polime nào sau đây có cấu trúc mạch phân nhánh

Câu hỏi:

20/08/2019 176,643

A. Amilopectin.

Bạn đang xem: polime nào sau đây có cấu trúc mạch phân nhánh

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án A

Polime đem cấu hình mạch phân nhánh là amilopectin.

Lưu ý:

- Polime đem cấu hình mạch ko gian: vật liệu bằng nhựa rezit (nhựa bakelit) và cao su đặc lưu hóa.

- Polime đem cấu hình mạch phân nhánh: amilopectin và glicogen.

- Plime đem cấu hình mạch ko phân nhánh: sót lại.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhựa PP (polipropilen) được tổ hợp từ

A. CH2=CH2.

B. CH2=CH-CN.

C. CH3-CH=CH2.

D.C6H5OH và HCHO.

Câu 2:

Dãy nào là tại đây chỉ bao gồm những polime tổng hợp?

A. Polipropilen, xenlulozơ, nilon-7, nilon-6,6.

B. Polipropilen, polibutađien, nilon-7, nilon-6,6.

C. Polipropilen, tinh nghịch bột, nilon-7, cao su đặc vạn vật thiên nhiên.

D. Tinh bột, xenlulozơ, cao su đặc vạn vật thiên nhiên, polibutađien

Câu 3:

Nilon-6,6 nằm trong loại tơ

A. axetat.

Xem thêm: em hãy đề xuất một số quy tắc để giúp các bạn sử dụng phòng máy tính an toàn

B. buôn bán tổ hợp.

C. poliamit.

D. vạn vật thiên nhiên.

Câu 4:

Phát biểu nào là tại đây không đúng?

A. Phân biệt tơ tự tạo và tơ tằm bằng phương pháp châm, tơ tằm mang đến hương thơm khét như thể hương thơm tóc cháy.

B. Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit tuy nhiên xenlulozơ đem thẻ kéo trở thành sợi, còn tinh nghịch bột thì không.

C. Các polime đều không mờ tương đối vì thế lượng phân tử rộng lớn và lực link phân tử rộng lớn.

D. Len, tơ tằm, tơ nilon xoàng xĩnh bền với nhiệt độ tuy nhiên không trở nên thủy phân bởi vì môi trường xung quanh axit và kiềm.

Câu 5:

Tơ nào là tại đây nằm trong loại tơ thiên nhiên?

A. Tơ nilon-6,6.

B. Tơ nilon-6.

C. Tơ nitron.

D. Tơ tằm.

Câu 6:

Monome được dùng để làm pha trộn polietilen bởi vì một phản xạ trùng khớp là

A. CH≡CH.

B. CH2=CH-CH3.

C. CH2=CH-CH=CH2.

Xem thêm: ông đồ vũ đình liên

D. CH2=CH2.