sách giáo khoa tiếng anh

VIETNAMESE

sách giáo khoa

Bạn đang xem: sách giáo khoa tiếng anh

sách học

Sách giáo khoa là những tư liệu dạy dỗ được kiến thiết và biên soạn nhằm dùng vô quy trình giảng dạy dỗ và tiếp thu kiến thức bên trên những ngôi trường học tập. Chúng thông thường được dùng nhằm cung ứng kỹ năng và vấn đề cơ bạn dạng trong những môn học tập như toán học tập, ngữ văn, khoa học tập, lịch sử hào hùng và nhiều môn học tập không giống.

1.

Xem thêm: văn tả công viên lớp 5

Sách giáo khoa cung ứng những lý giải và ví dụ rõ nét sẽ giúp đỡ học viên hiểu những định nghĩa phức tạp.

The textbook provided clear explanations and examples đồ sộ help students understand complex concepts.

2.

Xem thêm: công thức tính chu vi hình bình hành

Cô ấy lưu lại những điểm cần thiết vô sách giáo khoa và chú giải bên mép.

She highlighted important points in the textbook and took notes in the margins.

Chúng tao nằm trong học tập một trong những kể từ vựng giờ đồng hồ Anh sát nghĩa nhau như textbook, curriculum, syllabus nha! - textbook: (sách giáo khoa) An introductory textbook on geometry generally begins with basic definitions. (Sách giáo khoa nhập môn về hình học tập thông thường chính thức với những khái niệm cơ bạn dạng.) - curriculum (chương trình giảng dạy): What subjects does your curriculum include? (Chương trình giảng dạy dỗ của công ty bao gồm những môn nào?) - syllabus (đề cương môn học): How can computer skills be integrated into the syllabus? (Làm thế này nhằm tích ăn ý những kĩ năng tin yêu học tập vô đề cương môn học?)