sản phẩm quang hợp đầu tiên của chu trình c4 là

Sản phẩm trước tiên của quy trình C4 là:

Bạn đang xem: sản phẩm quang hợp đầu tiên của chu trình c4 là

A. Hợp hóa học cơ học sở hữu 4C vô phân tử.

B. APG ( axit phôtphoglixêric).

C. AlPG(an đêhit phôtphoglixêric).

D. RiDP( ribulôzơ - 1,5- điphôtphat).

Đáp án A

Hướng dẫn giải

Sản phẩm trước tiên của quy trình C4 là: AOA - phù hợp hóa học cơ học sở hữu 4C vô phân tử.

Còn B. APG ( axit phôtphoglixêric) là thành phầm trước tiên của quy trình Canvin.

Xem thêm: học viện thanh thiếu niên hà nội

C. AlPG(an đêhit phôtphoglixêric) là thành phầm khử kể từ APG.

D. RiDP( ribulôzơ - 1,5- điphôtphat) là hóa học nhận CO2 vô quy trình thắt chặt và cố định CO2 của thực vật C3.

Đáp án A.

Sách lớp 11 công tác mới mẻ Toán, Lý, Hoá, 3 cỗ liên kết trí thức, chân mây tạo ra, cánh diều 200.000đ 129.000đ
Sách sinh học tập 11 thầy Phan Khắc Nghệ, tự động học viên học tập lớp 11 Moonbook 700.000đ 400.000đ

XEM THÊM SÁCH ID

Đề minh họa trung học phổ thông số 05

CLICK VÀO HỌC LIVESTREAM