polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng

Câu hỏi:

27/11/2019 94,958

A. Poli(etilen terephtalat)

Bạn đang xem: polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng

Đáp án chủ yếu xác

D. Poli metyl metacrylat)

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Polime được pha trộn bởi phản xạ trùng dừng là:

A. teflon

B. tơ nilon-6,6.

C. thủy tinh ranh cơ học.

D. poli(vinyl clorua).

Câu 2:

Phân tử nào là tại đây chỉ chứa chấp nhị yếu tắc C và H?

A. Poli(vinyl clorua)

B. Poliacrilonitrin

C. Poli(vinyl axetat)

D. Polietilen

Câu 3:

Polime nào là tại đây được sử dụng thực hiện hóa học dẻo?

A. Poli(hexametylen ađipamit).

B. Poliisopren.

Xem thêm: hiến pháp do cơ quan nào xây dựng

C. Polibutađien

D. Polietilen

Câu 4:

Polime nào là tại đây được pha trộn bởi phản xạ trùng ngưng?

A. Poli (etylen terephtalat)

B. Poli acrilonnitrin

C. PoliStiren

D. Poli (metyl metacrylat)

Câu 5:

Những vật tư polime đem tính mềm dẻo gọi là?

A. Chất dẻo

B. Cao su

C. Tơ sợi

D. Keo dán.

Câu 6:

Poli vinyl clorua (PVC) là bộ phận chủ yếu của hóa học mềm được dùng làm sản xuất đường nước. Chất nào là tại đây được trùng khớp tạo ra trở nên PVC?

A. C6H5CH=CH2

B. CH2=CH–CH=CH2.

C. CH2=C(CH3)COOCH3.

Xem thêm: điểm giống nhau chủ yếu của máy biến áp và máy phát điện là

D. CH2=CHCl.