photpho trắng được bảo quản bằng cách ngâm trong

Câu hỏi:

09/04/2021 35,627

P Trắng được bảo vệ bằng phương pháp dìm nhập nước

Bạn đang xem: photpho trắng được bảo quản bằng cách ngâm trong

Đáp án hãy chọn là: D

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cấu hình electron của nguyên vẹn tử photpho (Z = 15) là

A. 1s22s22p63s23p5

B. 1s22s22p3

C. 1s22s22p63s23p3

D. 1s22s22p63s23p2

Câu 2:

Các dạng thù oán hình cần thiết của Phường là

A. Phường Trắng và Phường đen

B. Phường Trắng và Phường đỏ

C. Phường đỏ au và Phường đen

D. Phường Trắng, Phường đỏ au và Phường đen

Câu 3:

Phản ứng ghi chép ko thực sự :

A. 4P  +  5O2  → 2P2O5

B. 2PH3  +  4O2  →   P2O5 + 3H2O

C. PCl3  +  3H2O → H3PO3  +  3HCl

D. P2O3  + 3H2O  →  2H2PO4

Xem thêm: yếu tố nào đã đặt nền tảng cho các phát minh của cách mạng công nghiệp lần thứ 3

Câu 4:

Trong ĐK thông thường, photpho sinh hoạt hoá học tập mạnh rộng lớn nitơ là do

A. phỏng âm năng lượng điện của photpho (2,2) nhỏ rộng lớn của nitơ (3,0)

B. nhập ĐK thông thường photpho ở tình trạng rắn, còn nitơ ở tình trạng khí

C. link nhập phân tử photpho xoàng bền lâu hơn nhập phân tử nitơ

D. photpho có tương đối nhiều dạng thù oán hình, còn nitơ chỉ tồn tại một dạng thù oán hình

Câu 5:

Cho những phản xạ sau:

(1) Phường + Cl2 (dư, to); 

(2) Phường + KClO3 (to); 

(3) Phường + H2SO4 (đặc, nóng); 

(4) Phường + O2 (thiếu, to).

Những tình huống Phường bị lão hóa trở nên P+5

A. (2), (3), (4).

B. (1), (2), (4).

C. (1), (2), (3).

D. (1), (3), (4)

Câu 6:

Cho phản xạ sau: Phường + K2Cr2O7 t0 K2O + P2O5 + Cr2O3. Tổng đại số những thông số (khi tối giản) nhập phương trình phản xạ là

A. 26

B. 28

C. 24

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 162

D. 32