pôlixôm có vai trò gì

Câu hỏi:

07/09/2020 30,648

Bạn đang xem: pôlixôm có vai trò gì

A. Làm tăng năng suất tổ hợp prôtêin không giống loại. 

B. Đảm bảo cho tới quy trình dịch mã ra mắt chủ yếu xác 

C. Làm tăng năng suất tổ hợp prôtêin nằm trong loại. 

Đáp án chủ yếu xác

D. Đảm bảo cho tới quy trình dịch mã ra mắt liên tiếp.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Đáp án C

Polixom là chuỗi những riboxom gắn nhập nhau nhằm nằm trong tồng phù hợp nên nhiều chuỗi acid amin nhập nằm trong 1 khi → thực hiện tăng hiệu suất tổ hợp protein nằm trong loại (1 lượt dịch mã được không ít protein).

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi nói đến quy trình dịch mã, những tuyên bố nào là tại đây đúng?

(1) dịch mã là quy trình tổ hợp prôtêin, quy trình này chỉ ra mắt nhập nhân của tế bào nhân thực

(2) quy trình dịch mã hoàn toàn có thể phân thành 2 quá trình là hoạt hoá axit amin và tổ hợp chuỗi pôlipeptit

(3) nhập quy trình dịch mã bên trên từng phân tử mARN thông thường sở hữu một trong những ribôxôm nằm trong hoạt động

(4) chuỗi pôlipeptit sẽ tiến hành hóa giải Lúc ribôxôm xúc tiếp với cỗ phụ vương mã sao 5'UUG 3' bên trên phân tử mARN

A. (2), (4) 

B. (2), (3) 

C. (1), (4) 

D. (1), (3)

Câu 2:

Cho những vấn đề sau đây:

(1) mARN sau phiên mã được thẳng dùng để làm khuôn nhằm tổ hợp prôtêin.

(2) Khi ribôxôm xúc tiếp với mã kết đôn đốc bên trên mARN thì quy trình dịch mã xong xuôi.

(3) Nhờ một enzim quánh hiệu, axit amin khai mạc được rời ngoài chuỗi pôlipeptit một vừa hai phải tổ hợp.

(4) mARN sau phiên mã được rời vứt intron, nối những êxôn lại cùng nhau trở nên mARN cứng cáp.

Các vấn đề về sự việc phiên mã và dịch mã đích thị đối với cả tế bào nhân thực và tế bào nhân sơ là:

A. (1) và (4). 

B. (2) và (4).

C. (2) và (3). 

Xem thêm: làm tròn đến hàng đơn vị

D. (3) và (4).

Câu 3:

Nhận tấp tểnh nào là sau đó là sai Lúc nói đến ribôxôm?

A. Được cấu trúc kể từ rARN. 

B. Ribôxôm chỉ mất ở cả loại vật nhân sơ và nhân thực. 

C. Ribôxôm bao gồm nhì tè đơn vị chức năng rộng lớn và bé nhỏ tạo ra trở nên. 

D. Hai tè đơn vị chức năng rộng lớn và bé nhỏ của ribôxôm luôn luôn gắn kèm với nhau nhằm sẵn sàng tổ hợp prôtêin.

Câu 4:

Quá trình dịch mã bao hàm những quá trình nào?

A. Phiên mã và hoạt hóa axit amin 

B. Hoạt hóa axit amin và tổ hợp chuỗi polipeptit 

C. Tổng phù hợp chuổi polipeptit và vô hiệu hóa axit amin ngỏ đầu 

D. Phiên mã và tổ hợp chuỗi polipeptit

Câu 5:

Liên kết trong số những axit amin là loại links gì?

A. Hiđrô 

B. Hoá trị 

C. Phôtphođieste 

D. Peptit

Câu 6:

Phát biểu nào là tại đây là không đúng Lúc nói đến quy trình dịch mã?

A. Quá trình dịch mã ở loại vật nhân thực chỉ xẩy ra nhập tế bào chất 

B. Quá trình dịch mã xong xuôi Lúc ribôxôm xúc tiếp với cỗ phụ vương kết đôn đốc bên trên mARN 

C. Phân tử rARN vào vai trò là “người phiên dịch” nhập quy trình dịch mã 

Xem thêm: hóa trị của các nguyên tố

D. Trên từng phân tử mARN ở loại vật nhân thực chỉ tồn tại một cỗ phụ vương khai mạc AUG