tố nào đã đặt nền tảng cho các phát minh của cách mạng công nghiệp lần thứ 3

Hỗn ăn ý X bao gồm CH4O; C2H4O và C3H8O. Đem nhen nhóm cháy trọn vẹn 0,1 mol lếu láo ăn ý cần thiết 6,272 lít O2 (đktc). Hấp thụ không còn thành phầm cháy vô nước vôi vô dư thấy sở hữu trăng tròn,0 gam kết tủa và lượng hỗn hợp hạn chế m gam. Vậy độ quý hiếm của m là

Hỗn ăn ý X bao gồm C2H4, C3H6, C4H8. Tính thể tích O2 (đktc) cần thiết dùng để làm nhen nhóm cháy không còn 14,0 gam lếu láo ăn ý X?

Hợp hóa học cơ học Z chỉ chứa chấp những thành phần (C, H, O) vô cơ sở hữu 49,54%C; 6,42%H về lượng. Hóa tương đối trọn vẹn 10,9 gam Z chiếm được nhân thể tích bởi vì thể tích của 0,7 gam nitơ vô nằm trong ĐK về nhiệt độ phỏng và áp suất. Công thức phân tử của Z là