phát biểu nào sau đây không

Câu hỏi:

29/04/2020 241,901

A. Tác dụng đẩy, kéo của vật này lên vật không giống gọi là lực.

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây không

B. Nếu chỉ mất nhị lực thuộc tính nhập và một vật nhưng mà vật vẫn đứng yên tĩnh thì nhị lực này đó là nhị lực cân đối.

C. Hai lực cân đối là nhị lực mạnh như nhau, đem nằm trong phương tuy nhiên ngược hướng.

D. Nếu chỉ mất nhị lực thuộc tính nhập và một vật thì nhị lực này đó là nhị lực cân đối.

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án D

D – sai vì thế nếu như chỉ mất 2 lực thuộc tính vào một trong những vật nhưng mà ko thỏa mãn nhu cầu 1 trong những 3 ĐK sau thì ko thể phát biểu bọn chúng là 2 lực cân nặng bằng:

- nhị lực có tính rộng lớn bởi vì nhau

- nhị lực nằm trong phương

- nhị lực ngược chiều

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hai lực nào là tại đây gọi là nhị lực cân nặng bằng?

A. Hai lực nằm trong phương, nằm trong chiều, mạnh như nhau thuộc tính lên nhị vật không giống nhau.

B. Hai lực nằm trong phương, ngược hướng, mạnh như nhau thuộc tính lên nhị vật không giống nhau.

C. Hai lực nằm trong phương, nằm trong chiều, mạnh như nhau thuộc tính lên và một vật.

D. Hai lực đem phương bên trên và một đường thẳng liền mạch, ngược hướng, mạnh như nhau thuộc tính lên và một vật.

Câu 2:

Hoạt động nào là tiếp sau đây ko nên dùng cho tới lực?

A. Đọc một trang sách

B. Xách một xô nước

C. Nâng một tấm gỗ

D. Đẩy một cái xe

Câu 3:

Gió thuộc tính nhập buồm một lực có

Xem thêm: ngôi thứ nhất là gì

A. phương tuy vậy song với mạn thuyền, nằm trong chiều với chiều vận động của thuyền.

B. phương tuy vậy song với mạn thuyền, ngược hướng với chiều vận động của thuyền.

C. phương vuông góc với mạn thuyền, chiều kể từ bên trên xuống.

D. phương vuông góc với mạn thuyền, chiều kể từ bên dưới lên.

Câu 4:

Chọn kể từ tương thích điền nhập vị trí trống: Khi một lực sĩ chính thức ném một trái ngược tạ, lực sĩ vẫn thuộc tính nhập trái ngược tạ một......

A. lực nâng 

B. lực kéo

C. lực uốn

D. lực đẩy

Câu 5:

Cặp lực nào là ko cân đối trong những cặp lực sau?

A. Lực của mặt mày nước và lực mút hút của Trái Đất thuộc tính nhập thuyền nhằm thuyền đứng yên tĩnh bên trên mặt mày nước.

B. Lực của nhị em bé nhỏ kéo nhị đầu sợi chạc Lúc sợi chạc đứng yên tĩnh.

C. Lực nhưng mà xoắn ốc thuộc tính nhập vật và lực nhưng mà vật thuộc tính nhập xoắn ốc.

D. Lực nâng của sàn và lực mút hút của Trái Đất thuộc tính nhập bàn

Câu 6:

Sợi chạc kéo teo của nhị các bạn không thay đổi địa điểm vì

A. lực kéo của người tiêu dùng 1 thuộc tính nhập chạc cân đối với lực của chạc thuộc tính nhập tay các bạn 1.

B. lực kéo của người tiêu dùng 2 thuộc tính nhập sợi chạc cân đối với lực kéo của người tiêu dùng 1 thuộc tính nhập sợi chạc.

C. lực kéo của người tiêu dùng 2 thuộc tính nhập sợi chạc cân đối với lực chạc thuộc tính nhập tay các bạn 1.

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 162

D. lực kéo của người tiêu dùng 1 thuộc tính nhập chạc cân đối với lực của chạc thuộc tính nhập tay các bạn 2.